Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Lietuvos folkloro garso publikacijos, išleistos 2011 metais

FOLKLORO GARSO PUBLIKACIJOS, IŠLEISTOS 2011 METAIS

KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS (CD)

Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai


Dieveniškių krašto dainos
. Autentiški Dieveniškių krašto moterų dainų įrašai. / Dieveniškių istorinis regioninis parkas. Dainyną parengė Jūratė Barsulytė, Justė Jakimavičiūtė, leidybai parengė Ugnius Liogė, 2011. – 1 CD + kn. – 30 p.

 

 

 

 


Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908-1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve
. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.- 1 k. pl. + kn.

 

 

 

 

 

Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai

 


ALKSNIOKA (Mažeikių r.)
Alksnioka / [atlieka] Mažekių rajono vaikų folkloro ansamblis „Alksnioka“. –Mažeikiai: Mažeikių folkloro klubas, 2011. – 1 CD.

DUJA (Vilnius)
 Yra laimė / [atlieka] Tradicinė kapela  „Duja“.

 

 

 

 
 

 SALAKO MUZIKANTAI
 Lietuvių liaudies instrumentinė muzika / [atlieka] Tradicinė kapela  „Salako muzikantai“.

 

 

 

 
 

SUTARAS
Ubagų karalystės monai  / [atlieka] Tautiška kapelija „Sutaras“.
 

 

Teminiai, žanriniai įrašai, bendri kolektyvų projektai

 


KARUNKA (Vilnius)
Aukštyn širdis. / Gieda Maldos ir liaudiško giedojimo grupė „Karunka“, Zita Karklelytė, vadovė. Vilnius, 2011. – 1 CD.

 

 

 

 


Jonavos krašto muzikantai
/ [atlieka] Jonavos krašto muzikantai. Parengė Arūnas Lunys. – Jonava: Jonavos savivaldybės kultūros centras, Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011. – 1 CD. – Serija „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika“.

 

 

 

 


Liuteronų laidotuvių giesmės /
[atlieka] Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblis „Audenis“, Valerija Jankūnaitė, vadovė; džiazo pianistas Saulius Šiaučiulis, 2011. – Klaipėda: Klaipėdos etnokultūros centras. – 1 CD.

 

 

 


Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis 2011“ laureatų įrašai
. Lietuvių liaudies dainos, pasakojimai, instrumentinė muzika. Sudarytoja Jūratė Šemetaitė. – Vilnus: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011. – 2 CD. – Serija „Gyvoji tradicija“.

 

 

 


Skurdutės.
Adolfo Sabaliausko užrašytos skudučių sutartinės. Projektas „Sutartinės XXI amžiuje“ / [atlieka] Kauno folkloro ansamblis „Ratilėlis, Alvyda Česienė, vadovė; Gruodžio konservatorijos skudutininkės, Irena Vaitkevičiūtė, vadovė. – Kaunas, 2011. – 1 CD.

 

 

 

 


Utenos krašto muzikantai
/ [atlieka] Utenos krašto muzikantai. Parengė Arūnas Lunys. – Utena: Utenos etninės kultūros centras, Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011. – 1 CD. – Serija „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika“.

 

 

 

 


ARINUŠKA (Vilnius)

Ctaraja vera / [atlieka] folkloro grupė „Arinuška“, Linas Rimša, Aleksandr Ten, Tomas Bieliauskas, Saulius Petreikis. Parengė Linas Rimša. – Vilnius: Slavų tradicinės muzikos mokykla, 2011. – 1 CD. 

 

 

 

SKAITMENINIAI VAIZDADISKIAI (DVD)

 

LAŽUPIS (Klaipėdos r.)

Kai aš buvau mažutėlis / [atlieka] Klaipėdos rajono Dovilų kultūros centro folkloro ansamblis „Lažupis“, Lilija Kerpienė, vadovė. Scenarijus autorė Irena Nakienė, Klaipėdos rajonas, 2011. – 1 DVD.
 

  "Lietuvių tradicinės vestuvės". Scenarijaus autorė Nijolė Marcinkevičienė, režisierė Daiva Bilinskienė. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2012. – 1 DVD.

 


„Šoks broliukai šokinį". 
Metodinio Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos bei Žemaitijos žaidimų, ratelių ir šokių rinkinio dalis. Sudarytoja Audronė Vakarinienė. – Vilnus: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2011. – 4 DVD.


 

ŽAISA (Kaunas)

Iš kur teka Nemunai / [atlieka] Kauno folkloro ansamblis „Žaisa“, Ramunė ir Mintautas Pečiuliai, vadovai. – Kaunas, 2011. – 1 DVD.

 

VAKAROJIMAI LAZDIJŲ KRAŠTE XX a. pirmoje pusėje

Parengė Lazdijų krašto muziejus, VšĮ „Dzūkijos krašto viešųjų ryšių technologijos“. 2011.- 1 k. pl. 


 

 

  

 

Parengė Inga Kriščiūnienė,

Regionų kultūros informacijos poskyris,

Lietuvos liaudies kultūros centras