Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Tautodailės specialistai

Analizuoja, kaupia informaciją ir siekia daryti įtaką šiuolaikinės liaudies dailės raidai: tyrinėja šiandien dar gyvybingas tradicines liaudies dailės šakas – kryždirbystę, skulptūrą, tekstilę, keramiką, kalvystę, juvelyriką ir kt., fiksuoja jų padėtį; nagrinėja naujas formos bei turinio apraiškas tradiciniuose liaudies amatuose.
 


 SPECIALISTAI

TERESĖ JURKUVIENĖ – Tautodailės specialistė
                                          Tel. (8 5) 261 3553, 8 612 66 804
                                           El. p. tautodaile@lnkc.lt                        
ASTA VALIUKEVIČIENĖ – Tautodailės specialistė
                                            Tel. (8 5) 261 3553
                                            El. p. asta.valiukeviciene@lnkc.lt 
  DANUTĖ KETURAKIENĖ – Tautinio kostiumo specialistė
                                              Tel.: (8 5) 262 9569, 8 610 00282
                                              El. p. kostiumas@lnkc.lt         
  SANDRA STALNIONYTĖ – Specialistė-vadybininkė
                                             Tel.(8 5) 261 2553
                                              El. p. sandra.stalnionyte@lnkc.lt


          

 

 

 


 VEIKLOS KRYPTYS  


TAUTINIAI ir ARCHEOLOGINIAI-ISTORINIAI BALTŲ GENČIŲ KOSTIUMAI

RENGINIAI

Respublikinė liaudies meno paroda

Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda
„Aukso vainikas“ 

2018  2017  2016  2015   2014   2013   2012   2011  2010  2009   2008  2007  2006
Bukletai

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas

„Sidabro vainikėlis“

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013
 

 
Projektas-konkursas

„Išausta tapatybė“

2017  2016  2015„Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje“ 2006
Tarptautinė mokslinė konferencija

Apie konferenciją

Konferencijos „Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje“ tezės ir mokslinių straipsnių rinkinys

 

Tarptautinė konferencija „Tautinis kostiumas šiandien" 2017

 

Taikomosios medžio drožybos ir tekstilės seminarai  2016

 

Grafikos seminaras 2012

 

 

 

2002 m. gegužės 18 dieną UNESCO Generalinis sekretorius paskelbė Lietuvos kryždirbystės paveldą Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru greta kitų devyniolikos pirmą kartą skelbiamų žymiausių pasaulio dvasinės kultūros tradicijų.

Rugpjūčio 21 dieną Lietuvos ambasadorė prie UNESCO Ugnė Karvelis LR Kultūros ministerijoje įteikė oficialų šį faktą liudijantį pažymėjimą.

Bylą „Kryždirbystė Lietuvoje" rengė ir Tarptautiniam žodinio ir nematerialaus paveldo žiuri pateikė darbo grupė, kurią sudarė specialistai iš Lietuvos liaudies kultūros centro (Teresė Jurkuvienė, Alė Počiulpaitė, Nijolė Marcinkevičienė, Egidijus Baniūnas, Paulius Jurkus, Ramūnas Virkutis, Vida Šatkauskienė), LRT (Aušrutė Kalinauskienė, Justinas Lingys, Mindaugas Cicėnas, Ramojus Skirsgilas), Lietuvos kultūros instituto (Gražina Martinaitienė), LR Kultūros ministerijos (Irena Seliukaitė).