Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Šiaulių miestas

Vasaris Praktikumai vaikams ir tėveliams ,,Užgavėnių kaukės”

Vasaris Seminaras ,,Kaukė asmenybės psichologijos ir etnologijos perspektyvoje”

Vasario 8 d. Užgavėnės. Šurmuliavimas prasidės miesto mikrorajonuose, jo kulminacija – Senajame miesto parke. Kelerius pastaruosius metus „Ubagų balius” vyko šiauliečiams gerai žinomos ,,Juonė pastuogės” kiemelyje, bet ten ubagams jau darosi ankšta, tad šiais metais keisime vietą

Vasario 16 d. Folkloro vakaronė Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Šiaulių m. kultūros centre

Vasaris Vaikų ir moksleivių- lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų- konkurso „Tramtatulis” vietinis turas drauge su Šiaulių m. savivaldybės švietimo skyriumi

Kovas Tradicinių amatų reikšmė kalendorinėms šventėms. Margučių raštai (praktikumas)

Kovas Praktiniai kursai moksleiviams ,,Tradiciniai amatai ir kalendorinės šventės. Velykos”. Siūlomose darbo grupėse tautodailininkai mokys kiaušinių tradicinio marginimo būdų, sodus gaminti, karpinių meno  ir kt.

Kovas  Vaikų folkloro ansamblio ,,Abrūsėlis” atvelykio vaidinimai ,,Kiškutės margučiai” įvairiose miesto įstaigose

Balandžio 3 d. Velykėlės Šiaulių m. kultūros centre. Dalyvaus vaikų folkloro ansambliai. Marginsim ir ridensim kiaušinius, kepsim ir valgysim atvelykio kiaušinienę, mokysimės tradicinių vaikiškų žaidimų ir ratelių

Balandis Seminaras ,,Vaikų žaislai ir žaidimai” L/D ,,Eglutė”

Gegužė Diskusija ,,Muzikinio folkloro perkūrimas- nuosmukis ar gyvastis?”

Gegužės 28-29 d.Vaikų kermošėlis ,,Suskrido paukšteliai maži ir dideli” (vyksta devintą kartą). Geriausių Šiaulių miesto vaikų folkloro ansamblių ir svečių koncertas vaikų meno mėgėjų kolektyvų festivalyje ,,Saulės vaikai”

Gegužės 7 d. Seminaras ,,Tautosaka ir ikimokyklinias ugdymas”

Gegužė Ansamblio ,,Sidabrinė gija” renginys, skirtas Motinos dienai

Gegužė Tautinių mažumų kultūros bendrijų tradicinis renginys ,,Susiburkime kartu”. Dalyvaus folkloro ansamblis ,,Auda” ir kapelija ,,Turava”

Birželis Vaikų folkloro ansamblių dalyvių ir vadovų stovykla Šiaulių rajone

Birželis Joninės prie Rėkyvos ežero. Dalyvaus ir tradicinės, ir šiuolaikinės muzikos atlikėjai

Du kartus per mėnesį Praktikumas ,,Mano tautinis kostiumas”

Šiaulių m. kultūros centro Etninės kultūros skyrius  
Sigita Milvidienė, ( 8 ~ 41) 52 5693

Vasario 8 d. Užgavėnių persirengėlių vaikštynės Gubernijos mikrorajone. Dalyvaus folkloro ansamblis ,,Sedula”

Kovo 3 d. Kazytės mugė Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose. Dalyvaus L/D ,,Coliukė” auklėtiniai ir folkloro ansamblis ,,Sedula”

Kovo 10 d. Folkloro ansamblio ”Sedula” ir liaudiškos muzikos kapelos ,,Šelmiai” koncertas Šiaulių logopedinėje mokykloje

Kovo 24 d. Vaikų piešinių konkursas ,,Velykų rytą margučiai ritas”. Dalyvaus L/D ,,Coliukė” auklėtiniai ir Gubernijos mikrorajono vaikai

Balandžio 1 d.                    Atvelykio renginys ,,Supkit, meskit jūs sesutę” (margučių ridenimas, gražiausio, stipriausio margučio rinkimai). Dalyvaus folkloro ansamblis ,,Sedula”

Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namai
Irena Volodkienė, (8 ~ 41) 54 5279

 

Vasaris Liaudies meno parodos Šiaulių apskrities rajonų centruose: Akmenėje, Pakruojyje, Radviliškyje, Joniškyje, Šiaulių r. Kuršėnuose

Kovas– balandis Šiaulių  krašto 39–oji  liaudies meno (tautodailininkų ) darbų  paroda. Bus  eksponuojamos visos  vaizduojamojo  ir  taikomojo liaudies meno šakos  : tapyba, grafika, skulptūra, medžio dirbiniai, keramika, tekstilė, rankdarbiai, kalvystė, juvelyrika, paprotinis menas (verbos, margučiai, kaukės, sodai) ir kt.  Šiaulių dailės galerijoje.  Parodos atidarymas kovo 19 d. 13 val. (šeštadienį)       

Kovas – balandis Tautodailininkės Sigitos Milvidienės personalinė jubiliejinė kūrybos darbų paroda Šiaulių dailės galerijoje. Parodos atidarymas kovo 19 d. 13 val.

Gegužė 10 dienų kūrybinė stovykla Kuršėnuose, Tautodailės ir amatų  centre. Org. Respublikinės keramikų dirbtuvės

 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius
Pirmininkė Laima Kelmelienė, (8 ~ 41) 523962

 

Renginiai


Vasario 8 d.
Užgavėnių šventė Aušros alėjos rūmų kiemelyje (Aušros al. 47, Šiauliai)

Gegužės 20-22 d. Senųjų amatų šventė prie Žaliūkių vėjo malūno Šiauliuose (Architektų g.)

Birželis–rugsėjis Ch. Frenkelio rūmų vasaros festivalis


Parodos


Vasario 1-kovo 19 d.
„Buities daiktais prabilusi senovė“ Aušros alėjos rūmuose

Vasario 2-kovo 26 d.  „Mes žydeliai Lietuvos“ Aušros alėjos rūmuose

Kovo 21-balandžio 23 d. „Laukiant stebuklo“ Aušros alėjos rūmuose

Kilnojamosios parodos

Nuo kovo 15 d.„Velykiniai atvirukai“

Nuo balandžio 1 d. „Mediniai ir moliniai švilpukai“

Edukacija Aušros alėjos rūmuose

Užgavėnių kaukių darymas

Tel. (8 ~ 41) 52 4392, D. Jokūbaitis

Velykinių margučių marginimas

Tel. (8 ~ 41) 52 4391, S. Mockutė

Pynimas iš karklų vytelių 

Tel. (8 ~ 41) 52 4391, L. Tomkuvienė

Puodų lipdymas senoviniais būdais

Tel. (8 ~ 41) 52 4394, B. Kielienė

Juostų vijimas žalvarinėmis plokštelėmis

Tel. (8 ~ 41) 52 4394, A. Šapaitė

Virvučių vijimas su akmenukais

Tel. (8 ~ 41) 52 4394, B.Kielienė

Archeologinis kostiumas 

Tel. (8 ~ 41) 52 4394, A. Šapaitė

Simboliai ir ženklai

Kryžiai

Tel. (8 ~ 41) 52 4392, R. Tamašiūnaitė

Teatralizuota ekskursija

Atidaryk senovinę skrynią

Tel. (8 ~ 41) 52 4394, B. Kielienė

Teminės ekskursijos

„Žiema, žiema, bėk iš kiemo...“ Užgavėnių šventės papročiai, tradicijos

„Šv. Velykų papročiai ir tradicijos“

Tel. (8 ~ 41) 52 4391, S. Mockutė

“Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“

Tel. (8 ~ 41) 52 4394, A. Šapaitė

„Žaliūkių vėjo malūnas su technologine įranga“ Žaliūkių vėjo malūne nuo gegužės mėn. iki spalio 1 d. Šiauliuose

Tel. (8 ~ 41) 52 4392, M. Taraškutė

„Poetas Jonas Krikščiūnas–Jovaras“ poeto Jovaro name (Vytauto g. 116, Šiauliai)

Tel. (8 ~ 41) 52 4397, G. Narbutaitė

„Provincijos dvaras“ Ch. Frenkelio rūmuose (Vilniaus g. 74, Šiauliai)

Tel. (8 ~ 41) 52 4392, O. Stripinienė

Filmų demonstravimas (Aušros alėja 47, Šiauliai)

Archeologiniai tyrinėjimai Lieporiuose 

Tel. (8 ~ 41) 52 4386, B. Salatkienė

Žymiausi Šiaulių krašto piliakalniai

Lietuvių tautinis kostiumas (žemaičių, Klaipėdos krašto, aukštaičių, dzūkų)

Lietuvių kalendorinės šventės

Vestuviniai sodai

Miške gimusios – namuose verkia (kanklės)

Iš pašaknų skambantys kanklaliai

Kalvis visur duoną valgys

Kaukės magija

Margučių raštai

Architektūros paminklai –  išlikę istorijos liudininkai

Buvusių dvarų sodybos

Tel.(8 ~ 41) 52 4391, S. Mockutė
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Parodų ir lankytojų aptarnavimo
skyriaus vedėja Margarita Taraškutė
(8 ~ 41) 52 43 92, 8 ~ 687 71494.
el. p. muzreklama@splius.lt

 

Šiaulių m. kultūros centro Etninės kultūros skyrius 
Sigita Milvydienė, (8 ~ 41) 525693