Vyro kostiumas (kairėje). Dzūkija. XIX a. antroji pusė

Marškiniai: pagal LDM LA 3707, Lazdijų r., Palazdijų k.; Kulikauskienė, 1975 (1), p. 125–126; Kulikauskienė, 1975 (2), p. 145, 149; ИЭАП, p. 101–107.

Kelnės: pagal ИЭАП, p. 107–109.

Sermėga: pasiuvimas ir puošyba pagal NČDM, E 2152, Lazdijų aps., Leipalingio vls., Kaziulių k.; ИЭАП, p. 109–115; Kulikauskienė, 1972, p. 120.

Juosta: pagal LNM, EMO 6331, Alytaus r., Nemunaičio apyl., Užupio k.

Batai: pagal ИЭАП, p. 149.

Skrybėlė: pagal ИЭАП, p. 115–121; Kulikauskienė, 1978, p. 116–117, 122; Kulikauskienė, 1984, p. 46; Lietuvių tautiniai rūbai, 1994.

Atgal į turinį      Atgal į kraštą Atgal į vyrų kostiumus