Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Seminarai

 

Seminarai ir kūrybinės dirbtuvės skirtos pasaulio lietuvių bendruomenėms, lituanistinių mokyklų mokiniams ir mokytojams.

2023 m.

Kovo 28 d. Nuotolinės velykinės dirbtuvės „Margučio skutinėjimas ir raštų magija“ su tautodailininkėmis Odeta Tumėnaite-Bražėniene ir Adele Gančiere.

2022 m.

Lapkričio 25 d. Nuotolinės kūrybinės dirbtuvės „Lietuviškų Kūčių ir Kalėdų tradicijos. Šiaudinių žaisliukų gamyba“ su tautodailės specialiste Asta Valiukevičiene ir tautodailininke Lina Žaliauskiene.

Spalio 26 d. Nuotolinės kūrybinės dirbtuvės „Lietuvių tautinis kostiumas. Merginų galvos puošyba“ su Asta Vandyte ir Vilniaus universiteto ansamblio „Ratilio“ merginomis.

Balandžio 30 d. Nuotolinis seminaras „Emocinis atsparumas“. Lektorė Nomeda Marazienė - EQ (emocinio intelekto) kompetencijų lavinimo trenerė, konsultantė.

2021 m.

Lapkričio 18 d. Lietuvių tautinių kostiumų interaktyvus pristatymas su tautinių kostiumų dizainere Danute Keturakiene.

Lapkričio 20 d. Nuotolinės lietuvių liaudies žaidimų ir ratelių vaikams dirbtuvės su tradicinių šokių specialiste Audrone Vakariniene.

Kovo 26 d. Nuotolinės margučių marginimo dirbtuvės su tautodailininke Audrone Lampickiene.