Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRŲ KONCERTAS

Pasirengimo 2024 m. Dainų šventei programa


PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRŲ KONCERTAS

„VARIO AUDRA“

Kūriniai

 

MALDA UŽ TAIKĄ
Donato Bukausko muzika

 

PER GIRIAS IR LAUKUS
Emeriko Gailevičiaus muzika. Kazio Daugėlos aranžuotė
Garso įrašas

 

LIETUVIŠKŲ MARŠŲ PARADAS
Broniaus Jonušo, Kazio Daugėlos, Balio Dvariono, Emeriko Gailevičiaus muzika, Kazio Daugėlos aranžuotė

 

ŽVIRBLIS
Miko Karoso muzika
Garso įrašas

 

SŪDUVOS ŽALI SODAI
Kazio Daugėlos muzika
Garso įrašas

 

KUR GIRIA ŽALIUOJA
Juozo Gudavičiaus muzika, Magnus Hylander aranžuotė

 

IŠĖJO TĖVELIS Į MIŠKĄ
Kazio Daugėlos muzika

 

ŠVENTINIS SALIUTAS
Kazio Daugėlos muzika

 

LINELIS
Valdo Stanaičio muzika
Garso įrašas

 

LINKSMIEJI DŪDORIAI
Valdo Stanaičio muzika 


Grižti