Dainų diena 2018
Teatrų specialistai

Globoja ir skatina  Lietuvos mėgėjų teatrinės kultūros plėtotę bei regionų teatro tradicijų išsaugojimą. Inicijuoja respublikinius ir tarptautinius renginius, skatinančius šio žanro plėtrą. Kaupia ir skleidžia informaciją apie Lietuvos mėgėjų teatrų veiklą.

 SPECIALISTAI

IRENA MACIULEVIČIENĖ – Teatrų specialistas

Kuruoja šalies suaugusiųjų mėgėjų teatrų veiklą, dirba Teatro renginių vertinimo komisijose. Koordinuoja teatro žanro tarybos, srities ekspertų konsultantų veiklas,  Dainų švenčių Teatro dieną,  organizuoja teatrų nominavimo iškilmes („Aukso paukštė“, „Tegyvuoja teatras“), rengia Baltijos ir Šiaurės šalių mėgėjų teatrų festivalius „Baltijos rampa“, „Baltijos skrydis“, Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūrą-šventę „Atspindžiai“.

Tel.: (8 5) 261 2100, 8 674 15 582
El. p. teatras@lnkc.lt

RAMŪNAS ABUKEVIČIUS – Teatrų specialistas

Analizuoja mėgėjų teatrų raidos procesus, vertina mėgėjų teatrų veiklą ir kaupia naujausią informaciją apie pažangią ir vertingą jų darbo patirtį, siekia teatrų žanrų krypčių plėtotės, inicijuoja ir organizuoja regionines ir respublikines vaikų ir jaunimo, lėlių teatrų apžiūras ir šventes („Šimtakojis", „Molinuko teatras")rengia metodinius ir praktinius teatrų vadovų seminarus, įgyvendina ilgalaikes Teatro poskyrio programas.


Tel. (8 5) 261 2100, 8 699 65 912
El. p. ramuno.atelje@gmail.comVEIKLOS KRYPTYS

     Plačiau...


RENGINIŲ AKADEMIJA
2016 

VASAROS TEATRO AKADEMIJA 
2016  2015  2014  2013  

EKSPERTAI-KONSULTANTAI 
Nuostatai | Ataskaitos forma | Sąrašas


KOLEKTYVAI
     Kolektyvų grupavimo nuostatai
     Mėgėjų teatrai 

    AUKSO PAUKŠTĖ 
    Nuostatai
    Anketa
    Laureatai 2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2006   2005  2004  2003  2002  2001 2000 1999   

 TRADICINIAI RENGINIAI


Lietuvos lėlių teatrų šventė „Molinuko teatras“   2018  2016  2014  2012  2010  2008  2006  2004  2002 

Plačiau...


 
Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūra-šventė „Atspindžiai“ 2018 2016  2014   2012  2010   2009   2008   2007  2006  2005   2004  2003    
 
 Plačiau...

 

 

 

 


Kaimo teatrų apžiūra-šventė „Pastogė“  2010  2008  2006  2004  2002 2000

Plačiau...

 


Vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Šimtakojis“ 2019  2017 2015  2013   2011  2009   2007  2005  2003  2001

Plačiau...

 

 

Skaitovų ir poezijos spektaklių apžiūra-šventė „Verdenė“  2004

 Plačiau...

 

 

Lietuvos mėgėjų teatrų šventė „Tegyvuoja teatras“ 2018  2017  2016  2015  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

 


 TEATRO RENGINIAI LIETUVOJE  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 


Mėgėjų teatrų režisierių kūrybinė stovykla-laboratorija „Šimtakojis 2009“

Leidiniai

Statistika  2006 2005  2004 2003 2002

Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga


LIETUVOS MĖGĖJŲ TEATRAI:

Suaugusiųjų teatrai    Vaikų ir jaunimo teatrai   Lėlių teatrai