Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Rietavo savivaldybė

Vasario 8 d. Teatralizuotos Užgavėnės Rietave

 

Kovo 21–balandžio 3 d.  Velykinė paroda Rietavo kultūros centre

 

Balandžio 3 d. Atvelykio margučių ridenimo popietė

 

Gegužės 21 d. Savivaldybės folkloro ansamblių ir kaimiškų kapelų šventė Rietavo kultūros centre

 

Balandžio 29 d.Koncertas Motinos dienai

 

Gegužės 30- birželio 6 d.  Vaikų fotodarbų ir piešinių paroda “Vaikystės spalvos” Rietavo kultūros centre

 

Birželio 1 d. Vaikystės šventė Rietavo kultūros centre

 

Birželio 23 d. Joninių šventė Rietavo apylinkėse

 

Jolanta Bertauskienė, (8 ~ 446) 73232