Sermėga

Nuotrauka
Sukirpimas:
 aprašymas
 brėžinys  A ir B
Puošyba
Galima kitokia puošyba
Medžiaga
Galima kitokia medžiaga
Atgal į turinį     Atgal į regioną  Atgal į vyrų kostiumus