Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Plokštelės - Solistų įrašai

Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija


PLOKŠTELĖS

Solistų įrašai

VERONIKA POVILIONIENĖ

27
Dzūkų dainos
: dainuoja Veronika Janulevičiūtė–Povilionienė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1986 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas ”Melodija”, 1987) / 1pl.

Turinys: 1 pusė 1. Vai aukštai lakia klevelio lapeliai / rugiapjūtės (Barčiai, Lazdijų r.) ; 2. Joj bernelis ing vainelį /karinė–istorinė (Puvočiai, Varėnos r.) ; 3. Oi an kalno krasna liepa / jaunimo–meilės (Mitrauka, Varėnos r.) ; 4. Pralėkdamas bicinėlis pro drevį / grikių rovimo (Kapčiamiestis, Lazdijų r.) ; 5. Čiulba ulba karvelėlis lakiodamas / karinė–istorinė (Buciniškės, Lazdijų r.) ; 6. Vidury laukų grūšelė auga, kalėda / kalendorinė (Kapčiamiestis, Lazdijų r.) ; 7. Leliumoj, siuntė mani, leliumoj / kalendorinė (Viktarina, Lazdijų r.) ; 8. Anksci rytelį saulukė tekėjo / baladė (Puvočiai, Varėnos r.) ; 2 pusė 9. Čiūčia liūlia, mažas sūnaitėlia / lopšinė ; 10. A–a–a sūnaitėlį, / lopšinė ; 11. Grūdu grūdu grucukį / žaidinimas ; 12. Virė virė košį / žaidinimas ; 13. Mylu mylu mylu / mylavimas ; 14. Katuke laduke / žaidinimas 15. Du-du-du atskrido bacėnas / formulinė-grandininė ; 16. Liūliai liūliai liūliukaitį / lopšinė ; 17. Šarkela varnela / gyvūnijos apdainavimas ; 18. Eik, oželi, vandenio / gyvūnijos apdainavimas ; 19. Garni garni ga-ga-ga / erzinimas ; 20. Sauluke mocinuke, užtekėk / dainelė–kreipinys ; 21. Dzievo karvute, skriski in dangų / būrimas ; 22. Mėnuo mėnuo mėnulaici / būrimas ; 23. Joja joja ponas / kykojimas ; 24. Joja joja dziedukas / kykojimas ; 25. Liūliai dukrelį, liūliai vaikelį / lopšinė ; 26. Vaikšcinėjo tėvulis parugėmis pabarėmis / rugiapjūtės (Barčiai, Lazdijų r.) ;27. Dai an marių, an mėlynų / avižapjūtės (Viktarina, Lazdijų r.) ; 28. Rauda (Puodžiai, Varėnos r.).

28
Veronika Janulevičiūtė. Lietuvių liaudies dainos
/ [dainuoja] Veronika Janulevičiūtė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1982 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1983). – 1 pl.

Turinys: 1 pusė 1. Oi teka bėga vakarinė žvaigždelė (Kapčiamiestis) ; 2. Oi tu aglala, girios martela (Kapčiamiestis) ; 3. Bėkia žirgelia, bėkia baralia (Mardasavas) ; 4. Gali lauko stadalėlė (Marcinkonys) ; 5. Ne bile lankon dobilas augo (Kapčiamiestis) ; 6. O kap aš buvau pas sa motutį (Marcinkonys) ; 7. Motinėla mano, maralių putela, rauda (Rudnia) ; 8. 2 pusė 9. Ak tu saula sauliula (Adutiškis) ; 10. Kap aš buvau maža ; (Pamerkiai) ; 11. Per žalias girias, per lygias lankas (Kapčiamiestis) ; 12 Pucinėli raudoniausias (Mardasavas) ; 13. Oi tu zuikeli, leliumoj (Kašėtos) ; 14. Intakas.Oi tu ožy dzidziaragi (Kapčiamiestis) ; 15. A-a a-a liūlia, lopšinė (Gervėčiai) 16. Sodai sodai, leliumoj (Kapčiamiestis).

DAIVA ČEPAITYTĖ -ŽALĖNIENĖ

29
Oi tu, saule. Dzūkų dainos
: dainuoja Daiva Čepaitytė–Žalėnienė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1980 ; (Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1981) – 1 pl.

Turinys: 1 pusė 1. Oi teka bėga vakarinė žvaigždelė / rugiapjūtės, Seirijai ; 2. Lakiojo dagilėlis / žiemos kalendorinė, Merkinė ; 3. Pjauna pjauna pjovėjėlės / rugiapjūtės, Čiobiškis ; 2 pusė 4. Oi tu saule / šeimos, Adutiškis ; 5. Oi girioj girioj / vestuvinė, Kernavė ; 6. Oi namo namo / jaunimo–meilės, Ratnyčia.

30
Žemaičių dainos
: dainuoja Janina Bukantaitė, Roma Truncienė, Rūta Lukoševičiūtė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1983 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1984). – 1 pl.

Turinys: 1 pusė 1. Ak platus platus (Plungė) ; 2. Žysta žuoleli (Plungė) ; 3. Parein bernelis (Telšiai) ; 4. Oi, strazdeli (Plungė) / Roma Truncienė (2, 3), Rūta Lukoševičiūtė (2) ; 2 pusė 5. Kap aš juojau par serbentų krūmą (Salantai) ; 6. Plauki pyleli (Kretinga) ; 7. Kur aug muna mergeli (Kretinga) / Roma Truncienė ir Rūta Lukoševičiūtė (7).