Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Utenos rajonas

Vasario 8 d. Užgavėnių šventė “Žiema, žiema, bėk iš kiemo…” Saldutiškyje

Balandžio 16 d.  Liaudiška vakaronė pagal senąsias vakarojimo tradicijas Saldutiškyje

 

Saldutiškio kultūros namai

Austra Lašinskienė, 8 ~ 615 53 514 

Danutė Zajančkauskienė, 8 ~ 612 15 736

 

 

Birželio 24 d. Joninių šventė Ščiūrio kaime

Kirdeikių kultūros namai

Alma Paukštienė, 8 ~ 659 46 305

 

 

Vasario 8 d. Užgavėnės - galimybė save išbandyti ne tik jaunam, bet ir senam: šeimų estafetėse, bobučių, stipruolių, geriausio žvejo varžybose, rankų laužimo čempionate. Tai šventė, kuri sukviečia ir sudeikiečius, ir svečius stebėti Kanapinio ir Lašininio kovą, vaišintis geriausių gaspadinių iškeptais blynais, padainuoti ir pašokti su linksmiausiais muzikantais. Maloniai kviečiame dalyvauti šventėse Sudeikiuose

 

Birželio 23 d. Joninės - viena linksmiausių ir populiariausių vasaros  švenčių, kuri vyks prie gražuolio Alaušo. Joninių naktis - burtų ir magijos naktis. Pagerbiami ir vainikuojami visi Jonai, kūrenami laužai, stebulės, plukdomi vainikėliai, dainuojamos Joninių dainos, šokami rateliai, organizuojami įvairiausi žaidimai. Tik čia pražysta pats tikriausias paparčio žiedas ir pasitinkama saulė. Žiūrovų ir dalyvių čia susirenka arti tūkstančio.

 

Sudeikių kultūros namai

Lina Gaižauskienė, 8 ~ 615 76 441

 

 

 

Vasario 28 d. Užgavėnių persirengėlių vaikštynės ir koncertas prie laužo  Radeikiuose

Kovo 3 d. Kaziuko turgelis Radeikiuose. Vaikiškų darbelių paroda  pardavimas. Vietos liaudies meistrų amatų pamokėlės

Balandžio 4 d. “Velykų šventė”. Velykės viešnagė, vietos saviveiklininkų koncertas

Gegužės 30 d. Sekminių šventė. Gyvulėlių vainikavimas, kiaušinienės kepimas, svečių kolektyvo meninė programa

 

Daugailių seniūnija

Radeikių kultūros namai

Irena Bagužinskienė, 8 ~ 389 44 745

 

 

Vasario 8 d. Užgavėnių šventė. Persirengėliai, Užgavėnių personažai, aplanko atokesnius seniūnijos kaimus ir gyvenvietes

Birželio 23 d. Joninės Šiaudinių kaime. Tradiciškai šventė vyksta prie Vyžuonos upės: einama pro vartus, visi apšlakstomi Joninių rasų vandeniu, sveikinami Jonai ir Janinos, uždegamas laužas, pinami  ir plukdomi vainikėliai. Kai kurie atrakcionai būdingi būtent šio kaimo šventei: “Šventas Jonas pieno ponas”,  Janinų nešiojimas

 

Vyžuonų kultūros namai

Vytautas Vanagas, 8 ~ 686 32 269

 

 

Vasaris Fotografuojami senoviniai Vilučių kryžiai, renkami pasakojimai apie jų atsiradimą

Vasario 8 d. Užgavėnių šventė

Vasario 15 d. “Kaimas vakaroja”. Nauja “Levasės ir Miksės” teatro programa

Kovo 17 d. Gavėnios popietė

Kovo 28 d. Popietė “Velykų džiaugsmai”

Birželio 23 d. Joninių šventė

 

Užpalių seniūnija

Kišūnų kultūros namai

Irena Dabriagienė, 8 ~ 680 81829

 

 

Sausio 13 d. Vakaras, skirtas kanklių meistro Juozo Lašo 93-iosioms metinėms

Sausio 30d. Koncertas Vilniuje, skirtas Onos Mikulskienės 100 metų jubiliejui

Vasario 16 d. “Pasagėlės” kompaktinio disko pristatymas Užpaliuose

Kovą Knygos “Savo širdį išdainavau” (pasakojimai apie Užpalių krašto muzikantus, dainininkus) pristatymas

Kovo 19 d. 13-asis “Pasagėlės” gimtadienis. Koncertas Užpaliuose

Balandžio 2-3 d. Atvelykio koncertas Utenos kultūros centre

Balandis “Skambančių kanklelių” sambūris Užpaliuose

Gegužės  21 d. Kraštiečių šventė Užpaliuose

 

Kanklininkų  ansamblis “Pasagėlė”

Asta Motuzienė, 8 ~ 682 30 846

 

 

Sausio 21d. Seminaras klasių vadovams “Užgavėnių papročiai  įvairiuose Lietuvos regionuose”. Ved. L. Kulikauskienė

Kovo 18 d. Popietė “Žemės budinimas”

Balandžio 9 d. Respublikinis folkloro ansamblių renginys “Atverkim kraičio skrynią”

Birželio 23 d. Jonių šventė Tauragnuose

 

Utenos NVO “Levindra”

Laimutė Kulikauskienė, 8 ~ 389 72 024

 

 

Balandžio 1 d. “Kupolytės” 10 metų sukaktuvinis koncertas Utenos kolegijos salėje.

Lopšelio-darželio „Želmenėlis“ folkloro ansamblis „Kupelytė“

 

Elena Kiškienė, 8 ~ 611 54 982

 

 

Vasario 8d. Užgavėnės Utenos dailės mokyklos kiemelyje. Dalyvaus muzikos ir dailės mokyklų moksleiviai ir mokytojai. Organizatoriai: Utenos muzikos mokykla, Utenos dailės mokykla ir Etninės kultūros centras

 

Arūnas Katinas, 8 ~389 61 626

Jonas Pleckevičius, 8 ~ 386 61 598

 

 

Vasario 8 d. Užgavėnių šventė kultūros centro kieme su tradicinėmis kaukėmis, blynais, linksmybėmis, dainomis ir šokiais, Morės deginimas. Pagrindiniai linksmintojai –folkloro ansamblis „Utauta“, vaikų ir jaunimo šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“

Kovo 28 d. Folkloro ansamblio „Utauta“ velykinė programa „Kas pakora sūpuoklėlas“

Balandžio 2-3 d. Tradicinė kasmetė rajono kaimo seniūnijų  Atvelykio šventė (jau 10-oji). Dalyvaus geriausi kaimo meno kolektyvai. Tai populiarus renginys, skatinąs kaimo meno kolektyvus pasitempti

Balandžio 15 d. Kultūros centro folkloro ansamblio „Utauta“ kūrybinės veiklos 15-mečio proga. Nuotaikinga dviejų dalių ansamblio programa (vedama aukštaičių uteniškių tarme) folkloras ir liaudiški  šokiai bei muzika. Bus pagerbti pirmieji šio ansamblio dalyviai

Gegužės 1 d. Kasmetis renginys Motinos dienos proga, kuriame dalyvaus vaikų meno kolektyvai. Šiųmečiame koncerte dalį programos atliks jaunimo šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“

Birželio 23 d. Joninės. Apeiginę Joninių šventės dalį atliks folkloro ansamblis „Utauta“ bei vaikų ir jaunimo šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“. Dalyvaus miesto folkloro ansambliai, kapelos. Prie laužo linksminsis liaudiškos muzikos mėgėjai, koncertuos kviestinis meno kolektyvas

 

UTENOS KULTŪROS CENTRAS

Algirdas Palskis, (8 ~ 389) 57 903

 

 

 

Kovo 29-30 d. Tarptautinė konferencija “Preilių  ir Utenos  rajonų  kultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas” Utenoje, rajono savivaldybės administracijos didžiojoje posėdžių salėje. Konferencijos devizas - “Valstybės nuo sienos prasideda, o ne baigiasi”. Konferencijoje kviečiama dalyvauti Preilių ir Utenos rajonų savivaldybių kultūros specialistai, kultūros namų direktorius ir  administratorius, etnokultūros specialistai, muzikos ir dailės mokyklų direktoriai, viešųjų bibliotekų direktoriai ir specialistai bei kraštotyros muziejų direktorius ir darbuotojai, taip pat  Preilių ir Utenos rajonų  folkloro kolektyvai su savo koncertine programa, atspindinčia savo šalies etnines tradicijas. Abi dienas Utenos kraštotyros muziejuje veiks  Preilių ir Utenos tautodailininkų  darbų paroda. Konferencijos medžiaga bus išleista atskiru leidiniu lietuvių ir anglų kalbomis.

Pranešėjai savo pranešimus turėtų atsiųsti el. paštu iki 2005m. vasario 15 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriui.

Registracija 8 val.

Kitą dieną planuojama aplankyti Utenos rajono gražiausias vietas, susipažinti su  rajono krašto muziejais, kultūros centrais ir bibliotekomis

 

Pranešimai numatomi tokiomis temomis:

Elvyra Brovacka, Preilių rajono savivaldybės inspektorė kultūrai, “Kultūros procesai Preilių rajone”

Jūratė Misiūnienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, “Kultūros politika Utenos rajone”

Zita Mackevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus  vyr. specialistė, “Etninė kultūra – tautos išlikimo sąlyga”

Guntis Skrimblis, Preilių miesto kultūros centro direktorius, “Kultūros centro veikla”

Algirdas Palskis, Utenos kultūros centro direktorius, “Kultūros centro vaidmuo formuojant Utenos rajono kultūros politiką”

Liga Belkovska, Livanių kultūros centro direktorė, “Bendruomenės vaidmuo Livanių kultūros centro kultūrinėje veikloje”

Lina Gaižauskienė, Sudeikių kultūros namų administratorė, “Mėgėjų veikla - profesionalumo link”

Tekla Bekeša, Preilių taikomojo meno ir istorijos muziejaus direktorė, “Preilių taikomojo meno ir istorijos muziejaus kolekcijų ir parodų keitimosi galimybės”

Lilija Jovarienė, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė, “ Utenos kraštotyros muziejaus ir jo filialų ekspozicijos”

Ilze Greizane, Latgalės meno ir amatų centro direktorė, “Amatininkų ir menininkų  bendradarbiavimas Preilių rajone”

Jonas Pleckevičius, Utenos dailės mokyklos direktorius, “ Dailės mokyklos vaidmuo menininkų ir tautodailininkų kūryboje”

Inara Bataraga, Preilių rajono bibliotekos direktorė, “Viešosios bibliotekos paslaugos”

Vida Garunkštytė, A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė, “Viešoji biblioteka – informacinės visuomenės plėtros kontekste”

Alberts Vucans, Preilių rajono meno ir muzikos mokyklos direktorius, “Preilių rajono meno ir muzikos mokyklos veikla”

Arūnas Katinas, Utenos muzikos mokyklos direktorius, “Muzikos mokyklos vaidmuo Utenos rajono kultūros gyvenime”

 

Zita Mackevičienė, (8 ~ 389) 64 013, 8 ~ 686 62 331