Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Vilkaviškio rajonas

Vasario 8 d. Užgavėnių vaikštynės rajono kaimuose ir miesteliuose

 

Vasaris Grafiko Romano Krasninkevičiaus paroda Vilkaviškio kultūros rūmuose. Respublikinio grafikos konkurso paskelbimas

 

Vasaris Rajono tautodailės paroda Marly mieste (Prancūzija)

 

Kovo 28–balandžio 3 d. Velykų ir atvelykio renginiai. Margučių ridenimas, daužymas, varžybos rajono kultūros įstaigose

 

Balandžio 2 d. Folkloro ansamblio ,,Sūduviai“ 15-os metų veiklos paminėjimas

 

Balandžio 16 d. Kovo 11-osios signatarų susiėjimas Lietuvos tautinio atgimimo Ąžuolyne Ožkabaliuose. Folkloro ansamblių koncertas

 

Gegužės 15 d. Vilkaviškio rajono ir Lenkijos paribio folkloro ansamblių sambūris ,,Pavasarėlio gražus laikelis“ ant Grybkalnio (Gražiškių sen.). Ši šventė vyksta vis ant kito piliakalnio per Sekmines. Supažindinama su Sekminių papročiais, kepama kiaušinienė. Laukiama kolektyvų iš Avižainio giminos (Lenkija)

 

Birželio 12 d. Suvalkijos krašto diena Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Koncertai, paveldo parodos, bendra popietė

 

Birželio 23 d. Joninės rajono kaimuose, miesteliuose. Dalyvaus folkloro ansambliai, degs laužai, ieškos paparčio žiedo, prausis rasa.

 

Nijolė Skinkienė, (8 ~ 342) 20 775