Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Skuodo rajonas

Vasario 15 d. Užgavėnių šventė Skuode, Mosėdyje, Barstyčiuose, Šatėse, Ylakiuose

 

Parodos Skuodo muziejuje

 

Vasaris Tautodailininkės Vidos Ivanauskienės tapybos darbų

 

Vasaris Tautodailininkės Adelės Urniežienės tekstilės darbų

 

Kovas Amatų ir verslo mokyklos mokytojų ir moksleivių darbų

 

Balandis Tautodailininkės Laimos Kriginienės skiautinių darbų

 

Gegužė Rajono kraštotyros darbų

 

Birželis Kalvio Audriaus Kasparo kalvystės dirbinių

 

Kovas Spektaklis „Žemaičių vestuvės” Pašilės kaime

 

Balandis Atvelykio šventė Mosėdyje, Barstyčiuose

 

Gegužė Sekminių šventė (pagal sentikių papročius)

 

Birželis Joninių šventė Skuode, Mosėdyje, Šatėse, Lenkimuose

 

Jadvyga Laureckienė, (8 ~ 440) 73935