Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Mokomoji pagalbinė medžiaga, skirta mėgėjų teatrų vadovams, režisieriams ir aktoriams.

 

Pagal „Vasaros teatro akademijoje“ 2013–2016 m. vykusius seminarus ir kūrybines laboratorijas parengtas teatro seminarų ciklas – mokomoji pagalbinė medžiaga, skirta mėgėjų teatrų vadovams, režisieriams ir aktoriams: 

„Plastika ir judesys“ (51 min., lektorė Gabrielia Kuodytė) – lankstumo, plastiškumo, savo kūno pojūčio ir jo plastinės raiškos pratimai; 

„Partnerio pojūtis“ (45 min., lektorė Edite Neimane) – pratimų ciklas partnerio scenoje pajautimui, kuriančiam pasitikėjimo atmosferą, ugdyti; 

„Impulsai ir ekspromtai“ (52 min., lektorius Vidmantas Fijalkauskas) – pratimų ciklas aktorių improvizacijai ir veiksmingumui kuriant spektaklius ugdyti;

„Darbas su kaukėmis“ (56 min., lektorius Algimantas Armonas) – mokomosios paskaitos, spektaklio repeticijos, spektaklis-improvizacija pagal Rudolfo Blaumanio pjesę „Siuvėjų dienos Silmačiuose“. Priedai: improvizaciniai kaukių spektakliai „Jonė be baimės“ (27 min.), „Amerika pirtyje“ (22 min., pagal Keturakio pjesę).

Teatro mokomoji medžiaga, nuoroda:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLE_-HzqQ1wkD3EA2iDsF3tGaldwnunJAx 

Mokomoji medžiaga gali tapti ir kvalifikacijos kėlimo įrankiu. 

Kvalifikacinį pažymėjimą siekiantis gauti pretendentas turi peržiūrėti visus mokomuosius seminarus ir atsiųsti ne mažesnį kaip trijų puslapių referatą, kuriame analizuojama ir reflektuojama peržiūrėta teatro seminarų medžiaga.

Informaciją teikia Lietuvos nacionalinio kultūros centro teatrų specialistas Ramūnas Abukevičius, tel. (8 5) 261 2100, el.paštas ramuno.atelje@gmail.com