Aguonėlė
Programa

 

2012–2015 m.LLKC PROGRAMA (pdf)

Lietuvos liaudies kultūros centro 2012–2015 m. veiklos programa (doc)

Apie Dainų šventę:
2018-07-16

Ferdinando Kauzono straipsnis, O aš ir vėl mačiau Lietuvą, Respublika.lt.

XVI kvalifikacijos kėlimo kursai chorų vadovams "Vasaros akademija" 2018
2018-05-25