Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Plungės rajonas

Vasario 8 d. Užgavėnių šventė Plungėje, Žemaičių Kalvarijoje, Alsėdžiuose, Plateliuose, Norvaišiuose, Stalgėnuose, Kuliuose, Šateikiuose

Vasaris Ylakių (Skuodo r.) kūrybinės jaunimo stovyklos dalyvių tapybos darbų paroda (vadovas dailininkas Bronislovas Grušas) Plungės kultūros centro parodų salėje

Vasaris Kalvarijos kalnų giedojimas gavėnios penktadieniais Žemaičių Kalvarijos kultūros namuose

Kovo 4 d. Tautodailininkės Alvitos Šeputienės (Skuodas) kūrybos darbų paroda Plungės kultūros centro parodų salėje

Balandžio 1 d. Pramoginis renginys, skirtas Melagių dienai, ir liaudiška vakaronė Žemaičių Kalvarijos kultūros namuose. Dalyvaus vietos liaudies muzikantai, pasakoriai, dailininkai

Balandžio 1-29 d. 5-oji Žemaitijos jaunųjų talentų kūrybos konkursinė paroda, skirta St.Riaubos premijai laimėti, Plungės kultūros centre

Balandžio 3 d. Atvelykio popietė socialiai remtiniems vaikams Žemaičių Kalvarijos kultūros namuose. Dalyvaus vietos vaikų meno kolektyvai, bendruomenė, dvasininkija

Gegužė Tautodailininkės Birutės Daukantienės jubiliejinė kūrybos darbų paroda Plungės kultūros centro parodų salėje

Birželio 24 d. Joninių šventė Plungėje, Žemaičių Kalvarijoje, Stalgėnuose, Alsėdžiuose,  Šateikiuose, Kuliuose, Plateliuose, Norvaišiuose

Birželio 18-19 d. Telšių apskrities dainų šventė Plungėje ir Miesto šventė. Dalyvaus meno kolektyvai iš Plungės, Telšių, Mažeikių rajonų bei Rietavo savivaldybės

 

Rita Banionienė, (8 ~ 448) 55743

 

Vasario 7 d. Žemaitijos Užgavėnių kaukių konkursinė paroda Platelių dvaro svirne

Vasario 7 d. Mokinių Užgavėnių kaukių paroda Platelių dvaro svirne

Vasario 8 d.  Užgavėnės Plateliuose. Persirengėlių vaikštynės po kaimus, Morės deginimas, ubagų balius Platelių dvaro jaujoj ir kt. linksmybės

Balandis Tautodailininkės M.Mikašauskienės akvarelės paroda

Birželio 23-24 d. Joninės prie Platelių jachtklubo. Žolelių rinkimas, būrimai, saulės palydėjimas, stebulės ir laužo uždegimas, vainikėlių plukdymas Platelių ežere, linksmybės prie laužo, saulės sutikimas

 

Žemaitijos nacionalinis parkas

Aldona  Kuprelytė, (8 ~ 448) 49337, 8 ~ 698 12287

el. pašto adresas kultura@zemaitijosnp.lt