Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Personalo specialistai

INGRIDA MUŠEIKIENĖ - Administracinės veiklos koordinatorius

          Tel. (8 5) 261 1190, 261 2540
          El. p: lnkc@lnkc.lt
                        

ENRIKA STANEVIČIENĖ - Personalo, raštvedybos specialistas

           Tel. (8 5) 261 2103
           El.p: personalas@lnkc.lt