Lietuvos nacionalinis kultūros centras - Biblioteka

Baltica
Biblioteka

Lietuvos nacionalinio kultūros centro biblioteka intensyvią veiklą pradėjo 1982 m., jos fondai padvigubėjo po įstaigos reorganizacijos.

Dabar bibliotekoje – 17 000 knygų. Jos skaitytojai – pačios įstaigos darbuotojai, šalies kultūrininkai, pedagogai, studentai. Biblioteka nekomplektuoja grožinės literatūros, išskyrus dramos kūrinius. Čia prenumeruojama per dešimtį spaudinių, kaupiamas visų meno sričių ir žanrų repertuaras, etninės kultūros leidiniai, filosofinė, sociologinė ir kultūrologinė literatūra. Tenkinami poreikiai tų skaitytojų, kurie domisi kultūros paveldu, etnine kultūra, chorų, choreografijos ir folkloro ansamblių repertuaro kūriniais.

Bibliotekoje sukaupta unikalių 1918–1940 m. knygų, taip pat Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių išeivijos lituanistikos spaudinių. Pastaraisiais metais pradėtas kaupti personalijų fondas, jame saugomas Juozo Kudirkos ir Kazio Poškaičio (buvę darbuotojai), Marijos Gimbutienės, Norberto Vėliaus, Pranės Dundulienės, Angelės Vyšniauskaitės, Juozo Lingio ir Elenos Morkūnienės palikimas. Biblioteka turi ir garsaus JAV etnologo J. Balio knygų lentynėlę.

Itin vertingais laikomi prieš dešimtmetį įsigyti įvairių autorių rankraščiai. Jie sudaro per 10 000 puslapių.

Prieš penkiolika metų pradėtas kaupti universalus Dainų švenčių archyvas – vienintelis tokio tipo bibliotekos padalinys šalyje.

Bibliotekoje galima įsigyti Centro išleistų leidinių.

ALFREDAS MICKUS – specialistas-vadybininkas
          Tel. (8 5) 212 4033
          El. p. alfredas.mickus@lnkc.lt

Darbo laikas:

 I–IV 9.00–17.00 val.

 V     9.00–15.45 val.