Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Programa

Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2022 m. veiklos planas (patvirtinta LR Kultūros ministro 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-291)

Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2021 m. veiklos planas

Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2020-ųjų metų veiklos planas

Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2019-ųjų metų veiklos planas (patvirtinta LR Kultūros ministro 2019-06-14 Įsakymo Nr. ĮV-416)

2012–2015 m.LLKC PROGRAMA (pdf)

Lietuvos liaudies kultūros centro 2012–2015 m. veiklos programa (doc)

Lietuvos nacionalinio kultūros centro asmens duomenų apsaugos politika