Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Lietuvos folkloro garso publikacijos, išleistos 2003 metais

GARSAJUOSTĖS


KUPARAS (-Joniškio rajonas)
Įvairių Lietuvos regionų ir Joniškio krašto folkloras / [atlieka] Joniškio folkloro ansamblis „Kuparas“, Rita Mikalauskienė, vadovė.-2003.- 1 g.j.

 

 

KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS


Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai

Gervėčių melodijos / [atlieka] Gervėčių krašto dainininkai; parengė Vida Daniliauskienė, Joana Giedrė Razmukaitė;.- Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2003.- 1 k. pl. + 1 kn. ( 190 p.: gaid.)

 

 

 

 

 Lietuvių liaudies dainos (XVII tomas). Karinės istorinės dainos. 35 garso įrašai / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Melodijas parengė Aušra Žičkienė; [atlieka] kaimo dainininkai.- Vilnius: LLTI, 2003.- 1 k. pl. + 1 kn. (636 p.: gaid.) 

 


Mikas Matkevičius
/ [atlieka] Mikas Matkevičius; parengė Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius.- Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2003.- 1 k. pl.-(serija “Dainų karaliai ir karalienės”)

 

UDK 784(474-5)
SU-108
Suvalkijos dainos ir muzika. 1935-1939 metų fonografo įrašai / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė; [atlieka kaimo ir miesto muzikantai].- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.- 1 k. pl. + kn. (104 p.: gaid.)

Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai


GRIEŽIKAI (Vilnius)
JRCD 011
Griežia griežikai iš visų šalių / parengė Arvydas Kirda; [atlieka] folkloro ansamblis “Griežikai” .- Vilnius: Juosta Records, 2003. - 1 k. pl.  

 


 


 

DGCD 008
KŪLGRINDA (Vilnius)
 Perkūno giesmės. Kūlgrinda / [atlieka] apeigų folkloro grupė; Kūlgrinda; Inija ir Jonas Trinkūnai, vadovai.- Vilnius: Dangus, 2003.- 1 k. pl.

  

JR CD 009
SALDUVĖ (Šiaulių m.)
Patrepsėkim / [atlieka] folkloro ansamblis „Salduvė“, Violeta ir Darius Dakniai, vadovai.- Vilnius: Juosta rekords, 2003 1 k. pl. + lapelis (4p.)

 

 

 

ŠILINUKAI (Kauno m.)
Šilinukai / [atlieka] Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos folkloro ansamblis „Šilinukai“, Gražina Kepežinskienė, Jolita Celiešiūtė, vadovės.- Kaunas, 2003.- 1 k. pl.


 

 

 

RAMOČIA (Kelmės r.)
Aušt aušreli. Ramočia. Kelmės krašto dainos ir šokiai / [atlieka] Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės organizacijos folklorinis ansamblis „Ramočia“, Valdas Rutkūnas, vadovas.- Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2003.- 1 k. pl.
 

RATUTO (Kaišiadorių r.)
Ratuto / [atlieka] liaudiškos muzikos kapelija „Ratuto“; Česlovas Kriščiūnas, vadovas.- Vilnius: Tembras, 2003.- 1 k. pl. + lapelis (4 p.)

 

 


 

VABALKŠNĖ  (Kazlų Rūdos savivaldybė)
Vabalkšnė (2003 m. koncerto Olandijoje įrašas) / [atlieka] Plutiškių etnografinis ansamblis „Vabalkšnė“, Laimutė Vilčinskienė, vadovė.- Olandija, 2003.- 1 k.pl.

 

 

 

 

VERDINGIS (Vilnius)
Verdingis. Folkloro grupė / [atlieka]fokloro grupė „Verdingis“, Vida ir Dangis Laurinavičiai, vadovė. –Vilnius: Baltic Optical Disk, 2003.- 1 k.pl.

 

 

 

  

VSCD 115
VERPETA (Kaišiadorių r.)
Verpeta / [atlieka] Kaišiadorių muziejaus folkloro ansamblis „Verpeta“; Valerija Jankauskienė, vadovė.-Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2003.- 1k. pl. + lapelis ( 6 p.)

 

SMF022
VILNELĖ
Anoj pusėj ažara. Lietuvių liaudies dainos ir šokiai / [atlieka] Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis “Vilnelė”, Laima Purlienė, vadovė. – Vilnius: KUKU , 2003.- 1 k.pl.

 SMF 023
VILNELĖ
Tai daili graži mūsų kariuomenė. Karinės ir partizanų dainos / [atlieka] Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis “Vilnelė”, Laima Purlienė, vadovė. – Vilnius: KUKU, 2003.- 1 k.pl.


 

Teminiai, žanriniai įrašai, bendri kolektyvų projektai

Ak tu sauliul sauliula. Adutiškio krašto dainos / [atlieka] Adutiškio krašto dainininkai ir muzikantai. Sudarė Daiva Vyčinienė.- Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2003,- 1 k. pl.

  

SADAUJA (Vilnius)
ŠILELIS (Vilniaus r.)
Sese sesiula Obelių krašto dainos ir šokiai / [atlieka] folkloro ansamblis „Badauja“, Edita Meškuotienė, vadovė; Petras Rimgaila, instrumentinės grupės vadovas, ir vaikų folkloro ansamblis „Šilelis“, Edita Meškuotienė, vadovė.- Vilnius: 1 k. pl. + (6. p.)


 

JR CD 013
Sutartinės / [atlieka] instrumentinė grupė „Griežikai“; [Gailė Kirdienė, vadovė]; sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose“, [Daiva Račiūnaitė]; folkloro ansamblis „Jievaras“, [Evaldas Vyčinas, vadovas].- Vilnius: Juosta rekords, 2003.- 1 k. pl. + brošiūra. (32 p.) 

SMF 021/1-3
Šoks broliukai šokinį Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, Žemaitijos šokių muzika / Lietuvos liaudies kultūros centras; sudarė A. Vakarinienė; [atlieka] A. Lunys, A. Vakarinienė. K. Šermukšnis, R. Gužauskas, E. Jasinskis, V. Palubinskienė, L. Žemaitis, G. Paukštis, V. Šatkauskienė, J. Šemetaitė, L. Sungailienė.- Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras; “Sutaras”, 2003.- 3 k. pl.- + lapelis (8 p.).- (Žaidimų, ratelių ir šokių rinkinio „Šoks broliukai šokinį“ / Lietuvos liaudies kultūros centras, 2002 priedas 320 p.: gaid.)

Solistų įrašai

Subatos vakarėlį. Lietuvių liaudies dainos / dainuoja Agota Žuraulienė.- Vilnius: UAB Baltic optical dick, 2003 – 1 k. pl.

 

 


Modernizuoto folkloro įrašai

DGCD 011
DONIS (Klaipėdos m.), KULGRINDA (Vilniaus m.)
Donis su Kulgrinda / [atlieka] grupė „Donis“ ir folkloro ansamblis „Kulgrinda“, [Inija ir Jonas Trinkūnai, vadovai].- Vilnius: Dangus.- 1 k. pl.

 

        

ELN-2003-10025
Sedula. Šiuolaikinis žvilgsnis į viduramžius / [atlieka] folkloro grupė „Sedula“, Daiva Steponavičienė, vadovė.- Vilnius: „Pianola“.-2003.- 1 k. pl. + kn. (19 p.)


Pūtė vėjas ąžuolą. Rugiaveidė / [atlieka] Daiva Steponavičienė, Saulius Steponavičius, Arūnas Baužys, Loreta Pugačiauskienė.- Vilnius: Jet Sound ir Lukas Sound, 2003.- 1 k.pl.

 


 

JRCD 012
Ženklas / [atlieka] Aivaras Bulavas, Gytis Gasperaitis, Gintautas Kažemėkas, Audrius Mickevičius, Šarūnas Miškinis, Valdas H. Neimantas.- Vilnius: „Juosta rekords“, 2003.- 1 k. pl. + lapelis (4 p.)

 

 

SMF 019
Lietuvių svajos. Šiuolaikinė liaudies muzika. Lithunian folk dreams. Contemporary folk music / teksto autorius ir prodiuseris Antanas Fokas, [atlieka] „Keisto folkloro grupė“; Skirmanto Sasnausko kvartetas; Veronika Povilionienė ir „Vairas“; Danieliaus Praspaliauskio trio; Jazz land; „Atalyja“; „Svara“; „Sutaras“; Veronika Povilionienė ir Petras Vyšniauskas; „Ženklas“; „Namų muzikavimo grupė“; „Rugiaveidė“ Algirdo Klovos Folk-Jazz kvartetas; „Sutaras“ ir Vilniaus džiazo kvartetas; „Jonis“.- Vilnius: „Sutaras“, 2003.- 1 k. pl. + brošiūra (11 p.)

 Parengė: Inga Kriščiūnienė
Lietuvos liaudies kultūros centras