Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Liaudiškų šokių publikacijos
 

 

Porinčius. Lietuvių sceniniai šokiai. Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Sudarytoja Gražina Kasparavičiūtė, redaktorė Dalia Rastenienė, brėžiniai Snieguolės Einikytės, natografas Arvydas Adamonis. – Vilnius, 2020. – 303 p.

 

Kaina 10 Eur

 

 

Putinų žydėjimas. Lietuvių sceniniai šokiai.  / sudarytojos: Gražina Kasparavičiūtė ir Jolanta Kisielytė - Sadauskienė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2019. - 310 p.
Kaina 5,00 Eur


Po rasas. 
2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos..." Šokių dienos „Saulės rato ritimai" repertuaras I dalis. / Sudarytoja ir specialioji redaktorė Gražina Kasparavičiūtė. - Vilnius: LNKC, 2017. - 384 p.
Kaina 5,00 Eur 


Po rasas. 
2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos..." Šokių dienos „Saulės rato ritimai" repertuaras II dalis. / Sudarytoja ir specialioji redaktorė Gražina Kasparavičiūtė. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, 2017. - 423 p.
Kaina 7,00 Eur


Zur zur melnyčia: choreografės Laimutės Kisielienės ir kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio autorinė sceninių šokių rinktinė vaikų ir suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvams. – Vilnius, LLKC, 2015 – 320 p.
Kaina 6,00 Eur

 

 

 


Runda: Lietuvių sceniniai šokiai / 
Sudarytojos Gražina Kasparavičiūtė ir Jolanta Kisielytė - Sadauskienė. –Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. 2015. – 332 p.
Kaina 5,00 Eur 


Sodauto: Šokių rinkinys (2014 m. Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai“ Šokių dienos repertuaras). Sudarytoja ir specialioji redaktorė Gražina Kasparavičiūtė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2013. – 476 p.
Kaina 5,79 Eur 


Vidmantas Mačiulskis Sueiginis. Šokių rinkinys / sudarė Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius, 2010.  303 p.
Kaina 5,79 Eur 


Laimutė Kisielienė Girnelės. Šokių rinkinys / sudarė Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius, 2009.  143 p.
Kaina 4,34 Eur 
Protėvių žemė. Šokių dienos "Laiko brydėm" repertuaras / sudarė Gražina Kasparavičiūtė, 2008.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras. 
Kaina 3,77 Eur 
Tamara Kalibataitė Joninių burtai. Šokių rinkinys / sudarė Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius, 2008.  309 p. (+ 1 CD).
Kaina 5,79 Eur 

Vytautas Buterlevičius Žolynėlis. Šokių rinkinys / sudarė Lietuvos liaudies kultūros centras.  Vilnius, 2007.  320 p. (+ 1 CD).
Kaina 5,79 Eur 

Linas. 2007 m. visuotinė dainų šventė, šokių rinkinys (I ir II dalys) / sudarė Snieguolė Einikytė ir Laimutė Kisielienė.  Vilnius, 2006.  298 p.
I dalis. Kaina 3,48 Eur 
II dalis. Kaina 3,48 Eur 

Sidir vidir žolynėlis. 2002 m. pasaulio lietuvių dainų šventės šokių rinkinys (I ir II dalys) / sudarytoja Snieguolė Einikytė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2001.  388 p. 
I dalis. Kaina 3,48 Eur 
II dalis. Kaina 3,48 Eur 

Laima Kisielienė Rytagonė: šokių rinkinys.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2000. 285p.: apraš., brėž., gaid.
Kaina 2,90 Eur 
Navickaitė Emilija Birutė Skraidžiojo paukštelė: šokių rinkinys.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999.  260p.: apraš., brėž., gaid.
Kaina 2,32 Eur 
Kupolių ratelis: šokiai jaunimui / sudarė Snieguolė Einikytė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1998. 142p.: apraš., brėž., gaid.
Kaina 1,45 Eur 
   
Padarykit aslužėj ruimužį….: Juozas Lingys gyvenime ir kūryboje / parengė ir kūrybą aptaria Kazys Poškaitis.  V.: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1996. 212p.: iliustr.
Žymaus choreografo, profesoriaus J. Lingio kūrybinės, pedagoginės ir mokslinės veiklos apybraiža.
Kaina 0,87 Eur 
Tėviškės pastogėj: 1994 m. pasaulio lietuvių dainų šventės šokių repertuaras / sudarė Snieguolė Einikytė.  Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1994. 181p.: apraš., brėž., gaid.
Kaina 0,58 Eur