Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Punskas

Vasario 5 d. Užgavėnių vakaronė Punsko lietuvių kultūros namuose. Dalyvaus Lazdijų ansambliai

 

Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas Punsko lietuvių kultūros namuose, Suvalkų “Vienybės” klube, Seinų lietuvių namuose. Dalyvaus vietiniai folkloro ansambliai, kapelos, chorai, choreografiniai ir kt. vietos ansambliai

 

Vasario 12, 19, 20 d.  Kūrybinis seminaras “Velykų švenčių apeiginis menas” Seinų ir Suvalkų apskričių mokytojams. Bus marginami kiaušiniai, neriami sodai, rišamos verbos. Seminarą ves Navinykų mokyklos mokytoja etnografė Nastutė Sidarienė ir Punsko pradinės mokyklos mokytoja etnografė Aldona Vaicekauskienė

 

Vasario 3-4 d. Kūrybinis seminaras ”Velykų švenčių apeiginis menas”  Punsko mokykloje. Dalyvaus Punsko, Suvalkų, Vidugirių ir kitų mokyklų mokiniai

 

Vasario 25 d. Lietuvių tautodailės paroda Suvalkų kultūros ir meno centre. Dalyvaus medžio drožėjas Vytautas Sabataitis (Kaunas), audėja Veronika Valenskienė (Punskas) ir Nastutė Sidarienė (Punskas)

 

Kovo 4 d. Televizijoje laidoje “Gero ūpo” dalyvaus Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos ansambliai “Alna” ir “Gimtinė” bei Lietuvių kultūros namų kaimiška kapela “Klumpė” ir šokių grupė “Vyčiai”

Balandžio 3 d. 10-13 val. Mokslinė konferencija “Velykų švenčių tradicijos ir papročiai” . Pranešimus skaitys: B.. Chludzinska  (Vengožavo muziejus, Lenkija), N. Sidarienė, A.Vaicekauskienė (Punskas), L. Klimka (Vilniaus pedagoginis institutas), I. Seliukaitė (Lietuvos  kultūros ministerija), pranešėja iš Latvijos

14 val. Velykinio konkurso parodos atidarymas, geriausių darbų įvertinimas, kūrybinio proceso demonstravimas. Konkursas skelbiamas jau 8-ą kartą. Jame gali dalyvauti įvairiaus amžiaus vaikai ir suaugusieji:

margučiai (dažyti vašku, skutinėti) – 3-5 vienetai

sodai – 1

verbos -2-3

vidaus papuošimas

juostos (rinktinės, pintinės, vytinės) ne trumpesnės nei 1,5m ilgio (juostelės – ilgis neribojamas pradinei mokyklai)

karpiniai (užuolaidelės, “kampinukės”)
dirbtinos gėlės, padarytos iš popieriaus, siūlų, plunksnų, kitų medžiagų ar kt. pobūdžio kompozicijos

Konkurse žada dalyvauti Suvalkų kraštas, Lietuva, Baltarusijos ir Latvijos meistrai. Lietuvoje šis konkursas vyks dviem etapais. I etapas: darbai iš visų Lietuvos regionų suvežiami į Žemės ūkio rūmus Kaune; II etapas: geriausi darbai atvežiami į Punską.

Eksponatus vertins tarptautinė komisija. Geriausi bus apdovanoti prizais ir diplomais. Jie atiteks organizatoriams – papildys Punsko muziejaus archyvą ir sudarys naują parodą Senosios klebonijos muziejuje Punske

 

Birželio 4 d. Turistinio sezono pradžia “Šilainėje”, prie Seivų ežero. Dalyvaus folkloro ansamblis iš Lietuvos. Programoje: šv. Mišios, koncertas, liaudies meistrų mugė, laužas, vakaronė

 

Birželio 28 – liepos 2 d. Tarptautinis etnochoreografinis seminaras “Šilainėje”. Gali dalyvauti visi, kas mėgsta liaudies šokį, muziką, dainą. Gyvenimo sąlygos – pagal pomėgį ir kišenę. Galima atsivežti nuosavą palapinę, apsigyventi didelėje kareiviškoje  palapinėje arba agroturistiniame mediniame namelyje. Veiks kareiviška virtuvė. Vakarais degs laužas. Pavargus nuo šokimo ir dainų bus galima pasimokyti žiesti puodą ar austi juostas. Seminaro vadovė – doc. dr Dalia Urbonavičienė

 

Liepos 2 d. Jotvingiškoji Rasos šventė “Šilainėje”. Seminaro užbaigimas – Rasos šventė. Punsko krašte ši šventė švenčiama jau ketvirtį amžiaus. Tikimės, kad šiemet bus kur kas daugiau aktyvių dalyvių

 

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė Aldona Vaicekauskienė, +480875161406

“Aušros” leidykla +480875161517