Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Valstybinių institucijų etninės kultūros specialistų arba atsakingų už jos veiklą patikslintas sąrašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA

Jono Basanavičiaus g. 5, LT - 2683 Vilnius

Faksas (8-5) 2623120

El. paštas etnosas@muza.lt

Interneto svetainė: www.muza.lt

PROFESIONALAUS IR MĖGĖJŲ MENO SKYRIUS

Vyriausioji specialistė Irena SELIUKAITĖ, tel. (8 ~ 5) 2610300

 

 

LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRAS

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 LT -  Vilnius

Faksai (8 ~ 5) 2124033, 2612607

El. paštas lfcc@lfcc.lt

Interneto svetainė www.lfcc.lt

Direktorius Juozas MIKUTAVIČIUS, tel. (8 ~ 5) 2611190

 

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

Direktoriaus pavaduotoja,

Etninės kultūros skyriaus vedėja Vida ŠATKAUSKIENĖ, tel.(8 ~ 5) 2612540

 

Sekretorė Dalia USINAVIČIENĖ, tel.: (8 ~ 5) 2611190, (8 ~ 5) 2612540

 

Etninės kultūros informacijos poskyris

Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė Inga KRIŠČIŪNIENĖ, tel.(8 ~ 5) 2612594, mob. 8-678 18934

El. paštas ekinfo@lfcc.lt

Vyresnysis specialistas informatikai Darius LINGĖ, tel. (8 ~ 5) 2614786

El. paštas lfcc@lfcc.lt

 

Muzikinio folkloro poskyris

Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė Jūratė ŠEMETAITĖ, tel.(8 ~ 5) 2614467

Vyriausiasis specialistas Arūnas LUNYS, tel. (8 ~ 5) 262 59 58, mob. 8 ~ 686 25540

El. paštas  a.lunys@lfcc.lt

Vyriausioji specialistė Audronė VAKARINIENĖ, tel.(8 ~ 5) 2120570

El. paštas  folkloras@lfcc.lt

Vyresnioji specialistė Loreta SUNGAILIENĖ, tel.(8 ~ 5) 262 59 58, mob. 8 ~ 686 55373

El. paštas  l.mukaite@lfcc.lt

 

Papročių ir apeigų poskyris

Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė Nijolė MARCINKEVIČIENĖ, tel. (8 ~ 5) 2612939

 

Tautodailės poskyris

El. paštas  tautodaile@lfcc.lt

Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė  Teresė JURKUVIENĖ, tel. (8 ~ 5) 2613553

Vyriausioji specialistė Alė POČIULPAITĖ, tel.(8 ~ 5) 2613553

Vyresnioji specialistė Laisvė AŠMONAITIENĖ, tel.(8 ~ 5) 2613553

Vyresnioji specialistė Danutė KETURAKIENĖ, tel.(8 ~ 5) 2613553

 

Vaizdo laboratorija

Vaizdo operatorius Matas  BANIŪNAS, tel.(8 ~ 5) 2612553

El. paštas  videolab@lfcc.lt

Vyriausiasis fotografas Ramūnas VIRKUTIS, tel.(8 ~ 5) 2612553

El. paštas  fotolab@lfcc.lt

 

Liaudies kūrybos archyvas

El. paštas  archyvas@lfcc.lt

Vyriausioji specialistė Rita BALKUTĖ, tel.(8 ~ 5) 2626155, mob. 8 ~ 616 17575 

Laborantė Valė RIMŠIENĖ, tel.(8 ~ 5) 2626155

 

Biblioteka

Vyr. bibliotekininkas Aleksandras ŠIDLAUSKAS, tel.(8 ~ 5) 2613774

El. paštas  biblioteka@lfcc.lt

 

Žurnalas “LIAUDIES KULTŪRA”

El. paštas  liaudies.kultūra@lfcc.lt

Vyriausioji redaktorė Dalia RASTENIENĖ, tel.(8 ~ 5) 2613412

Vyresnysis redaktorius (folkloras) Liudvikas GIEDRAITIS, tel.(8 ~ 5) 2613161

Vyresnysis redaktorius (bendrieji kultūros klausimai) Dainius RAZAUSKAS, tel.(8 ~ 5) 2613161

Redaktorius (etninės veiklos realijos, tautodailė) Juozas ŠORYS, tel.(8 ~ 5) 2613261

 

RYTŲ LIETUVOS KULTŪRINĖS VEIKLOS CENTRAS

Adomo Jakšto g. 9 - 320, LT -01105 Vilnius

Faksas (8 ~ 5) 2691730

Tel. (8 ~ 5) 2619557

Direktorė Birutė KURGONIENĖ , tel. (8 ~ 52) ,2619557

Teatrinių programų koordinatorius                       

Literatūrinių programų koordinatorius Marius BUROKAS, tel. (8 ~ 5) 2691731

Muzikinių ir choreografinių programų koordinatorius Eugenijus ŠČIUTSKIS, tel. (8 ~ 5) 2691732

Etnokultūrinų programų koordinatorius, tel. (8 ~ 5) 2691733

 

ETNINĖS  KULTŪROS CENTRAI, SAVIVALDYBIŲ ETNINĖS KULTŪROS PADALINIAI

 

VILNIAUS MIESTO ETNINĖS VEIKLOS CENTRAS

Pamėnkalnio g. 34, LT - 01114 Vilnius

Tel./faksas (8 ~ 5) 2122593

El. paštas  info@etno.lt

Vedėja Eglė PLIOPLIENĖ, tel.(8 ~ 5) 2791288, mob. 8 ~ 699 55737

El. paštas egle@etno.lt

 

Etninės kultūros renginių organizavimo skyrius
Vyriausieji renginių koordinatoriai:

Indrė ČESNAKAUSKAITĖ, tel. (8 ~ 5 ) 2791287,  8 ~ 620 29243

El.paštas indre@etno.lt  
Stanislovas KAVALIAUSKAS, tel. (8 ~ 5) 2122593,  8 ~ 680 95889

El. paštas stanislovas@etno.lt
Vyriausiasis restauratorius, ūkio koordinatorius  Viktoras GERAŠČENKO

 

Etninės kultūros mokymo skyrius
Vyriausioji mokymų koordinatorė Marija LIUGIENĖ, tel. (8 ~ 5) 2627737, 8 ~ 680 99799

El.paštas marija@etno.lt 
Vilma  KRIČENAITĖ, tel. (8 ~ 5) 2122593 8 ~ 670 70507

El.paštas  vilma@etno.lt

 

Etninės kultūros informacijos skyrius
Vyriausiasis leidybos koordinatorius Antanas Rimvydas ČAPLINSKAS, tel.(8 ~ 5) 2791749

El. paštas rimvydas@etno.lt
 

Antano Venclovos memorialinis kabinetas
Vyriausioji fondų saugotoja  Birutė VAGRIENĖ, tel. (8 ~ 5) 2628525, 8 ~ 685 06256
 

 

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS

Adomo Jakšto g. 18, LT - 3000 Kaunas

Tel. ir faksas (8 ~ 37) 4071 35

El. paštas  tkc@takas.lt

Svetainė internete: palepe.tinklapis.lt

Direktorė Asta VANDYTĖ, tel (8 ~ 37) 407135, mob. 8 ~ 614 30340

Direktorės pavaduotojas Regimantas ŽUKAS

Kursų vedėjas Aleksandras ŽARSKUS

El. paštas  zarskus@takas.lt

Metodininkė Vilma ČIPLYTĖ

El. paštas gostauta@takas.lt

Metodininkė, renginių organizatorė, etninės kultūros mokytoja („Palėpės“ klubas šeimoms)  Inga ZINKEVIČIŪTĖ

El. paštas ingala@takas.lt

Dailės ir darbų mokytoja („Kaip moku taip ir šoku“, „Gyvybės medis“) Gintvilė GIEDRAITIENĖ

El. paštas gintei.g@takas.lt

Muzikos mokytoja, folkloro ansamblio “Ratilėlis” vadovė Alvyda ČESIENĖ,  mob. tel. 8 ~ 682 32146

El. paštas zuikine@takas.lt

Etninės kultūros mokytojas, modernaus folkloro grupės vadovas Gintaras VILČIAUSKAS

Etninės kultūros mokytojas, armonikų ansamblio vadovas Algis KASPERAVIČIUS

Etninės kultūros mokytoja („Mados studija“) Nijolė ČESĖKIENĖ

Metodininkė Rasa AMBRAZIEJIENĖ

Etninės kultūros mokytoja („Bilduko mokyklėlė“, „Teatro žaismai“)

Gitana NEVULIENĖ

Etninės kultūros mokytoja („Etnokosmologijos būrelis“)Olga ŽVIRBLIENĖ

Etninės studijos vedėja, etninės kultūros mokytoja („Mildutės seklytėlė“) Zita JAKIMAVIČIENĖ

Dailės ir darbų mokytoja („Tautodailės studija“) Ona ŽILINSKIENĖ

Sekretorė  Vaidilutė MINEVIČIENĖ

 

KLAIPĖDOS MIESTO ETNOKULTŪROS CENTRAS

Vežėjų g. 4, LT - 5800 Klaipėda

Tel./ faksas (8 ~ 46) 410108

El. paštas  ekc@balticum-tv.lt

Direktorė Nijolė SLIUŽINSKIENĖ, tel. ( 8 ~ 46) 312113

Vyriausioji specialistė     Valerija JANKŪNAITĖ, tel. (8 ~ 46)312113

Vyriausioji specialistė     Virginija MATAITIENĖ, tel. (8 ~ 46) 312113

Vyriausioji specialistė     Loreta BALSIENĖ, tel. (8 ~ 46) 312113

Folkloro ansamblio “Kuršiukai” meno vadovai: Margarita MACIJAUSKIENĖ ir Vaidotas MACIJAUSKAS

Folkloro ansamblio “Kuršių ainiai” meno vadovai: Jolita VOZGIRDIENĖ ir Deivydas KRUTKEVIČIUS

Folkloro ansamblio “Vorusnėlė” meno vadovė Dalia KISELIŪNAITĖ

Folkloro ansamblio “Alka” meno vadovai: Vida MORKŪNIENĖ ir Jonas PETRAUSKAS

Folkloro ansamblio “Alkiukai” vadovė Elena ŠALKAUSKIENĖ

Liaudies muzikos instrumentų grupės “Senoliai” vadovai: Elena ŠALKAUSKIENĖ ir Jonas PETRAUSKAS

 

ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

Aušros a. 31, LT - 5400 Šiauliai

Faksas (8 ~ 41) 524163

El. paštas  etnosaule@omni.lt

Kultūros centro etninės kultūros skyriaus vedėja Sigita MILVIDIENĖ,

 tel. (8 ~ 41) 525693, mob. 8 ~ 682 56720

Metodininkė Diana MARTINAITIENĖ, tel.(8 ~ 41) 525693

Folkloro ansamblių ,,Abrūsėlis” ir ,,Sidabrinė gija” vadovė Vita Taučienė

Folkloro ansamblio ,,Auda” ir kapelijos ,,Turava” vadovas Mykolas ŽALNERAVIČIUS

Folkloro ansamblio ,,Auda” ir kapelijos ,,Turava” administratorė Birutė ŽALNERAVIČIENĖ

 

PANEVĖŽIO MIESTO KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

Laisvės a.1, LT - 5319 Panevėžys

Faksas (8 ~ 45) 461973

El. paštas etnopanevezys@takas.lt

Skyriaus vedėja Daina SNICORIŪTĖ, tel. (8 ~ 45) 581694; mob. 8 ~ 610 66169

Vyr. muziejininkė Vitalija VASILIAUSKAITĖ

El. paštas  etnoaukstaitija@one.lt

Lina VILIENĖ (8-45) 581694, 8 - 685 51798

Jurga MILERIENĖ (8-45) 581694, 8 - 682 02889 ??

 

ALYTAUS MIESTO KULTŪROS SKYRIUS

Rotušės a. 4, LT - 4580 Alytus

Faksas (8 ~ 315) 55191

El. paštas  kultura@ams.lt

Vyr. specialistė Vilma RAMANAUSKIENĖ, tel. (8 ~ 315) 55112

El. paštas  v.ramanauskienė@ams.lt

 

BIRŠTONO MIESTO KULTŪROS CENTRAS

Jaunimo g. 4, LT - 4490 Birštonas

Faksas (8 ~ 319) 56477

El. paštas bkc@is.lt; kulturos.c@birstonas.lt

Renginių organizatorė Roma ŽENTELIENĖ, tel.(8 ~ 319) 65550

Folkloro ansamblio vadovas Algirdas SENIŪNAS, tel.(8 ~ 319) 65550

Folkloro ansamblio vadovėRoma RUOČKIENĖ, tel.(8 ~ 319) 65550, 8-612 02912

El. paštas ruochkute@delfi.lt

 

DRUSKININKŲ MIESTO LAISVALAIKIO CENTRAS

Vilniaus al.24, LT - 4690 Druskininkai

El. paštas  laisvalaikiocentras@takas.lt

Direktorė Rimutė VINIARSKAITĖ, tel. (8 ~ 313) 53122

Etnokultūros specialistė Lina BALČIŪNIENĖ, tel. (8 ~ 313) 53122, mob. 8 ~ 616 31249

El. paštas linab@one.lt

 

NIDOS MIESTO KULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRAS “AGILA”

Taikos g. 4, LT - 5872 Nida, Neringa

Tel./faksas (8 ~ 469) 52015

El. paštas  agilarom@is.lt

Kultūros centro direktorė Regina KONDRAŠKINA, tel. (8 ~ 469) 52538, mob. 8 ~ 687 93368

Vadybininkė kultūrai ir turizmo informacijai Renata VENCKUTĖ, tel. (8 ~ 469) 52827, 8-682 19483

Folkloro ansamblio vadovė Audronė BURŽINSKIENĖ, mob. tel. +370 6521897

 

PALANGOS MIESTO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Vytauto g. 61, LT - 5720 Palanga

El./faksas (8 ~ 460) 49445

Vyr. etnologė Zita BANIULAITYTĖ, tel. (8 ~ 460) 49446, 49445; mob. 8 ~ 685 53238

El. paštas  pmeguva@takas.lt

 

VISAGINO MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR KULTŪROS  SKYRIUS

Parko g. 14 - 219, LT - 4761 Visaginas

Faksas (8 ~ 386) 34476

El. paštas  kultura@visaginas.lt

Vyr. specialistė kultūrai Ona ADAMONIENĖ, tel. (8 ~ 386) 34415

 

AKMENĖS RAJONO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SKYRIUS

L. Petravičiaus a. 2, LT - 5464 Naujoji Akmenė

Faksas (8 ~ 425) 56594

El. paštas  kultura@akmene.lt

Vyr. specialistas paminklotvarkai ir etnokultūrai Antanas GABALIS, tel. (8 ~ 425) 57133, mob. 8 ~ 687 16350

El. paštas  antanasg@akmene.lt

 

ALYTAUS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Kepyklos g. 17, LT - 4580 Alytus

Faksas ( 8 ~ 315) 39945

Vyr. organizatorė Danutė PAULĖKIENĖ, (8-315) 39945 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Antano Baranausko a. 2, LT - 4930 Anykščiai

Tel. / faksas ( 8 ~ 381) 52096

El. paštas  rumai@omni.lt

Etnografė Regina STUMBURIENĖ, tel. (8 ~ 381) 52096, 8-600 94459

 

BIRŽŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Jono Basanavičiaus g. 4, LT - 5280 Biržai

Faksas (8 ~ 450) 31809

Etnografė Jūratė GARNELIENĖ, tel. (8 ~ 450) 32017, mob. 8 ~ 682  40098

El. paštas bkc@takas.lt

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Draugystės g. 2/7, LT- 4061 Elektrėnai

Faksas (8 ~ 528) 39834

Etnokultūrologė Ona ŠAKIENĖ, mob. tel..8 ~ 652 25570

 

IGNALINOS KULTŪROS CENTRO

ETNINĖS KULTŪROS FILIALAS

Taikos g. 11, LT - 4740 Ignalina

Direktorė Lina BUKAUSKIENĖ, tel. (8 ~ 386) 53147, mob. 8 ~ 618 19309

Etnografė Sigutė MUDINIENĖ , tel. (8-386) 53147

Amatų studijos vadovė Jovita PAUKŠTYTĖ, tel. (8-386) 53147

Dailininkė Gintautė ŠEDUIKIENĖ, tel. (8-386) 53147

Specialistė tautodailei  Ineta LUNECKIENĖ, tel. (8-386) 53147

 

JONAVOS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Žeimių g. 15, LT - 5000 Jonava

Faksas (8 ~ 349) 51848

El. paštas: jonavakc@jonava.net

Specialistė darbui su kaimo klubinėm įstaigom Danguolė MILIAUSKIENĖ, tel.

(8 ~ 349) 51433

 

JONIŠKIO RAJONO KULTŪROS rūmai

Žemaičių g. 14 , LT - 84147 Joniškis

Faksas (8 ~ 426)  53442

El. paštas  jkultura@kmd.lt

Etninio darbo koordinatorė Rita KIPŠAITĖ, tel. (8 ~ 426)53475, 8 610 61829

 

JURBARKO RAJONO KULTŪROS SKYRIUS

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno g. 94, LT - 4430 Jurbarkas

Faksas (8 ~ 447)70200

El. paštas  kultura@jurbarkas.omnitel.net

Vyr. specialistė Regina KLIUKIENĖ, tel. (8 ~ 447) 70200, mob. 8 ~ 685 31703

 El. paštas r.kliukiene@jurbarkas.lt

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SKYRIUS

Vienybės g. 22 / 3, LT - 4230 Kaišiadorys

Faksas (8 ~ 346) 60918

El. paštas: savivald.kult@is.lt    

Vyr. specialistė kultūrai  Rita JANUŠAITYTĖ, tel. (8 ~ 346) 60917; mob. 8 ~ 698 70374.

El.paštas  rita@kaisiadorys.sav.lt

 

KALVARIJOS KULTŪROS CENTRAS

Suvalkų g. 101, LT- 4520 Kalvarija

Faksas  (8 ~ 343) 24102

El. paštaskkcentras@takas.lt

Kultūros renginių organizatorė  Rasa JANUŠKIENĖ, tel. (8 ~ 343) 215023 

 

KAUNO RAJONO KULTŪROS IR ŠVIETIMO SKYRIUS

Savanorių g. 192, LT - 3000 Kaunas

Faksas (8 ~ 37) 798566

El. paštas skyrius@delfi.lt

Atsakinga už kultūros vertybių apsaugą Vidimanta POŠKAITIENĖ, tel.(8 ~ 37) 798679

Atsakinga už folkloro ansamblius Renata ARMALAITĖ, tel. (8 ~ 37) 793532, 8 687 31577

El. paštas  armalaite5@delfi.lt

Atsakinga už kalendorines šventes  Alvyra ČIČINSKIENĖ, tel. (8 ~ 37) 798679

Atsakinga už choreografinį folklorą, tautodailę Birutė SAVICKIENĖ, tel. (8 ~37) 798679

 

KAZLŲ RŪDOS KULTŪROS CENTRAS

Simono Daukanto g. 19 LT - 4500 Kazlų Rūda

Tel/ faksas: (8 ~ 343) 95117

El. paštas  krkulturcentras@omni.lt

Etninės kultūros specialistė Vitalija FILIPOVA, tel.: n (8 ~ 343) 95117, (8 ~ 343) 96424 (namų vakare)

 

KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUS

Didžioji g. 19, LT - 5030 Kėdainiai

El. paštas: muziejus@kedainiai.omnitel.net

Vyr. muziejininkė, etnografė  Regina LUKMINIENĖ, tel. (8 ~ 347) 53685, 8-614 94139

El. paštas regina.lukminiene@one.lt

 

KELMĖS KULTŪROS CENTRO JAUNIMO FOLKLORO SKYRIUS

Vytauto Didžiojo g. 73, LT - 5470 Kelmė

Tel/faksas (8 ~ 427) 61165

El.paštas  jfc.kelme@takas.lt

Pavaduotoja etninės kultūros veiklai Nomeda JAKUBAUSKIENĖ, tel. (8 ~ 427) 61165, mob. 8 ~ 614 94139

Folklorininkas Osvaldas GARBENIS

Folklorininkė Dalia MILIAUSKIENĖ (0, 5)atsakinga už vaikų etninę veiklą)

Folklorininkė Jurgita BARTKUVIENĖ (atsakinga už archyvą)

 

KLAIPĖDOS RAJONO KULTŪROS SKYRIUS

Klaipėdos g. 15 LT - 5840 Gargždai, Klaipėdos r.

Tel./faksas(8 ~ 46)452138

Vyriausioji specialistė  Jolita LATAKIENĖ, tel. (8 ~ 46) 471566, 8-618 34613

El. paštas jolita.lat@centras.lt

 

KRETINGOS RAJONO KULTŪROS RŪMAI

Jurgio Pabrėžos g. 1, LT - 5700 Kretinga

Faksas (8-445) 51341

Renginių organizatorė Diana BRAZDEIKIENĖ, tel. (8 ~ 445) 52082

 

KUPIŠKIO RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Gedimino g. 40, LT - 4880 Kupiškis

Faksas (8 ~ 459) 35679

Etnografė Alma PUSTOVAITIENĖ, tel. (8 ~ 459) 35683, mob.8 ~ 614 40763

 

VšĮ LAZDIJŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Vilniaus g. 6, LT - 67106 Lazdijai

Faksas (8 ~ 318) 51762

El. paštas p.c. kultūra@lazdijai.lt

Vyr. metodininkė etninei kultūrai Laima STANKEVIČIENĖ, tel. (8 ~ 318) 5 1762, 8-687 83230

 

MARIJAMPOLĖS MIESTO KULTŪROS CENTRAS

Kauno g. 5, Marijampolė

Tel./faksas (8 ~ 343) 74600

Etninės kultūros vyr. specialistė Ona Birutė SURDOKIENĖ, tel. 8-650 14366

 

MAŽEIKIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Naftininkų g. 11, LT - 89239 Mažeikiai

Tel./ faksas (8~ 443) 20545

Etnografė Jolanta KALECKIENĖ, tel. (8 ~ 443) 66608

 

MOLĖTŲ RAJONO KULTŪROS IR ŠVIETIMO SKYRIUS

Inturkės g. 4, LT - 4150 Molėtai

Tel./ faksas (8 ~ 383) 51052

Pavaduotojas kultūrai Gintautas MATKEVIČIUS, tel. (8 ~ 383) 54732

Krašto muziejaus muziejininkė Nijolė ALEINIKOVIENĖ, tel. (8 ~ 383) 51138

El. paštas: muziejus@moletai.lt

 

PAGĖGIŲ KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS

Jaunimo g. 3, LT - 5760 Pagėgiai

Faksas (8 ~ 441) 57367

Direktorė Inesa ALTARAVIČIENĖ, tel. (8 ~ 441)57240, 8 ~ 655 22699

 

PAKRUOJO RAJONO KULTŪROS SKYRIUS

Kęstučio g. 4, LT - 5220 Pakruojis

Faksas (8 ~ 421) 52184

El. paštas: pakr.kultura@siauliai.aps.lt

Vyr. specialistė kraštotyrai Marijana VAITIEKŪNIENĖ, tel. (8 ~ 421) 69094, 8-615 98322

 

PANEVĖŽIO RAJONO ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

Beržų g. 50, LT - 5307 Panevėžys

Faksas (8 ~ 45) 508368

El. paštas  kultūra@panrs.lt

Vyresnioji specialistė Lina DAUBARIENĖ, tel. (8 ~ 45) 586953, mob.8 ~ 618 25631

El. paštas daub@one.lt

 

PASVALIO RAJONO JONIŠKĖLIO KULTŪROS NAMAI

Vytauto Didžiojo a. 3, LT - 5250 Pasvalys

El.  paštas  kultura@pasvalys.lt

Specialistė etninei kultūrai Daiva ADAMKAVIČIENĖ, tel. (8 ~ 451) 34276, 8-656 49089

 

PLUNGĖS RAJONO KULTŪROS NAMAI

Senamiesčio a. 3, LT - 5640 Plungė

Faksas (8 ~ 448) 55743

El. paštas pk.centras@ lt

Direktoriaus pavaduotoja etnografė  Rita BANIONIENĖ, tel. (8 ~ 448) 52891

 

PRIENŲ RAJONO KULTŪROS centras

Vytauto g. 35, LT - 59123 Prienai

Faksas (8 ~ 319) 60370

El. paštas  kcsprienai@is.lt

Vyr. metodininkė Dalė ZAGURSKIENĖ, tel. (8 ~ 319) 60375, mob. 8 ~ 61484174

El. paštas zdalez@one.lt

 

RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

Aušros g. 10, LT - 4340 Radviliškis

Faksas (8 ~ 422) 51140

El. paštas radv.kultura@siauliai.aps.lt

Vyr. metodininkė etninei kultūrai Kristina KACEVIČIENĖ, tel. (8 ~ 422) 69009

 

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

Vinco Kudirkos g. 5, LT - 60150 Raseiniai

Faksas (8 ~ 428) 52535

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Albinas STAKAUSKAS, mob. 8 ~ 615 40972

El. paštas  albinas.stakauskas@sav.raseiniai.lt

 

RIETAVO ŠVIETIMO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

Laisvės a. 3 LT 5663 Rietavas

Faksas (8 ~ 448) 73222

El. paštas: svietimas@rietavas.lt

Vedėjos pavaduotoja kultūrai  Jolanta BERTAUSKIENĖ, tel. (8 ~ 448) 73232, mob. 8 ~ 686 92667

j.bertauskiene@rietavas.lt

 

ROKIŠKIO RAJONO KULTŪROS RŪMAI

Respublikos g. 96, LT - 4820 Rokiškis

Tel./faks. (8 ~ 458) 52161

El. paštas kulturosrumai@parok.lt.lt

Direktorė ir folkloro ansamblio “Gastauta” vadovė Nida LUNGIENĖ, tel.(8 ~ 458) 52161; 8 ~ 698 34039

El. paštas  nida@parok.lt

Vaikų folkloro ansamblio “ČIRULIS” vadovė Dalia DEKSNIENĖ, mob.8 ~ 615 37327

Folkloro ansamblio “GASTAUTA” instr. gr. Vadovas Egidijus KUNDROTAS, mob. 8 ~ 614 76413

Folkloro ansamblio “SAULALA” vadovės: Irena ALEKSIEJIENĖ,tel. (8 ~ 458) 43174 ir Alvyra KRASAUSKIENĖ, mob. 8 ~ 682 45120

 

SKUODO RAJONO KULTŪROS IR TURIZMO SKYRIUS

Šiaulių g. 3, LT - 5670 Skuodas

Tel./faksas (8 ~ 440) 73935

El. paštas apulia@takas.lt

Vyr. kultūros specialistė Jadvyga LAURECKIENĖ, tel. (8 ~ 440) 73935

 

ŠAKIŲ RAJONO KULTŪROS SKYRIUS

Bažnyčios g. 4, LT - 4460 Šakiai

Tel./faksas (8 ~ 345) 60758

El. paštas  aura.p.@is.lt

Etninės kultūros specialistė  Aurelija PAPIEVIENĖ, tel./ faksas (8 ~ 345) 60758, 8-687 39419

Zanavykų krašto muziejaus specialistė etnografijai Rima VASAITIENĖ, tel. (8 ~ 345) 45635, 8 611 58484

 

ŠALČININKŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Vilniaus g. 48, LT - 4090 Šalčininkai

Faksas (8 ~ 380) 51244 (savivald.)

Mėgėjiškos kūrybos, tautodailės ir etnokultūros veiklos organizatorė Lilija NARKUN, tel.(8 ~ 380) 51980, 8-675 04955

 

ŠIAULIŲ RAJONO KULTŪROS SKYRIUS

Aušros a. 21, LT - 5400 Šiauliai

Tel./ faksas (8-41) 73984

El. paštas  kultūra@siauliai-r.sav.lt

Vyr. folklorininkė Birutė JAROŠIENĖ, tel. (8 ~ 41) 523695, mob. 8 ~ 699 52078

 

ŠILALĖS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Jono Basanavičiaus g. 12, LT - 5920 Šilalė

Tel./ faksas(8-449) 74315

El. paštas  kultūra@silale.omnitel.net

Etnografė Dalia JAKIENĖ, tel. (8 ~ 449) 74043, mob. 8 ~ 610 64719

El. paštas  jakda@one.lt

 

ŠILUTĖS RAJONO KULTŪROS SKYRIUS

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno g. 1, LT - 5730 Šilutė

Faksas (8 ~ 441) 51517

El. paštas  kultura@pamarys.lt

Vyriausioji specialistė  Jurgita GUREVIČIŪTĖ, tel. (8 ~ 441) 79272

El. paštas  jg@pamarys.lt

 

ŠIRVINTŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Igno Šeiniaus g. 4, LT - 4100 Širvintos

Faksas (8 ~ 382) 51629

El. paštas SKcentras@one.lt

Etnografė Laima BIKULČIENĖ, tel. (8-382) 51803, mob. 8 610 02771

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO “NALŠIOS” MUZIEJUS

Adutiškio g. 2, LT - 4730 Švenčionys

El. paštas:nalsios.muziejus@hotmail.com

“Nalšios” muziejaus etninės kultūros skyriaus vedėja Vanda STANEVIČIENĖ, tel. (8 ~ 387) 51831

Etninės veiklos organizatorė Regina ČIČIURKIENĖ

 

TAURAGĖS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno g. 5, LT - 5900 Tauragė

El. paštas  karsuva1@takas.lt

Etnografė Anastazija PEČKAITIENĖ, tel. (8 ~ 446) 61970, 8 618 10807

 

TELŠIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Respublikos g. 18, LT - 5610 Telšiai

Faksas (8 ~ 444) 52067

Specialistė tautodailei ir amatams Sigita DACIENĖ, tel. (8 ~ 444) 52067, mob.8 ~ 676 35164

Vaikų folkloro ansamblio vadovė Jolanta VEITAITĖ – NORVILIENĖ, tel. (8 ~ 444) 52067, mob. 8 ~ 677 26799

El. paštas joveit@one.lt

 

TRAKŲ RAJONO KULTŪROS IR ŠVIETIMO SKYRIUS

Vytauto g. 69, LT - 4050 Trakai

Faksas (8 ~ 528) 51987

El. paštas  trakukts@is.lt

Vyr. specialistė Audronė GULBINAVIČIENĖ, tel. (8 ~ 528) 52527

El. paštas jaunimas@trakai.lt

 

UKMERGĖS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Kauno g. 8, LT - 4120 Ukmergė

Faksas (8 ~ 340) 63449

El. paštas  ukc@ukmerge.omnitel.net

Organizatorė etninei kultūrai Vilma MULEVIČIŪTĖ, tel. (8 ~ 340) 63610, 8-620 32332

 

UTENOS ŠVIETIMO IR KULTŪROS SKYRIUS

Utenio aikštė 4, LT - 4910 Utena

Faksas (8 ~ 389) 61615

Vyriausioji specialistė     Zita MACKEVIČIENĖ, tel. (8 ~ 389) 64013, mob. 8 ~ 686 62331

El. paštas  z.mackeviciene@utena.sav.lt

 

UTENOS KULTŪROS CENTRAS

Aušros g. 49, LT - 4910 Utena

Faksas (8 ~ 389) 57903

El. paštas kultcentras@aha.lt

Direktorius Algirdas PALSKIS, tel. (8 ~ 389) 51643

 

VARĖNOS RAJONO KULTŪROS NAMAI

Jono Basanavičiaus g. 2, LT - 4640 Varėna

Faksas (8 ~ 310) 31999 (kult. skyriaus)

El. paštas  vkc@takas.lt

Direktorė Marytė STOŠKUTĖ, tel. (8 ~ 310) 51171

 

VILKAVIŠKIO RAJONO KULTŪROS RŪMAI

Vytauto g. 28, LT - 4270 Vilkaviškis

Faksas (8 ~ 342) 20772

El. paštas  vilk.kc@takas.lt

Etnografė Nijolė SKINKIENĖ, tel. (8 ~ 342) 20775

 

VILNIAUS RAJONO KULTŪROS CENTRAS

Rinktinės g. 50, LT - 2600 Vilnius

Faksas (8 ~ 5) 2730253

El. paštas  vrsa@aiva.lt

Vyr. specialistas etninės kultūros ir paveldo klausimais Valdemar VYŠNEVSKI, tel. (8 ~ 5) 2751951

 

ZARASŲ RAJONO KULTŪROS RŪMAI

Vytauto g. 1a/ 2a, LT - 4780 Zarasai

Faksas (8 ~ 385) 51667

El. paštas  z.k.r@mail.lt

Int. svetainė www.sela.lt

Etnografė Rima VITAITĖ, tel. (8 ~ 385) 53285, mob. 8 ~ 615 92968

Gintaras ANDRIJAUSKAS, tel. (8 ~ 385) 53285, mob. 8 ~ 650 36256

 

PARKAI, MUZIEJAI

 

DZŪKIJOS NACIONALINIS PARKAS

Miškininkų g. 62, Marcinkonys LT - 4670 Varėnos r.

Faksas (8 ~ 310) 44641

El. paštas  dzukijanp@is.lt

Kultūros paveldo skyriaus vedėja Ona DROBELIENĖ, tel. 8 ~ 310 39501, mob. 8 ~ 686 88069

El. paštas onele.n@one.lt

 

ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKAS

Didžioji g. 10, Plateliai, LT - 5655 Plungės r.

El. paštas kultura@zemaitijosnp.lt

Tel./ faksas (8 ~ 448) 49337

Kultūros paveldo skyriaus vedėja Aldona KUPRELYTĖ, tel. (8 ~ 448) 49337, mob. 8 ~ 698 12287

 

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIS PARKAS

Palūšė, LT - 4759 Ignalinos r.

Faksas (8 ~ 386) 53135

El. paštas  anp@is.lt

Kultūrologė Dalia SAVICKAITĖ, tel. (8 ~ 386) 47495, mob. 8 ~ 614 40126

 

KURTUVĖNŲ REGIONINIS PARKAS

Parko g. 2,LT -80223, Kurtuvėnai, Šiaulių r.

Tel. /faksas (8 ~ 41) 370336

El. paštas info@kurtuva.lt

Direktoriaus pavaduotojas, rekreacijos skyriaus vedėjas Darius RAMANČIONIS, tel. (8 ~ 41) 370333, 8-686 12612

El. paštas darius@kurtuva.lt

Kultūrologas Salvijus KULEVIČIUS, tel. (8 ~ 41) 370335

 

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIS PARKAS

Žaliųjų ežerų g. 53

Faksas (8-5)2729835

Kultūrologė Nijolė BALČIŪNIENĖ, tel. 8-614 76090

El. paštas  Nijole.bcbotanika.lt

 

VEISIEJŲ REGIONINIS PARKAS

Santarvės g. 9, Veisiejai

Faksas (8-318) 56782

Kultūrologė  Lina KLIMAVIČIŪTĖ, tel. (8-318) 56782, 8-687 12418

El.paštas lina.vrpd@takas.lt

 

VIŠTYČIO REGIONINIS PARKAS

Vytauto g. 8, Vištytis, Vilkaviškio r.

Faksas (8- 342) 63532)

Kultūrologė Rima GAGIENĖ, tel. (8-342) 63581, 8 610 25568

El. paštas vistycio_ rp@mari.omnitel.net

 

NERIES REGIONINIS PARKAS
Vilniaus g. 33, Sudervė, 14201 Vilniaus r.

Faksas (8-5) 2490202

El. paštas neries-rp@centras.lt

Kultūrologė Ida STANKEVIČIŪTĖ, tel. (8-5) 2490202, 8 673 02512

 

NEMUNO KILPŲ REGIONINIS PARKAS

Tylioji g. 1, Birštonas

Faksas (8-319) 65610

El. paštas nkrp@korbas.lt

Kultūrologė Dainora ŠALTIENĖ

 

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS

Arsenalo g. 1, LT - 2001 Vilnius

Faksas (8 ~ 5) 611023

El. paštas  muziejus@lnm.lt

Direktorė Birutė Kulnytė, tel. (8 ~ 5) 2627774

Edukacijos skyriaus muziejininkė Birutė KAZLAUSKIENĖ, tel. (8 ~ 5) 2123498

El. paštas  edukacija@lmn.lt

 

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUS

LT - 4237, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

Tel. (8 ~ 346) 47233

Faksas (8 ~ 346) 51589

El. paštas: lbm@is.lt

Informacijos ir renginių skyriaus vedėja Danutė BLAŽEVIČIENĖ, tel. (8 ~ 346) 47392, mob. 8 ~ 682 20669

El. paštas  blada@one.lt

 

VALSTYBINIS KERNAVĖS ARCHEOLOGIJOS IR ISTORIJOS MUZIEJUS-REZERVATAS

Kerniaus g. 4, LT - 4115 Kernavė, Širvintų r.

Faksas. (8 ~ 382) 47391

El. paštas: kernave.reklama@is.lt

Direktorius Saulius VADIŠIUS, tel. (8 ~ 382) 47371,  47385, mob. 8 ~ 687 16737

 Jonas   VITKŪNAS, tel. (8- 382) 47385

 

ANTANO IR JONO JUŠKŲ MUZIEJUS

Kauno mažoji g.2, LT- 54228 Vilkija, Kauno r.

Direktorius Arūnas SNIEČKUS, tel. (8-37) 556400, 8-612 89262

Specialistė Vida SNIEČKUVIENĖ, tel. (8-37) 556400

Specialistė Rita  BUDREVIČIENĖ, tel. (8-37) 556400

 

 

VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS

 

LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJA

Pamėnkalnio g. 34, LT - 2600 Vilnius

El. paštas: daliau@delfi.lt ; mfa@takas.lt

Tel.(8 ~ 5) 2627737

Pirmininkė Dalia URBONAVIČIENĖ, tel. (8 ~ 5) 2470709, mob. 8 ~  699 04237

 

LIETUVOS KRAŠTOTYROS DRAUGIJA

Barboros Radvilaitės g. 8, LT - 2600 Vilnius

El. paštas  ekinfo@lfcc.lt

Pirmininkė Irena SELIUKAITĖ, tel. (8 ~ 5) 2610300

 

LIETUVOS TAUTODAILININKŲ SĄJUNGA

Stiklių g. 16, LT - 2600Vilnius

Tel./ faksas (8 ~ 5) 2120564

Pirmininkas Jonas RUDZINSKAS, mob. 8 ~ 685 33935

 

LIETUVOS RAMUVŲ SĄJUNGA

Antano Vivulskio g. 27-4, LT - 2009 Vilnius

El. paštas:jontrin@taide.lt

Seniūnas Jonas TRINKŪNAS, tel.(8 ~ 5) 2162966

 

RUSŲ FOLKLORO CENTRAS 

Justiniškių g. 45,  Vilnius

Irena ZACHAROVA Tel./ faksas (8-5) 2313447 , 8-614 21516

El. paštas arinuskafolk@inbox.ru

Int. svetainė  arinuska.balt.lt

 

© Inga KRIŠČIŪNIENĖ

© Lietuvos liaudies kultūros centras

2005 m. vasaris