Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Lietuvos folkloro garso publikacijos, išleistos 2000 metais

GARSAJUOSTĖS

Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai

Dzūkijos muzikantai/ Lietuvos liaudies kultūros centras; sudarė Arūnas Lunys; Dzūkijos kaimų muzikantai.- Vilnius; Vilniaus plokštelių studija, 2000.-1 g.j. - (Lietuvių liaudies instrumentinė muzika)

 

 

 

LAZDINIŲ ADUTIŠKIO ANSAMBLIS (Švenčionių rajonas)
Lazdinių Adutiškio etnografinis ansamblis / sudarė Violeta Balčiūnienė; Švenčionių rajono Lazdinių Adutiškio etnografinis ansamblis ; Palmira Krivickienė, vadovė.- Švenčionys, 2000.- 1 g.j.

 

ŠEDUVA (Radviliški rajonas)
Auga jovars pri vartų / sudarė Jūratė Šemetaitė; Radviliškio rajono  folkloro ansamblis “Šeduva”; Emilija Brajinskienė, vadovė. - Vilnius; Vilniaus plokštelių studija, 2000. -1. g.j. - (Dainos iš visos Lietuvos)Teminiai, žanriniai,metodiniai įrašai,bendri kolektyvų projektai

Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis “Griežynė 98’ / parengė Algirdas Klova; Airijos, Norvegijos, Velso, Švedijos,Lenkijos ,JAV, Latvijos, Vokietijos, Lietuvos muzikantai.- Vilnius, 2000. -1g.j.


Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai

KARUNKA (Vilnius)
Prie dangaus glauskis / Maldos ir liaudiško giedojimo grupė ”Karunka’, Zita Karklelytė, vadovė. -Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2000.- 1g.j.

 

Solistų įrašai

Vėlių kankliai: groja ir dainuoja Algirdas Svidinskas.- , 2000. - 1 g.j. - Taip pat išleista kompaktinė plokštelė


 

Modernizuoto folkloro įrašai

ATALYJA (Vilnius)
Atalyja / modernaus folkloro grupė “Atalyja”; Eirimas Velička, vadovas. - Vilnius, 2000. - 1 g.j.-  Taip pat išleista kompaktinė plokštelė

 

KEISTO FOLKLORO GRUPĖ (Kaunas)
Šilai pušynai / Keisto folkloro grupė; . - Kaunas: Keisto folkloro grupė, 2000.- 1 g.j.- Taip pat išleista kompaktinė plokštelė.

 

KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS

Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai

Dzūkija / Tautos namų santara; parengė Daiva Račiūnaitė ; Dzūkijos kaimų ir miestelių dainininkai ir muzikantai. - Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2000. -1 k.pl.- (Lietuvių tradicinė muzika)

 

 

 


                   

Lietuvių liaudies dainynas. Dainos apie gamtą  / autentiški įrašai iš  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos ,Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštynų, Kraštotyros klubo. Įrašus atrinko Aušra Žičkienė, įrašus restauravo Rytis Kurkulis, Skirmantas Sasnauskas. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000.- 1 k.pl. + (kn. T XV: nat.  720 p.)

 

 

  

Kaimo , miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai


LOKYSTA (Kaunas)
Lokysta. Dainos plinkiškių, žemaičių ir kauniečių / Kauno folkloro ansamblis “Lokysta”; Zita Žulkutė, vadovė. - Kaunas,2000. - 1 k.pl.. - Taip pat išleista garsajuostė,1995 m.

 

SALDUVĖ (Šiauliai)
Patrepsėkim / Šiaulių miesto folkloro ansamblis “Salduvė’; Violeta Daknienė, Darius Daknys, vadovai. - Šiauliai, 2000. - 1 k.pl. 

 

 


 

VIRVYTĖ (Vilnius)
Virvytė “Par Vėdogrė lauką” / {atlieka} akademinio žemaičių jaunimo korporacijos “Samogitija” folkloro ansamblis “Virvytė”, Loreta Mukaitė, vadovė. - 2000. - 1 k.pl.

 

 

 

 

Solistų įrašai


Vai ant kalno : dainuoja Veronika Povilionienė. -Vilnius,: Sutaras,2000. - 1 k.pl.

Vėlių kankliai: groja ir dainuoja Algirdas Svidinskas. - . - 1 k.pl.- Taip pat išleista garsajuostė.

 

 

 

 

 

Teminiai, žandriniai įrašai, bendri kolektyvų projektai


Sveika, žvaigžde, ankstyboji.../ Vilniaus arkikatedros bazilikos senųjų giesmių ansamblis. - Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2000. - 1 k.pl.

 

 

 

 


Modernizuoto folkloro įrašai


ATALYJA (Vilnius)
Atalyja / modernaus folkloro grupė “Atalyja”; Eirimas Velička, vadovas. - Vilnius, 2000. - 1  k.pl.- Taip pat išleista garsajuostė

 
KEISTO FOLKLORO GRUPĖ (Kaunas)
Šilai pušynai / Keisto folkloro grupė, . - Kaunas: Keisto folkloro grupė, 2000. - 1 k.pl. - Taip pat išleista garsajuostė.

 

 

 

 

ELEKTRONINĖS KNYGOS


Lietuvių tarmės: kompiuternis žodynas,1 dalis / UNESCO, Lietuvių kalbos institutas, UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute. - Vilnius, 2000. - 1 el. kn.

 


 

 

Žemaitija - Samogitia / darbo grupė: Danutė Mukienė (projekto autorė ir leidinio vyr. redaktorė); Žemaičių kultūros dragijos Informacinis kultūros centras; Matematikos ir informatikos institutas, UNESCO katedra “ Informatika humanitarams’. - Vilnius, 2000. - 1 el. kn.

 

 

 

Parengė:  Inga Kriščiūnienė
Lietuvos liaudies kultūros centras