Dainų diena 2018
programa

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Lietuvos liaudies kultūros centras
Molėtų rajono savivaldybės kultūros centras

Respublikinis etninės kultūros centrų darbuotojų ir rajonų etninės kultūros metodininkų, nacionalinių, regioninių parkų etnografų (kultūrologų), tautodailininkų seminaras
Etninės kultūros aktualizavimas valstybės ir visuomenės pastangomis

2006 m. gegužės 3 - 5 d.
Molėtų  rajone, Naujasodyje, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje

Gegužės 3d. (trečiadienis)

11.00 Registracija Alantos technologijos ir verslo mokykloje

12.30 – 14. 00 Pietūs. Pietaujantys pirmąją dieną nepamirškite iš anksto pranešti tel. (8-5) 2 61 25 94

1. Etninės kultūros sureikšminimas valstybės ir tarptautiniu mastu

14.00
Seminaro atidarymas

14.30 - 15.00 Valentinas Stundys, Molėtų rajono meras
Molėtų rajono etninės kultūros programos

15.00 - 16.00 Irena Seliukaitė, Kultūros ministerijos Profesionalaus  ir mėgėjų meno skyriaus vedėja
Naujausi valstybės dokumentai, programos, sprendimai etninės kultūros srityje

                                  16.00-16.30 Arbatos pertraukėlė

16.30  - 17.30 Libertas Klimka , prof., Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas
Etninės kultūros globos tarybos funkcijos ir veiklos  problemos

17.30 - 18.00 Milda Paškauskaitė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato programų vadovė
UNESCO veikla nematerialaus paveldo bei kultūros įvairovės išsaugojimo srityse

18.00 - 18.40 Regina Kliukienė, Jurbarko rajono kultūros skyriaus vyr. specialistė
Jurbarko savivaldybės etninės kultūros plėtros programa ir jos įgyvendinimas

18.40 - 19.00 Filmo „Kupiškėnų vestuvės“ pristatymas

19.00 - 19.30 Pertrauka

19.30 Filmo „Kupiškėnų vestuvės“ pristatymas (tęsinys) . Dalyvauja Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis Kupkėmis, vadovė  Alma Pustovaitienė

 Koncertas vakaronė Alantos dvare.
 Dalyvauja Molėtų kultūros centro Videniškių kultūros namų folkloro ansamblis Ievužė, vadovė Aldona Četkauskaitė

Aukštaičių tradiciniai patiekalai

Dainų ir šokių mokymasis su Videniškių ir „Kupkėmio“ ansambliais, Audrone Vakariniene, Arūnu Luniu, Vaidotu Macijausku

Gegužės 4d. (ketvirtadienis)

9.00 - 9.30  Vida Šatkauskienė, Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja
Programa / priemonių planas.  „Etninės kultūros integravimas į vaikų ir jaunimo ugdymą“

2. Kultūros ir švietimo įstaigų vaidmuo plėtojant tautos kultūros paveldą
2.1.Nematerialaus paveldo  / tradicinės kultūros vertybių gaivinimo ir plėtojimo patirtis

9.30 - 10.30  Teresė Jurkuvienė, Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vadovė
Tradicinės tekstilės plėtra

2.2. Etninių šeimos vertybių, papročių, švenčių tradicijų skleidimas šiuolaikinėje šeimoje, visuomenėje

10.30 - 11.15 Gražina Kadžytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tradicinių vestuvių simbolių prasmė bei raiškos kaita šiuolaikinėse vestuvėse

11.15 – 11.45 Arbatos pertraukėlė

11.45 - 12.15 Irena Seliukaitė, Kultūros ministerijos Profesionalaus  ir mėgėjų meno skyriaus vedėja
Tradicinės patirties perteikimo būdai

2.3. Kaip paveldėta kultūra prusinti ir sudominti jaunimą

12.15 - 12.35 Alma Pustovaitienė, Kupiškio kultūros centro etnografė
Etninės kultūros dėstymo  mokykloje patirtis

12.35 - 13.00 Artūras Sinkevičius, Kauno folkloro klubo „Gilė“ vadovas Nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimas Kauno folkloro klube „Gilė“

13.00 - 14.00 Darius Kuolys, Pilietinės visuomenės instituto direktorius
Pilietinis ir tautinis jaunimo ugdymas

14.00- 15.00 Pietūs

15.30 Ekskursija po Molėtų rajoną: Alantos dvaras, Videniškių bažnyčia ir  Augustinų vienuolynas, Dubingiai, Ežerų žvejybos muziejus Mindūnuose, (vakarienė "Zodiako" užeigoje), dangaus šviesulių stebykla Kulionyse

Naktinė ekskursija į Lietuvos etnokosmologijos muziejų. Naktinio dangaus stebėjimas pro teleskopą. Ekskursijų vadovai: prof. Libertas Klimka ir Etnokosmologijos muziejaus fondų saugotojas Rimvydas Laužikas

Dainų ir šokių mokymasis prie laužo (jeigu geras oras) arba etnokosmologijos muziejuje su Audrone Vakariniene, Arūnu Luniu, Vaidotu Macijausku

Gegužės 5 d. (penktadienis) Alantos dvare

2.4. Senoji kultūra šiuolaikinėmis priemonėmis

9.30 - 10.30 Jonas Vaiškūnas, Molėtų krašto muziejaus skyriaus vadovas
Etninės kultūra kaip dvasinė praktika

3. Visuomenės, nevyriausybinių organizacijų vaidmuo gyvajam etninės kultūros perimamumui

10.30 - 11.30 Rūta Stankuvienė, Šiaulių universiteto Kultūrinės antropologijos centro jaunesnioji mokslo darbuotoja
Etninės kultūros ir verslo sankirtos: problemos ir perspektyvos

11.30– 12.00 Arbatos pertraukėlė

12.00 - 12.30 Violeta Balčiūnienė, Švenčionių rajono Nalšios muziejaus etninės veiklos organizatorė
Švenčionių rudens kermošiai

12.30 - 13.00 Dalia Savickaitė, Aukštaitijos nacionalinio parko kultūrologė. Sociokultūrinės veiklos galimybės Aukštaitijos nacionalinio parko bendruomenėje

13.00 - 13. 20 Nida Lungienė, Rokiškio kultūros centro direktorė, folkloro ansamblio „Gastauta“ vadovė
Keptinio alaus atgimimas

13.30-14.30 Pietūs

Informacija tel. (8-5) 261 25 94 Inga Kriščiūnienė
Lietuvos liaudies kultūros centras