Dainų diena 2018
Raštinė

INGRIDA MUŠEIKIENĖ - sekretorė - vadybininkė

          Tel. (8 5) 261 1190, 261 2540
          El. p: lnkc@lnkc.lt
                        

ENRIKA STANEVIČIENĖ - personalo, raštvedybos tvarkytoja

           Tel. (8 5) 261 2103
           El.p: personalas@lnkc.lt