Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

18 enoinstrumentologinė ekspedicija

Koncerto dalyviai-
ryškiausi 18 –osios etnoinstrumentologinės  ekspedicijos dalyviai

2006 m. liepos 31 - rugpjūčio 6 d. Šilutės rajone vyko 18 – oji etnoinstrumentologinė ekspedicija. Tai 1987 m. pradėto ekspedicijų ciklo tąsa.

 Ištikimi šių ekspedicijų dalyviai – Daiva Čičinskienė, Rima, Raimondas ir Aušrinė Garsonai, Skirmantė Valiulytė, Arūnas Lunys, Edita Vitaitė -  Narmontienė, Margarita Macijauskienė, Ingrida Jankienė, Jolita Vozgirdienė, Alvydas Vozgirdis – visas šias dienas, negailėdami jėgų ir laiko, rinko žinias apie Šilutės apylinkėse esančius tradicinius muzikantus.            

Užrašyta 31 pateikėjas. Aplankyta Vainuto, Katyčių, Usėnų, Juknaičių, Rusnės, Žemaičių Naumiesčio, Gardamo, Švėkšnos, Kintų, Saugų,  Šilutės seniūnijos, Šilutės miestas.

Rajone daugiausia grojančių rusiškomis dvieilėmis armonikomis – 13, bandonijomis – 5, akordeonais – 11, smuikais – 3, triūba – 2, gitara –3. Įrašyta 15 pateikėjų ir jų atliekami 190  kūriniai: 57 valsai, 46 polkos, 19 maršų, 22 fokstrotai, tradicinių šokių melodijų variantai  – „Mudu du broliukai“, „Krakoviakas“, „Šliafoksas“, „Kukulinis“, „Pjoviau šieną“,“Padispanas“, „Nariečnikas“, „Kadagys“, „Klumpakojis“, „Viens-du-trys-keturi“,Papakrėtis“, „Kreicpolkė“, dainos ir kitos melodijos, 5 pasakojimai apie tradicinę instrumentinę muziką.

Lapkričio 15 d. 18 val. Lietuvos liaudies kultūros centro Didžiojoje salėje, ekspedicijos rengėjai – Lietuvos liaudies kultūros centras, Etnomuzikos institutas, Šilutės r. savivaldybė – kviečia vilniečius ir miesto svečius į tradicinį koncertą “Griežia Šilutės krašto muzikantai”, kuriame gros ryškiausi rajono muzikantai.

 Rengėjų vardu noriu padėkoti puikiems pagalbininkams, kurie rūpinosi, kad ekspedicija vyktų sklandžiai, – Bikavėnų Senųjų kaimo tradicijų  kultūros centro, Žemaičių Naumiesčio Žemaičių krašto etnokultūros centro, Rusnės Salos etnokultūros ir informacijos centro darbuotojams, taip pat Šilutės r. savivaldybei, kuri  padės atvežti muzikantus į koncertą.

Koncerte dalyvavo:

Stasys Rimkus g. 1936, Girininkų k., Vainuto vls., Tauragės apsk., gyv. Vainute, Šilutės r. – bandonija;

Povilas Mockus g. 1937, Venckų k., Naumiesčio vls., Tauragės apsk., gyv. Kadagiškių k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. – smuikas;

Stasys Gečas g. 1938, Pajūriškio k., Vainuto vls., Tauragės apsk., gyv. Bikavėnų k., Vainuto sen., Šilutės r. – bandonija;

Juozapas Kasiliauskas g. 1925, Traksėdžių k., Šilalės r., gyv. Kukorų k., Saugų sen., Šilutės r. – smuikas;

Mindaugas Naugaitis g. 1970, Švėkšna, Šilutės r., gyv. Vilkų k., Švėkšnos sen., Šilutės r. – bandonija, dvieilė vokiško tipo armonika;

Petras Agintas g. 1926, Vaitkaičių k., Žemaičių Naumiesčio sen., gyv. Žemaičių Naumiestyje, Šilutės r. – bandonija.

 

Muzikinio folkloro poskyrio  vyriausiasis specialistas
 Arūnas Lunys