Baltica
Gamyba

Tautinių ir baltų genčių kostiumų gamyba 2018 m. pagal Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programą

Raštas

Paraiškos forma

Paraiškas ir pridedamus dokumentus prašome siųsti paštu iki 2018 m. kovo 30 d.
(galioja pašto spaude nurodyta išsiuntimo data – 2018 m. kovo 30 d.).
Galimi pareiškėjai –įstaigos, priklausančios kultūros sistemai.