Baltica
Programa

 

2012–2015 m.LLKC PROGRAMA (pdf)

Lietuvos liaudies kultūros centro 2012–2015 m. veiklos programa (doc)

Informuojame apie skirtas lėšas meno kolektyvų tautiniams ir baltų genčių kostiumams pagaminti.

Visos naujienos