Dainų diena 2018
Gamyba

Tautinių ir baltų genčių kostiumų gamyba 2018 m. pagal Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programą

Skirtos lėšos meno kolektyvų tautiniams ir baltų genčių kostiumams pagaminti.