Dainų diena 2018
Naujienos
Vasario 13 ir 14 d. vyks tarptautinė konferencija „Tautinis kostiumas šiandien“. Visų laukiame ir primename, kad būtina registruotis d.ciuzelyte@lnkc.lt, tel. (8 5) 261 3553.
2017-02-09

 

Vasario 13–14 dienomis Lietuvos nacionalinis kultūros centras drauge su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, LR Seimo kultūros komitetu, LR kultūros ministerija bei LR švietimo ir mokslo ministerija rengia tarptautinę konferenciją „Tautinis kostiumas šiandien“, skirtą tautinio kostiumo vietos visuomenėje, gamybos, įsigijimo, susijusių amatų išsaugojimo klausimams aptarti ir Tautinio kostiumo metams paminėti.


Vasario 13 d. 10 val. Lietuvos nacionaliniame muziejuje Latvijos, Estijos, Norvegijos ir Lietuvos specialistai dalysis savo šalių tautinių kostiumų aktualijomis, bus kalbama apie Lietuvoje siuvamų ir audžiamų tautinių kostiumų ypatumus, jų gamybos perspektyvas, galimybes įsigyti.
Vasario 14 d. 10 val. susitikimas vyks Seimo konferencijų salėje – čia bus diskutuojama apie tautinio kostiumo vietą ir reikšmę nacionalinėje kultūroje, aptariami Tautinio kostiumo metų tikslai ir tikėtini rezultatai, užsienio šalių specialistai pasakos apie tautinio kostiumo politiką savo šalyse.

Kvietimas  Programa LNM Programa Seime

Kviečiame dalyvauti!
Apie dalyvavimą prašome informuoti iki vasario 10 d.
elektroniniu paštu d.ciuzelyte@lnkc.lt arba telefonu (8 5) 261 3553

PROGRAMA
Tarptautinė konferencija „Tautinis kostiumas šiandien“
Lietuvos nacionalinio muziejaus salė
Vasario 13 d.
10.00 val. Konferencijos atidarymas

Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus Sauliaus Liausos, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorės Birutės Kulnytės, Etninės kultūros globos tarybos pirmininko Virginijaus Jocio sveikinimai.

10.15 val. I posėdis

Lietuvoje gaminamų tautinių kostiumų ypatumai ir jų gamybos perspektyvos. Dr. Teresė Jurkuvienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Tautodailės poskyrio vadovė

Muziejaus vaidmuo atkuriant ir gaminant tautinius kostiumus. Dr. Elvyda Lazauskaitė, Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja

Imkit ir skaitykit apie lietuvių tautinį kostiumą. Dr. Irma Šidiškienė, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus mokslo darbuotoja

Norvegijos tautinio kostiumo instituto veikla. Kostiumo modelių sisteminimas ir tvirtinimas. Camilla Rossing, Norvegijos tautinio kostiumo instituto direktorė

Estų tautinio kostiumo gamybos aktualijos šiandien. Liina Veskimägi-Iliste, Estijos liaudies meno ir amatų sąjungos pirmininkė

13. 00–14.00 val. Pertrauka

14.00 val. II posėdis

Latvių tautinio kostiumo aktualijos. Linda Rubena, Latvijos nacionalinio kultūros centro taikomosios liaudies dailės ekspertė

Tautinio kostiumo gamybos mokymai Estijoje. Anu Randmaa, Estijos draugijos „Liaudies kostiumas“ pirmininkė

Asmeninio tautinio kostiumo įsigijimo ypatumai ir galimybės Lietuvoje. Elena Matulionienė, Klaipėdos etnokultūros centro Liaudies dailės studijos koordinatorė

Tautinius kostiumus gaminančios įmonės darbo problemos. Marija Simanavičienė, UAB „Pas Mariją“ direktorė

Tautiniai kostiumai kolektyvams: užsakymų ir jų vykdymo klausimai. Asta Vandytė , VšĮ „Tautinio kostiumo studija“ direktorė

Vaikiškų tautinių kostiumų įsigijimo galimybės. Domeikavos gimnazijos folkloro ansamblio „Serbentėlė“ patirtis. Daiva Bradauskienė, Kaišiadorių r. Domeikavos gimnazijos mokytoja ekspertė, folkloro ansamblio „Serbentėlė“ vadovė

Pasisakymai, diskusijos.  

Tarptautinė konferencija „Tautinis kostiumas šiandien“

Lietuvos Respublikos Seimas

Vasario 14 d. 

09.30 val. Spaudos konferencija (II rūmai, Spaudos konferencijų salė)

10.00 val. Konferencijos atidarymas (III rūmai, Seimo konferencijų salė)

LR Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio sveikinimo kalba

LR kultūros viceministrės Gintautės Žemaitytės kalba

LR švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento patarėjo Rolando Zuozos kalba

10.30 val. I posėdis

Tautinio kostiumo metų tikslai. Virginijus Jocys, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas

Tautinio kostiumo vieta ir reikšmė nacionalinėje kultūroje. Prof. Eglė Ganda Bogdanienė, Vilniaus dailės akademijos prorektorė

Svarbiausi tikslai tautinio kostiumo plėtros baruose ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro vaidmuo. Saulius Liausa, Lietuvos nacionalinio kultūros  centro direktorius

Muziejaus reikšmė kaupiant ir skelbiant autentišką medžiagą apie tautinį kostiumą. Elvyda Lazauskaitė, Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja

Klausimai, diskusijos

12. 00–12.30 Pertrauka

12.30 val. II posėdis

Norvegijos tautinio kostiumo politika: Tautinio kostiumo instituto veikla ir jos rezultatai. Camilla Rossing, Norvegijos tautinio kostiumo instituto direktorė

Estijos tautinis kostiumas ir jo įtaka šiuolaikinių drabužių dizainui bei suvenyrams. Liina Veskimägi-Iliste, Estijos liaudies meno ir amatų sąjungos pirmininkė

Tautinio kostiumo modelių pagrįstumas: pavyzdžių įtvirtinimo ir gamybos problemos. Dr. Teresė Jurkuvienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Tautodailės poskyrio vadovė

Tautiniai drabužiai ir šiuolaikinė mada. Juozas Statkevičius, drabužių dizaineris, kostiumų dailininkas

Klausimai, pasisakymai, diskusijos.