Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Liaudies instrumentų ansamblių, orkestrų, kapelų publikacijos

CD Lietuviška birbynė. Kūriniai birbynei ir birbynių ansambliams / Sudarytojas Kęstutis Lipeika, koordinatorė Jolanta Kisielytė - Sadauskienė. - Vilnius, LNKC, 2019. - 1 CD
Kaina 5,00 Eur


CD Skambėkite, kanklės. Kūriniai kanklių ansambliams / Sudarytoja Lina Naikelienė, koordinatorė Jolanta Kisielytė–Sadauskienė. - Vilnius, LNKC, 2016.

Kaina 10,00 Eur 

CD Teaidi skudučiai. 1 CD ir knygelė / Sudarytojos: Algytė Merkelienė ir Jolanta Kisielytė - Sadauskienė. – Vilnius, LNKC, 2016. - 11 p.
Kaina 5,00 Eur

 
„Aisim, sesės, dobilio": 2011–2015 m. premijuoti kūriniai liaudies instrumentų orkestrams bei ansambliams/ Sudarytoja Jolanta Kisielytė - Sadauskienė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, LLKC, 2015. - 116 psl. (+ kompaktinė plokštelė)
Kaina 5,00 Eur
PARDUOTA

 
„Šių naktelį": 2011–2015 m. premijuoti kūriniai liaudiškos muzikos ansambliams, dainų ir šokių ansambliams/ Sudarytoja Jolanta Kisielytė - Sadauskienė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, LLKC, 2015. - 100 psl. (+ kompaktinė plokštelė)
Kaina 5,00 Eur
 
„Žalias kiemelis": 2011–2015 m. premijuoti kūriniai kanklių ir skudučių ansambliams/ Sudarytoja Jolanta Kisielytė - Sadauskienė, dailininkė Audronė Lasinskienė. – Vilnius, LLKC, 2015. - 54 psl. (+ kompaktinė plokštelė)
Kaina 5,00 Eur
CD Lietuvių liaudies instrumentinė muzika / Sudarytoja Jolanta Sadauskienė. Kompaktinėje plokštelėje - naujausių kūrinių liaudies instrumentų orkestrui bei ansambliui solo arba kartu su choru, taip pat kanklių ir birbynių ansambliams natos.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2010.  1 CD.
Kaina 2,90 Eur 


Vytautas Juozapaitis Gieda gaideliai. Kūriniai liaudiškoms kapeloms / Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius, 2008.  172 p.(+ kompaktinė plokštelė).
Kaina 5,79 Eur

Skambėkite, kanklės I dalis. Sudarė Lina Naikelienė, Jolanta Babaliauskienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008.  55 p.
Kaina 8,69 Eur 

Skambėkite, kanklės II dalis. Sudarė Lina Naikelienė, Jolanta Babaliauskienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008.  55 p.
Kaina 8,69 Eur 

Pasvydo, 1 kn.: kūriniai liaudies instrumentų orkestrams: 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Ansamblių vakaro repertuaras / sudarė Saulius Prusevičius.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2000.  150p.: gaid.

Pasvydo, 2 kn.: kūriniai liaudies instrumentų orkestrams: 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Ansamblių vakaro repertuaras / sudarė Saulius Prusevičius.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2001.  111p.: gaid.

Pasvydo, 4 kn.: kūriniai liaudies instrumentų orkestrams: 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Ansamblių vakaro repertuaras / sudarė Saulius Prusevičius.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2001.  87p.: gaid.