Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Raseinių rajonas

Vasaris Užgavėnių šventė Raseinių mieste, Betygalos, Viduklės, Girkalnio, Šiluvos, Nemakščių, Kaulakių seniūnijose. Dalyvaus folkloro ansambliai, liaudies muzikantai, Užgavėnių personažai, vyks sporto varžybos

Užgavėnes švenčia gyventojai

 

Kovas Velykų renginiai Raseinių kultūros centre, Šiluvos, Sujainių, Nemakščių kultūros namuose

 

Balandis Vakaras, skirtas Žemės dienai, Betygalos kultūros namuose

 

Balandis  Pavasario pasveikinimas Ariogaloje

 

Balandis Regioninė kapelų šventė „Jurginės“ Raseinių kultūros centre

 

Balandis Atvelykio renginys Plikių laisvalaikio salėje

 

Gegužė Rajono folkloro ansamblių, liaudies muzikantų, dainininkų susibūrimas „Po senolių pastoge“ Raseinių kultūros centre

 

Gegužė Motinos dienos proginis koncertas Raseinių kultūros centre

 

Gegužė Šeimos vakaras Betygalos kultūros namuose

 

Gegužė  Sekminių šventė Girkalnio miestelyje

 

Gegužė Rajono kaimiškų kapelų ir pavienių muzikantų popietė „Griežk, armonika“ Ilgižių laisvalaikio salėje

 

Birželis Vaikų gynimo dienos proga renginys ir vaikų dailės darbų paroda „Mano vaikystės pasaka“ Raseinių kultūros centre

 

Birželis Joninių šventė miesto parke ir Sujainiuose, Šiluvoje, Nemakščiuose, Kaulakiuose, Girkalnyje. Dalyvaus folkloro ansambliai, liaudies muzikantai, dainininkai

 

Birželis Viduklės seniūnijos mėgėjų meno kolektyvų vakaras

 

Birželis Tradicinė kaimo sueiga Plikiuose

 

Albinas Stakauskas, (8 ~ 428) 5 25 35, mob. 8 ~ 615 4 09 72

el. p. albinas.stakauskas@sav.raseiniai.lt