Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Lietuvos folkloro garso publikacijos 2021


FOLKLORO GARSO PUBLIKACIJOS, IŠLEISTOS 2021 M.

Kompaktinės plokštelės

Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai

  Oi, aš dainuorius, aš dainuorelis: Tauragės krašto dainuojamojo ir choreografinio folkloro rinktinė. – 2021, Tauragė. – 1 kng. + 1 k.pl.
   


Teminiai žanriniai įrašai, bendri kolektyvų įrašai

Šalia kelužėlio. Folkloro ansambliai „Nova" ir „Užnovietis" – Vilnius, 2021. – 1 k. pl. + broš.