Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Chorų publikacijos
 

CD Lietuvių choro muzikos antologija VII (1980 - 1990 m.) / Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika". - Vilnius, LNKC, 2018. - 1 CD
Kaina 5,00 Eur


CD „2017 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursas": šiuolaikinės choro muzikos retrospektyvinė rinktinė / specialioji redaktorė Aurelija Andrejauskaitė, sudarytoja Nijolė Sinkevičiūtė. - Vilnius, LNKC, 2017. - 4 CD
Bukletas
Kaina 10,00 Eur


CD Lietuvių choro muzikos antologija VIII (1990 - 1998 m.) / Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika". - Vilnius, LNKC, 2017. - 1 CD
Kaina 5,00 Eur


CD Lietuvių choro muzikos antologija IX (1999 - 2008 m.) / Atlieka Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika". Įrašyta LNKC salėje, šv. Kotrynos bažnyčioje ir LRT garso įrašų studijoje. - Vilnius, LNKC, 2017. - 1 CD
Kaina 5,00 Eur 


CD Lietuvos choro muzika 
a cappella 1990–2008. 2-as leidimas. Šiuolaikinės choro muzikos retrospektyvinė rinktinė (2 CD) / Sudarytojai: Vytautas Miškinis, Regina Maleckaitė, Kastytis Barisas, Donatas Zakaras; Įdėklo sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Lina Bastienė. - Vilnius, LNKC, 2017.
Kaina 10,00 Eur

CD „Sidabriniai balsai 2016". Šiuolaikinės vokalinės kamerinės muzikos retrospektyvinė rinktinė / Specialioji redaktorė Aurelija Andrejauskaitė, sudarytojas Dainius Puišys, 2 CD. - Vilnius, LNKC, 2016.

Šiuose 2 CD – 53 kūriniai, įrašyti respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai 2016“ III ture, kuris  vyko 2016 metų spalio 15–16 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje (garso režisierius Rimantas Motiejūnas).
Kaina 10,00 Eur

„Tavo vardą rašau": 2017 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti kūriniai mišriam chorui  ir vokaliniam ansambliui / Sudarytojas Raimondas Katinas, dailininkė Audronė Lasinskienė. - Vilnius, LNKC, 2017. -100 psl. 
Kaina 10,00  Eur   

Turinys

                                                                                                                                             

„Tu graži esi": 2017 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti kūriniai lygių balsų chorui  ir vokaliniam ansambliui / Sudarytojas Raimondas Katinas, dailininkė Audronė Lasinskienė. - Vilnius, LNKC, 2017. - 63 psl. 
Kaina 5,00  Eur 

Turinys


„O kai sauliūtė":
 2016 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti (nesudėtingi) kūriniai chorui ir vokaliniam ansambliui / Sudarytojas Alfonsas Vildžiūnas, dailininkė Audronė Lasinskienė. - Vilnius, LNKC, 2016. - 114 psl.
Kaina 5,00 Eur
Turinys 


„Anima Christi": 
2016 m. naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams konkurse premijuoti (sudėtingi) kūriniai chorui ir vokaliniam ansambliui / Sudarytojas Alfonsas Vildžiūnas, dailininkė Audronė Lasinskienė. - Vilnius, LNKC, 2016. - 70 psl. 
Kaina 10,00 Eur 
Turinys 


„Ai siaudžia“: 2011–2015 m. premijuoti B kategorijos (nesudėtingi) kūriniai mišriam chorui ir vokaliniam ansambliui/ Sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, LLKC, 2015. - 92 psl.
Kaina 5,00 Eur
Turinys

 
„Jau aušt aušružė": 2011–2015 m. premijuoti A kategorijos (sudėtingi) kūriniai mišriam chorui ir vokaliniam ansambliui/ Sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, LLKC, 2015. - 98 psl.
Kaina 10,00 Eur
Turinys


„O salutaris": 2011–2015 m. premijuoti kūriniai chorui pagal religinį ir liturginius tekstus / Sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Audronė Lasinskienė. -Vilnius, LLKC, 2015. - 85 psl.
Kaina 10,00 Eur
Turinys 

 
„Rūta žalioji": 2011–2015 m. premijuoti B kategorijos (nesudėtingi) kūriniai lygių balsų chorui, vokaliniam ansambliui/ Sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, LLKC, 2015. -72 psl.
Kaina 5,00 Eur
Turinys
 


Lietuvių choro muzikos antologija, III tomas
, 1920-1940 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Povilas Gylys. - Vilnius: LLKC, 2014. - 236 p.
Kaina 11,58 Eur 


 Lietuvių choro muzikos antologija, 
II tomas,
1900-1920 metų lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Povilas Gylys. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2013. – 220 p. 
Kaina 11,58 Eur 


 Lietuvių choro muzikos antologija, 
I tomas,
iki 1990 metų lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Rolandas Aidukas. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2012. – 337 p. 
Kaina 11,58 Eur 


 Per girią girelę. 
– Kūriniai suaugusiųjų ir vaikų chorams, vokalniams ansambliams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2012. – 88 p.
(Parduota)

Plačiau...

Lietuvių choro muzikos antologija, IX tomas, 1999-2008 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Vaclovas Augustinas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011. 314 p.
Kaina 11,58 Eur 

Turinys
Lietuvių choro muzikos antologija, IV tomas, 1940-1960 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Laurynas Vakaris Lopas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011.  274 p.
Kaina 11,58 Eur 

Turinys
Chorinės muzikos rinkinys Amžių lieptas". Rinkinyje - 2008-2009 metais Lietuvos liaudies kultūros centro įsigyti kūriniai suaugusiųjų mišriems chorams ir vokaliniams ansambliams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC. 2010.  73 p.     
(Parduota)

Plačiau...
Chorinės muzikos rinkinys Ciklai". Rinkinyje - 2004 ir 2009 metais Lietuvos liaudies kultūros centro įsigyti 4 kūrinių ciklai jaunučių, jaunių chorams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC.  44 p.   
(Parduota)

Plačiau... 
Chorinės muzikos rinkinys Lopšinė". Rinkinyje - 2008-2009 metais įsigyti ir 2010 m. naujų kūrinių konkurse premijuoti kūriniai suaugusiųjų lygių balsų chorams ir vokaliniams ansambliams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė. Vilnius: LLKC.  79 p.  
(Parduota) 

Plačiau...
Chorinės muzikos rinkinys Tykus Tykus". Rinkinyje - 2010 m. naujų kūrinių konkurse premijuoti kūriniai suaugusiųjų mišriems chorams ir vokaliniams ansambliams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC. 72 p.  (Parduota)

Plačiau...
 

Chorinės muzikos rinkinys Žiogo pirkelė". Rinkinyje - 2004-2009 metais Lietuvos liaudies kultūros centro įsigyti ir 2010 m. naujų kūrinių konkurse premijuoti kūriniai jaunučių, jaunių chorams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: LLKC.  89 p.   
(Parduota)

Plačiau...

Lietuvių choro muzikos antologija, V tomas, 1960-1972 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Jurijus Kalcas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  221 p.
Kaina 11,58 Eur 

Turinys
Lietuvių choro muzikos antologija, VI tomas, 1973-1980 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Jurijus Kalcas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  237 p.
Kaina 11,58 Eur 

Turinys
Lietuvių choro muzikos antologija, VIII tomas, 1990-1998 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Vaclovas Augustinas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  328 p.
Kaina 11,58 Eur

Turinys

Lietuvių choro muzikos antologija, VII tomas, 1980-1990 metais lietuvių kompozitorių sukurti kūriniai / Sudarytojas Vaclovas Augustinas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009.  282 p.
Kaina 11,58 Eur

Plačiau...      Turinys

 

Lietuvos choro muzika a cappella 1990 - 2008. Šiuolaikinės choro muzikos retrospektyvinė rinktinė (2 CD) / sudarė Vytautas Miškinis, Regina Maleckaitė, Kastytis Barisas, Donatas Zakaras. Įdėklo sudarytoja - Aurelija Andrijauskaitė, 2008.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras.
(Parduota)

Plačiau...  

Pasaulio lietuvių chorvedžiai: Enciklopedinis žinynas / Boleslovas Zubrickas.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999.  766 p.
Kaina 2,90 Eur 

2007 m. Lietuvos dainų švenė DAINŲ DIENA (3 sąsiuviniai). Dainos suaugusiųjų ir jaunimo chorams / sudarytojai Aurelija Andrijauskaitė, Donatas Zakaras. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006.
I sąsiuvinys. (Parduota)
II sąsiuvinys. Kaina 1,45 Eur
III sąsiuvinys. Kaina 1,16 Eur

Jonas Kavaliauskas ir Eglė". / sudarytoja Nijolė Kvaraciejūtė. Vilnius: "Krantai", 2003.  100 p.
Kaina 2,90 Eur 
 

Dainuokime drauge: dainos suaugusiųjų ir jaunimo chorams, 3 rinkinys: 2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2001.  40 p., gaid. 
Kaina 1,45 Eur 

 

Dainos berniukų, jaunių ir merginų chorams, 4 rinkinys: 2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarytojas Saulius Liausa.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2002.  28 p., gaid. 
Kaina 0,87 Eur 

 

Dainos mišriems, moterų ir vyrų chorams, 5 rinkinys: 2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarytojas Saulius Liausa.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2002.  60 p., gaid. 
Kaina 1,45 Eur 

Dainos mišriems, moterų ir vyrų chorams, 1 kn.: 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2000.  46p.: gaid.
Kaina 1,45 Eur 

Dainos jaunių, merginų ir jaunimo mišriems chorams, 2 kn.: 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Saulius Liausa.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2000.  64p.: gaid. 
Kaina 1,45 Eur 

Atnešk  padangę gryną, 1 d.: dainos jaunimo chorams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2002.  56 p., gaid. 
Kaina 1,45 Eur 

Atnešk  padangę gryną, 2 d.: dainos suaugusiųjų  chorams / sudarytoja Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2002. 56 p., gaid. 
Kaina 1,45 Eur 

Giesmės: vaikų ir suaugusiųjų chorams / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999.  89p.: gaid.
(Parduota)
Gimtinės dainos: dainos moksleivių chorams / sudarė Saulius Liausa.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1998.  72p.: gaid.
Kaina 0,58 Eur 
Vasaros paukštis: dainos jaunimo chorams / sudarė Saulius Liausa. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1998.  108p.: gaid.
Kaina 1,16 Eur 

Dainos dainų šventei, 2 kn.: dainos jaunimo chorams: 1998 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos repertuaras / sudarė Aurelija Andrijauskaitė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1996.  36p.: gaid. 
(Parduota)