Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Švenčionių rajonas

Vasario 8 d. Užgavėnių šėliojimai Švenčionyse, Švenčionėliuose, Pabradėje (dalyvaus folkloro ansamblis „Vilnelė”), Adutiškyje,   Svirkose, Stanislavave, Šventoje, Pašaminėje, Kaltanėnuose, Vidutinėje, Strūnaityje, Sariuose, Pavoverėje, Magūnuose. Laužai,  iškamšų deginimas, persirengėlių vaikštynės,  blynų vaišės,  šokiai, rateliai

 

Vasaris  L.Jakštaitės rankdarbių paroda Zadvarninkų bibliotekoje

 

Kovo 4 d. Kaziuko mugės. Liaudies amatų šventės Švenčionyse, Švenčionėliuose, Pabradėje.Saviveiklininkų koncertai,šauniausio Kazimiero, Kazės rinkimai, apdovanojimai

 

Kovo 19 d. Rajono kapelų varžytuvės „Juozapinės 2005” Švenčionių kultūros centre

 

Kovas  Rajono moksleivių  kūrybos  darbų – verbų, velykinių   karpinių ir margučių – paroda Nalšios muziejuje

 

Kovo 28 d. Velykos. Margučių parodos,  gražiausio margučio rinkimai, ridenimas, vakaronės, popietės  Švenčionių kultūros centro Stanislavavo ir Svirkų filialuose, Švenčionėlių  kultūros centro Kaltanėnų ir  Šventos filialuose, Pabradės kultūros centro Pavoverės ir Magūnų filialuose

 

Kovo 29 d. Velykinė popietė. Tradicinis rajono tautodailininkų renginys (naujausių darbų ir margučių paroda, velykinio pyrago vaišės, Svirkų folkloro ansamblio„Meduva” koncertas)  Nalšios  muziejuje

Balandžio  3d. Atvelykio šventės vaikams ir suaugusiems Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės  miestų kultūros  centruose  ir jų filialuose Adutiškyje, Vidutinėje,Strūnaityje, Pašaminėje, Sariuose, Magūnuose

 

Balandis Vakaronė „Praėjusios jaunystės valsas” . Dalyvaus trys kartos: seneliai, vaikai ir vaikaičiai Švenčionių kultūros centro Stanislavavo filiale

 

Gegužės  1 d. Renginiai, skirti Motinos dienai,   visose kultūros įstaigose

 

Gegužės 15 d. Sekminių  šventės visose  klubinėse įstaigose

 

Birželio 12 d. Kraštiečių šventė- Antaninės Kaltanėnuose. Po šv.Mišių  bendruomenė rinksis klube pagerbti Antanų ir Antaninų, gros Pašaminės-Kaltanėnų kapela „Kuokinė”, vyks konkursai ir varžybos

 

Birželio 24 d. Reškutėnų kaimo sueiga „Buvo naktys šv. Jono”. Rengs Reškutėnų biblioteka

 

Birželio 23-24 d.  Joninių šventės visose klubinėse įstaigose. Degs laužai, bus sveikinami Jonai ir Janinos, plukdomi vainikėliai, ieškomas paparčio žiedas, gros liaudiškos  kapelos. Linksmybės tęsis iki   saulė patekės

 

Birželio 29 d. Tradicinė Šv. Petro ir Povilo šventė Strūnaityje. Bus pagerbti varduvininkai Petrai ir  Povilai, koncertuos Vidutinės folkloro ansamblis ir kapela

 

Švenčionių rajono savivaldybės

Nalšios muziejus

 

Vanda Stanevičienė, (8 ~ 387) 5 18 31

el.paštas: nalsios muziejus  @ hotmail.com

 

 

Rugsėjo 3-4 d. vyks tarptautinė folkloro šventė „Pasigavau žuvelę, susiprašiau svetelių” Švenčionyse, kurią rengia  rajono savivaldybės Kultūros skyrius

 

Šventė, skirta turtingoms įvairių Lietuvos regionų žvejybos, ypač upių ir ežerų, tradicijoms gaivinti ir skleisti. Renginyje šmaikščiais pasakojimais, teminėmis programomis bus pristatomi žvejybos papročiai, tikėjimai, demonstruojami amatai, (tinklo pynimas, skobtinių valčių gamyba ir pan.), žuvies patiekalai bei kitas kulinarinis paveldas, vyks smagios varžytuvės.

                      Sudedamoji šventės dalis – folkloro ansamblių pasirodymai. Numatoma sulaukti svečių iš Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Kroatijos.

Kviečiame dalyvauti Lietuvos folkloro kolektyvus, amatininkus, tradicinį maistą iš žuvies reprezentuojančius asmenis.

Pageidautina, kad ansambliai parengtų  folkloro programas vandens, žvejybos, žvejų gyvenimo temomis, remdamiesi savo krašto paprotine medžiaga

 

Rūta Baliukonienė, tel.(8 387) 66 384; faks.(8 387) 66 359, el.p. kultura@svencionys.lt