Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Prienų rajonas

Vasaris Vaikų ir moksleivių - lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų - konkurso „Tramtatulis” vietinis turas visose rajono švietimo įstaigose

Ats. Švietimo ir kultūros skyrius

Iki vasario15d. Rajoninė meninių darbų konkursinė paroda ,,Pirštinė” ,,Revuonos” vid. mokykloje

Reng. Švietimo skyrius, Švietimo centras, ,,Revuonos” vid. mokykla

Vasario 8 d. Užgavėnių šventė Veiveriuose, Skriaudžiuose, Kunigiškiuose, Kašonyse, Vėžionyse, Ašmintos, Balbieriškio parkuose, Pakuonyje, Naujojoje Ūtoje, prie Stakliškių mokyklos, Šilavotos mokyklos kieme, prie Jiezno kultūros centro

Vasaris Užgavėnių šventė „Raitė uodegas velniai“. Reng. Prienų SVB Vaikų literatūros skyrius, Išlaužo, Kašonių, Kunigiškių, Vėžionių kaimų bibliotekos

Vasaris Rajoninė tautodailininkų darbų paroda Prienų kultūros centre

Reng. Kultūros skyrius ir Prienų kultūros centras

Vasario 25 d. Etnografinė popietė “Vėjeli, pūsk, malūną suk” Ašmintos laisvalaikio salėje

Kovo 11 d. Respublikinio vaikų ir moksleivių konkurso “Tramtatulis” rajoninis turas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai, Prienų kultūros centre

Reng. kultūros ir  švietimo įstaigos

Kovo 16 d. Velykinių margučių konkursinė paroda “Mano gražiausias margutis” Ašmintos laisvalaikio salėje

Kovo 19 d. 18.00 val. Juozapinių vakaruškos Balbieriškio kaimo seklyčioje

Kovas Gavėnios giesmių popietė “Iš tavo rankos gaunu savo rytą” Pakuonio bibliotekoje

Kovas Paroda “Šiuolaikinė lietuvių tautodailė “ Prienų kultūros centre

Reng. Kultūros skyrius ir  Prienų kultūros centras

Kovas Rajoninė jaunųjų kraštotyrininkų popietė

,,Gaivinkime senuosius amatus”                  Švietimo centre, Pakuonio pagr. mokykloje

Reng. Pakuonio pagrindinė mokykla

Kovo 27 d.  Velykinio meno konkursinė paroda Jiezno kultūros centre

Kovas Kompleksinis renginių ciklas „Velykų džiaugsmas ir palaima“ rajono viešojoje bibliotekoje

Kovo 27 d. Velykų šventė “Linksminkis, žeme, džiaukis, žmonija” Stakliškių kultūros centre                 

Kovo 27 d. Velykų šventė Kunigiškių kultūros centre

Kovo 28 d. Vaikų velykėlės Skriaudžių kultūros centre

Balandžio 2 d. “Marguti tu gražus, tu džiugini visus” atvelykio proga Vėžionių laisvalaikio salėje

Balandžio 2 d. Šauniausios šeimynėlės varžytuvės Naujosios Ūtos kultūros centre. Dalyvaus seniūnijos kaimų šeimos

Gegužės 15 12.00 val. Sekminių agapė Balbieriškio parapijos bažnyčioje

Gegužės 28 d. Tradicinė rajoninė dainų ir šokių šventė “Tykiai tykiai Nemunėlis teka…”

Reng. Kultūros ir švietimo skyriai

Sekminių šventė Kunigiškiuose

Birželio I savaitė Amatų diena “Senieji Prienų amatai” miesto aikštėje

Reng. Prienų krašto muziejus, Kultūros skyrius, Klultūros centras

Birželio 23 d. Joninių šventė Naujosios Ūtos parke

Reng. Kultūros centras, seniūnija, bendruomenė

Birželio 23 d. “Surask paparčio žiedą” Skriaudžių kultūros centre

Birželio 24 d. Tradicinė Joninių šventė prie Jiezno ežero

Birželis Joninės prie Kašonių

Birželio 24 d. 18.00 val. Joninių šventė Balbieriškio parke

Birželio 24 d. 18.00 val. Rasų šventė          Vėžionyse

Visus metus Etnografinė edukacinė programa „Metų mozaika II“ (Iš renginių ciklo) viešojoje bibliotekoje. Reng. Prienų SVB

 

  

Dalė Zagurskienė, (8 ~ 319) 60375