Lietuvos nacionalinis kultūros centras - Žurnalas „Liaudies kultūra“

Baltica
Žurnalas „Liaudies kultūra“

Redakcijos darbuotojai:

 

SAULĖ MATULEVIČIENĖ– vyriausioji redaktorė
Tel. (8 5) 261 3412
Faks.(8 5) 261 2607
El. p.liaudies.kultura@gmail.com

JUOZAS ŠORYS– vyresnysis redaktorius
Tel. (8 5) 261 3161
El. p. jsorys9@gmail.com

DAINIUS RAZAUSKAS – vyresnysis redaktorius
Tel. (8 5) 261 3161
El. p. liaudies.kultura@lnkc.lt

LINA LEPARSKIENĖ –vyresnioji redaktorė
Tel. (8 5) 261 3161
El. p. l.leparskiene@lnkc.lt

Adresas:


Žurnalas „Liaudies kultūra“
Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius

Internete:lnkc.lt/liaudieskultura ir žurnalo puslapis Facebook 

Prenumerata:

visuose Lietuvos pašto skyriuose, internetu, redakcijoje, užsakymo indeksas 5033. Senesnių žurnalo numerių galima įsigyti redakcijoje. Žurnalo kaina yra 2,00 Eur.

ISSN 0236-0551


 

Redakcinė kolegija:


Prof. habil. dr. Audrius BEINORIUS, Vilniaus universiteto Orientalistikos centras, Universiteto g. 5, 01513 Vilnius

Prof. habil. dr. Kazimieras GARŠVA, Lietuvių kalbos institutas, Antakalnio g. 6, 2055 Vilnius

Doc. habil. dr. Ingė LUKŠAITĖ, Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, 01108 Vilnius

Habil. dr. Nijolė LAURINKIENĖ, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius

Dr. Alė POČIULPAITĖ, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius

Prof. habil. dr. Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius

Irena SELIUKAITĖ, LR Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius

Doc. dr. Krescencijus STOŠKUS, Vilniaus universitetas, Didlaukio g. 27, 08303 Vilnius

Dr. Žilvytis ŠAKNYS, Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, 01108 Vilnius

Vida ŠATKAUSKIENĖ, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius

Dr. Vykintas VAITKEVIČIUS, Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Tilžės g. 13, 91251 Klaipėda, el. p. vykintas.vaitkevicius@gmail.com

Dr. Marija ZAVJALOVA, Ленинский проспект 32-а, Институт славяноведения, Российская Академия Наук, Москва 117334, Россия, el. p. marija_z@mtu-net.ru


 

Žurnalo temos:

 

Šiuolaikinės lietuvių etninės kultūros būklė ir problemos;

Lietuvių archeologijos, etnologijos, mitologijos ir tautosakos, liaudies muzikos ir šokių, tautodailės tyrinėjimai;

Lietuvių etninės kultūros regioninės apraiškos bruožai;

Baltijos regiono tautų kultūra;

Pasaulio tautų kultūros;

Pasaulio kultūros teoretikų darbai.

Žurnale skelbiami probleminiai mokslo populiarinimo straipsniai, pokalbiai, recenzuoti mokslo darbai, lauko tyrimų ir archyvų medžiagos, vertimai, taikomojo pobūdžio medžiagos.

Žurnalas leidžiamas nuo 1988 metų, kas du mėnesius.

Dalia Rastenienė „Liaudies kultūros“ raida


 

 Naujausias numeris: Liaudies kultūra 2017 Nr. 1

 Žurnalo „Liaudies kultūra“ 1988–2003 metų bibliografinė rodyklė


„Liaudies kultūros“ žurnalų archyvas:

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997


Pastaba: Naujų žurnalo numerių elektroninės versijos įkeliamos po metų nuo jų išleidimo datos.

Žurnalo rėmėjai:

Projektą „Tradicinės kultūros tąsa, kaita ir kartotė šiuolaikinėje kultūroje II“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Lietuvos kultūros taryba remia projektą „Etninės kultūros paveldas ir gyvoji tradicija: problemos, tyrimai, interpretacijos“.