Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Šoks broliukai šokinį 2011

Šoks broliukai šokinį

Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos bei Žemaitijos šokiai

Metodinio žaidimų, ratelių ir šokių rinkinio Šoks broliukai šokinį (Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2001) priedas
Sudarytoja Audronė Vakarinienė.  Vilnus: Lietuvos liaudies kultūros centras 2011. 4 DVD.


Šie keturi vaizdadiskiai (DVD) – tai dar viena metodinio žaidimų, ratelių ir šokių rinkinio „Šoks broliukai šokinį“, kurį sudaro knyga ir kompaktinė plokštelė, dalis.

Rinkinyje publikuoti šokiai plačiai vartojami jau kelerius metus. Stebint jų sklaidą paaiškėjo, kad šokio pedagogai, folkloro ansamblių šokėjai ne visada supranta pateiktų šokių aprašus, nėra pakankamai įgudę išmokti šokį pagal žodinį apibūdinimą. Be to, knygoje neįmanoma atspindėti daugelio su šokio atlikimo maniera, charakteringumu susijusių dalykų, šokio išraiškos detalių. Supratus, kad tik vizuali šokių pateikimo forma visaverčiai atspindėtų autentišką šokimo tradiciją ir užtikrintų tolesnį gyvavimą, užsibrėžta nufilmuoti teisingai, gražiai, stilingai šokamus rinkinyje pateiktus Lietuvos regionų šokius.

„Geriau vieną kartą pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti“, – byloja liaudies išmintis. Ši tiesa neabejotinai pasitvirtina mokantis tradicinių liaudies šokių, gilinantis į jų atlikimo specifiką, siekiant išryškinti ir perteikti unikalią lietuviškąją šokio manierą, ieškant individualios šokėjo raiškos galimybių.

Nufilmuota daugybė skirtingo amžiaus – nuo vaiko, jaunuolio iki brandaus – įvairių Lietuvos vietovių charakteringiausių šokėjų. Tuo siekta parodyti neišsemiamas šokio interpretavimo galimybes, iškelti ne žingsnių ir figūrų gausą ar jų išmoningą supynimą, o atlikimo autentiškumą – kaip ypatingą vertybę, šiandien sparčiai nykstančią, todėl ypač saugotiną. Kartu rūpėjo paskatinti šokėjus nebijoti improvizuoti, rinktis jiems labiausiai patinkančius, nebūtinai su knygoje publikuotais sutampančius šokio variantus. Dažnai šokėjai net nežino, kad gali tai sau leisti, o jeigu leistų – kur yra galimybių varijuoti ir improvizuoti neperžengiant tradicijos rėmų ribos. Kūrybiškai pažvelgti į šokį skatina ir keletas knygoje ne pagal nusistovėjusią schemą pateiktų šokių, kurių vaizdingi aprašymai skatina fantaziją. Tad galima tikėtis originalių interpretacijų, įdomesnių rekonstrukcijų.

Kiekvienas Lietuvos regionas pristatomas atskiru DVD, kuriame pateikiama nuo keliolikos iki keliasdešimt tam regionui būdingiausių šokių. Tai pirma tokios didelės apimties publikacija, pristatanti visų Lietuvos kraštų tradicinių šokių retrospektyvą. Filmuotų šokių kiekis (95 vnt.), atlikimo ir kruopščiai atrinktų šokėjų autentiškumas – išskirtinės šio leidinio ypatybės.

Tikimės, kad leidinys išjudins liaudies šokio entuziastus įvairiuose Lietuvos kampeliuose, skatins gaivinti ir tęsti regionų etninės kultūros paveldo tradicijas, bus naudingas ne tik folklorininkams, šokių ansamblių vadovams, bet ir, kaip metodinė priemonė, įvairioms mokymo bei auklėjimo įstaigoms.

Audronė Vakarinienė


This set of four DVDs has been released as an accompaniment to the collection of methodical games, roundels and dances “Šoks broliukai šokinį“ (Brothers will dance). It presents 95 dances of all Lithuanian regions danced authentically, in refined manner and correct style.

An old saying goes – „it is better one time to see, than ten times to hear“. This old truth certainly proves itself when one tries to learn traditional Lithuanian dances by going deep into their performing specifics, seeking to highlight and convey the unique manner of the Lithuanian dance, searching for individual forms of the dancer‘s expression.

A variety of dancers of different age – from a child, a juvenile to a senior – coming from diverse places in Lithuania, distinguishing for particular dancing character, have been filmed. The idea was to present unlimited possibilities of dance interpretation, to emphasise the special value of the authenticity of performing instead of hoisting the affluence of moves and figures and their ingenious twine.

Each of the four Lithuanian regions is presented in a separate DVD, each comprising a number of most characteristic dances of the region ranging from 17 to 39. It is the first publication of such extent, presenting the full retrospect of traditional dances of the Lithuanian regions.

Audronė Vakarinienė

Translated by Liliana Bugailiškytė


1 DVD
Aukštaitija
1. Didysis
2. Dūda
3. Giružė
4. Kačerga
5. Ką tu Teci
6. Krakoviakas (Krakuviakas)
7. Kryžiavonė
8. Kuchanuška
9. Lezginka
10. Matrioškos (Makliokas, Makliuotas)
11. Mėnesėlis
12. Oželis
13. Padichataras
14. Fudikatas (Apidikateris)
15. Papiljonas
16. Pjaunikėlis
17. Vengierka

2 DVD
Suvalkija
1. Marčpiečio aplinkinis
2. Saldinukas
3. Šyvis
4. Šocas (Šucas)
5. Šocas
6. Aleksandras
7. Antanas
8. Ciceliukė Marceliukė
9. Dribkus
10. Ėjo gudas per kiemaitį
11. Kubilas
12. Lelinderis
13. Pabėgėlis
14. Pakrėstinis
15. Pipiras
16. Polka (Lukšių)
17. Šleiva kreiva karvė (Lezginka)
18. Taukačikas

3 DVD
Dzūkija
1. Čerkesas
2. Delnų polka
3. Grūstas
4. Karobuška
5. Lazdinka
6. Marcinkauskas
7. Melnykas I
8. Melnykas II
9. Mikita I
10. Mikita II
11. Motinėlė Jūrė
12. Olimpa (Olimpija)
13. Polka dribsiukas
14. Rezginka
15. Suktinukas
16. Šerelė
17. Šuldi ruldi
18. Tai miežiai, tai grikiai (Mazurpolkė)
19. Tancius
20. Vietinukas (Ant vietos, Suktinis ant vieno daikto)

4 DVD    
Žemaitija
1. Anės polka
2. Blezdingelė (Lestingis)
3. Čitijanka (Kitajanka)
4. Dujalis
5. Duje
6. Dustepas
7. Galiops (Kvėdarnos)
8. Gyvatas
9. Kalvelis (Kuchanuška)
10. Karobuška
11. Krakoviakas (Grikuviaku)
12. Kristijaniuška
13. Kurpių šokis
14. Labryt labryt, panyte
15. Latiša
16. Lelinderis                                     
17. Marcelės valsas
18. Meška
19. Muštinis–priemuštinis
20. Olinderis
21. Padiržadas
22. Patrepsienis
23. Počtaljonas
24. Pukietka
25. Siuntė Marę į Žagarę
26. Skrodelis
27. Skruzdėlė
28. Subota I
29. Subota II
30. Šeinis I
31. Šeinis II
32. Šiaučiukas
33. Šliapoks
34. Šok, mergeli (Greičpolkis)                             
35. Ulanas
36. Vagis (Marcelė pana)
37. Vengierka
38. Vilties valsas
39. Žydas


Filmuota 2002–2009 m.
Operatoriai / Camera: Matas Baniūnas, Donatas Buklys
Montažo režisierius / Editor Jonas Adominis Tumasonis
Sudarytoja / Author Audronė Vakarinienė
Dailininkė / Designer Audronė Lasinskienė
Redaktorė / Editor Renata Radavičiūtė
Vertėja / Translator Lilijana Bugailiškytė
Išleido Lietuvos liaudies kultūros centras

 

Atlikėjai

Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblis „Verpeta“ (vadovai Valerija Jankauskienė, Vilmantas Kratavičius).
Šokėjai solistai: Vytautas Čėsna, Genutė Baltuškienė, Angelė Konstantinavičienė, Vidas Tatarūnas, Violeta Tatarūnienė, Justinas Dobilas, Regina Baublienė;

Vilniaus pedagoginio universiteto folkloro ansamblis „Poringė“ (vadovai Audronė Vakarinienė, Vladas Černiauskas).
Šokėjai solistai: Martyna Gedvilaitė, Vytenis Šemeta, Dominyka Kriščiūnaitė, Karolis Mika, Agnė Skinulytė, Kęstutis Kriaučionis, Daiva Pilukienė, Algirdas Šemeta, Jonas Adominis Tumasonis, Ieva Petruškaitė, Daumantas Čepulis, Asta Žuraulytė, Saulius Matulevičius;

Kauno „Atžalyno“ vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Kaukutis“ (vadovės Birutė Viršilaitė, Asta Račinskaitė).
Šokėjai solistai: Viktorija Besčastnaitė, Dovydas Sliesoraitis, Sigita Lydekaitytė, Matas Grigaliūnas;

Kauno r. Domeikavos gimnazijos vaikų folkloro ansamblis „Serbentėlė“ (vadovė Daiva Bradauskienė).
Šokėjai solistai: Deimantė Pogauskaitė, Tomas Tamulaitis, Nerija Janickaitė, Tadas Kasparas;

Vilniaus miesto etninės kultūros bendrija „Radasta“ (vadovai Audronė Vakarinienė, Saulius Bružas).
Šokėjai solistai: Rita Maliukevičiūtė, Jonas Kajėnas, Aldona Bareikienė, Jonas Srėbalius, Birutė Bodriakova, Romas Klenavičius, Lijana Greibutė, Saulius Bružas, Almonė Rakauskienė, Kęstutis Aleckūnas, Audronė Švedarauskienė;

Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblis „Nalšia“ (vadovė Audronė Vakarinienė).
Šokėjai solistai: Eligijus Ryškus, Asta Žuraulytė, Jonas Kazlauskas, Stefa Trakšelienė, Saulius Gatelis, Aldona Rinkevičienė, Jolanta Černiauskienė, Tadas Navsutis, Eglė Mankevičienė;

Palangos kultūros centro folkloro ansamblis „Mėguva“ (vadovės Zita Baniulaitytė, Diana Šeduikienė).
Šokėjai solistai: Modesta Abaravičiūtė, Aurimas Žalandauskas, Rūta Vaičiutė, Gintaras Antanaitis, Jurga Simonaitytė;

Telšių kultūros centro folkloro ansamblis „Insula“.
Šokėjai solistai: Alvydas Alimas, Loreta Šarkaitė;

Vilniaus m. VšĮ Taurakalnio kultūros centro folkloro ansamblis „Jorė“ (vadovai Rūta ir Gintaras Aleksiūnai);

Folkloro grupė „Saugės“ (vadovė Loreta Sungailienė).

 


© Audronė Vakarinienė (sudarytoja), 2011
© Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011

Gamintojų teises saugo įstatymai. Viešas naudojimas, nuomojimas, dauginimas ir transliavimas be gamintojų ir atlikėjų sutikimo draudžiamas.