Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Filmas ŽEMYNELE ŽIEDKELĖLE. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ Folkloro dienos atspindžiai

Filmas „Žemynėle žiedkelėle“ atspindi Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio proga surengtos dainų šventės AMŽIŲ SUTARTINĖ – vieno didžiausių 2009-ųjų metų kultūros, visuomeninio gyvenimo, vertybių atgimimo įvykių – Folkloro dienos įvykius. Bet toli gražu tuo nesitenkina. Jame jautriai nužymima ilgaamžėms mūsų kultūros tradicijoms pamatinė tema – Žemė, tvirtai ir aiškiai įvardyjamas jos šventumas.
Žiūrėdami filmą, galėsime pajusti tarsi iš pačios mūsų žemės išaugančias istoriškąsias ir laikui nepavaldžias vertes, nulėmusias mūsų tautos ir valstybės kelią, vienijančias mus kaip tautą, auginančias mus žmonėmis - stipriais, atsakingais, darbščiais, mylinčiais. Žemė – tai mūsų praeities ir dabarties Tėvynė. Žemės – kadai prieš mus buvusių genčių įgyventos teritorijos, bet ir kraštai, etnografinės sritys. Žemė, kurios kiekvienoje pėdoje įspausti skaudūs ir džiugūs įvykių, žmonių patirties, kūrybos ir griovimo ženklai. Žemė – žmonių gimdytoja, maitintoja, augintoja, globėja, tarsi tikroji motina. Žemė atmenanti ir sauganti, žemė žydinti ir čiulbanti, žemė laiminanti ir teisianti. Mums – brangiausia.


Žiūrėkite filmą LLKC youtube paskyroje:


I dalis


II dalis