Dainų diena 2018
Naujienos
Skirtos lėšos mėgėjų meno kolektyvams muzikos instrumentų gamybos ir įsigijimo išlaidoms iš dalies finansuoti.
2019-10-16

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-608 patvirtino naują muzikos instrumentų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas; pridedama). Kultūros ministro spalio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-659 „Dėl muzikos instrumentų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“ patvirtintos įstaigų kolektyvui (-ams) šiais metais skirtos sumos (pridedama).

Remdamiesi Aprašo V skyriaus 27 punktu, prašome su Lietuvos nacionalinio kultūros centro (toliau – Centro) specialistais suderinti numatomų Instrumentų gaminimo ir įsigijimo sąlygas:

- instrumentų tipai, komplektavimas, gaminimo būdas turi atitikti Kolektyvo pobūdžio reikalavimus

- instrumentų ar jų komplektų skaičius turi atitikti realius Kolektyvo poreikius

- gaminamų ar įsigyjamų Instrumentų kainos turi būti realios, atitinkančios rinkos kainas, maksimali vieno Instrumento kaina neturi viršyti:

varinių pučiamųjų – 15 000 Eur;

medinių pučiamųjų – 10 000 Eur;

mušamųjų – 15 000 Eur;

dumplinių – 7 000 Eur;

styginių – 4 000 Eur.

- instrumentų tiekėjai ir gamintojai turi būti juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą ar sertifikuoti tautinio paveldo produktų (muzikos instrumentų) gamintojai, kvalifikuoti, ilgametę patirtį turintys meistrai.

Pasirinkus paslaugų teikėją (-us) –¬ gamybos instrumentų tiekėją (-us) ir gamintoją (-us) – Centras ir Jūsų įstaiga pasirašys dvišalę instrumentų gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo sutartį (pridedama). Pastaba: Prie šios sutarties esantį priedą „Instrumentų sąrašas“ pildote kiekvienam kolektyvui atskirai.

Pasigaminę ar įsigiję Instrumentus ne vėliau kaip iki š. m. lapkričio 1 d., turite pateikti Centrui patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas:

- perdavimo–priėmimo aktą iš paslaugų teikėjo su Instrumentų sąrašu, kopiją;

- sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) kopiją (-as) už visas – paties Dalinio finansavimo gavėjo ir kultūros ministro patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų dalinio finansavimo lėšas – patirtas išlaidas;

- dokumentą (bankinio pavedimo kopiją), patvirtinantį, kad iš Pareiškėjo ar kito juridinio ar fizinio asmens skirtų lėšų buvo apmokėta ne mažiau kaip 50 proc. Instrumentų pagaminimo ar įsigijimo išlaidų kopijas.

Pateikus minėtų dokumentų kopijas dalinio finansavimo lėšos bus pervedamos į gavėjo sąskaitą per 30 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos. Nepateikus išlaidas pagrindžiančių dokumentų iki einamųjų metų lapkričio 1 d. ar pateikus netinkamus dokumentus, lėšos nebus pervedamos.

Visas instrumentų gamybos ir įsigijimo procedūras turime atlikti per šiuos, 2019-uosius metus, labai prašome skubiai imtis reikiamų veiksmų.

Tikimės greito ir sėkmingo bendradarbiavimo.

Klausimais dėl muzikos instrumentų įsigijimo, gamybos, dokumentų tvarkymo galite kreiptis į Centro Mėgėjų meno skyriaus pučiamųjų instrumentų specialistą Rolandą Lukošių (dėl pučiamųjų orkestrų instrumentų), tel. (8-5) 261 09 96, 8-698 88528, el.p. rolandas@lnkc.lt ir į Etninės kultūros skyriaus instrumentinio folkloro specialistą Arūną Lunį (dėl tradicinių instrumentinių grupių ir liaudišųkos muzikos kapelų instrumentų) tel (8-5)262 59 58, 8- 686 25 540, el. p. a.lunys@lnkc.lt

Priedai:

Muzikos instrumentų gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo sutartis 2019 spalis (šablonas).

LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-608 (Aprašas) Muzikos instrumentų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašas.

LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-659 Dėl muzikos instrumentų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“. (PDF), (doc)