Dainų diena 2018
Naujienos
Spalio 25 d. LMTA – profesoriaus, menotyros mokslų daktaro Algirdo Vyžinto 90-mečio minėjimo vakaras.
2019-10-22

 

Spalio 25 d. 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje vyks iškilmingas vakaras-koncertas, skirtas profesoriaus, menotyros mokslų daktaro Algirdo Vyžinto kūrybinės veiklos 70-mečiui ir 90-ajam gimtadieniui paminėti.

Koncerte dalyvaus Aistė Bružaitė (kanklės), Egidijus Ališauskas (birbynė), Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, VDU dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“, Klaipėdos krašto tautinių instrumentų orkestras „Trimitatis“, Vilniaus birbynių kvintetas ir LMTA liaudies instrumentų orkestras. 

Dirigentas, menotyrininkas, pedagogas A. Vyžintas gimė 1929 m. Vyžuonų miestelyje (Utenos r.). Baigęs Utenos „Saulės“ gimnaziją, studijavo Vilniaus universitete žurnalistiką, vėliau  Valstybinės konservatorijos Liaudies instrumentų katedroje  lietuvių liaudies instrumentus ir dirigavimą. Dirbo Liaudies kūrybos namuose (dabar Lietuvos nacionalinis kultūros centras), Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1975 m. Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose įsteigė Liaudies muzikos katedrą, liaudies instrumentų orkestrą.

Profesorius yra išleidęs vadovėlius „Birbynės“ (kartu su Povilu Samuičiu, 1962), „Skudučiai“ (1975); monografijas „Jonas Švedas“ (1978), „Stasys Paliulis. Sutartinių ir skudučių keliais“ (2002), „Pranas Stepulis“ (2003), „Nuo žilvičio dūdelės... LI katedros 50-mečiui“ (1995), „Kazimieras Biliūnas“ (2004), „Lietuvių tradiciniai instrumentiniai ansambliai“ (2006), „Vyžuonos. Kraštas ir žmonės“ (2006), „Ateities kartoms. Naujas žvilgsnis į Jono Švedo gyvenimą ir veiklą“ (2008), „Algirdas Vyžintas. Gyvenimas – liaudies muzikai“ (2010), „Pranas Tamošaitis. Gyvenimas ir veikla“ (kartu su Daiva Tamošaityte, 2011), „Sudeikiai. Ateities kartoms“ (2013), „Lietuvos dainų švenčių tradicija“ (antologija-albumas, bendraautoris, 2013), „Kultūros ir meno arimuose (2015), „Povilas Samuitis ir lietuviška birbynė“ (2019). Sudarė, parengė ir redagavo keliolika metodinių ir repertuaro leidinių. Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė per 300 straipsnių. Skaitė mokslinius pranešimus Lietuvoje ir užsienyje.

Prof. A. Vyžintas – ilgametis Lietuvos dainų švenčių dirigentas, pasaulio lietuvių Dainų šventės fondo steigėjas ir pirmininkas, apdovanotas LDK Gedimino ordinu už nuopelnus lietuvių liaudies kultūrai (2004), „Aukso paukštės“ nominacija už nuopelnus tautinei kultūrai (2014).