Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Auga jovars pri vartų 2000
Auga jovars pri vartų. Šeduvių dainos

Lietuvos liaudies kultūros centras; sudarė Jūratė Šemetaitė; garso režisierius Rimas Motiejūnas; meninis apipavidalinimas Saulius Ercmonas, Miroslava Boguš; fotografas Arvydas Stuknys; įrašyta Vilniaus plokštelių studijoje 1999 m.Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2000. - 1 g.j.  – (Dainos iš visos Lietuvos).
Rėmėjas: Seimo narys, ūkininkas Ramūnas Karbauskis
Folkloro ansamblis Šeduva (Radviliškio r.) susiburė 1978 m. Jame dalyvauja šio miestelio ir jo apylinkių gyventojai. Ansamblio vadovė Emilija Brajinskienė, šeduvietė, jau daugelį metų nenuilstamai renka ir užrašinėja Šeduvos ir jos apylinkių folklorinę medžiagą. Kaip ji pati sako: "Mums dar nereikia knygų... Patys dainuojam ir šokam savo jaunystės arba iš tėvų ir senelių išmoktas dainas, šokius, ratelius..."
Pradžioje į ansamblį rinkdavosi pagyvenusios aplinkinių kaimų dainininkės. Dabar tai vienas gausiausių Vidurio Lietuvos ansamblių, puikus gyvosios tradicijos pavyzdys, kai jaunesnioji karta čia pat iš vyresniųjų perima savitą šeduvių dainavimo manierą. Anot vadovės, ją nuolatos "pareguliuodavo" šviesios atminties Bronislava Radauskienė, nuo pirmųjų dienų dainavusi šiame ansamblyje. Jos įdainuota daina ir pavadinta ši garsajuostė. Ansamblis nuo pat įsikūrimo pradžios kryptingai puoselėja Šeduvos krašto folklorą, rengia įvairaus pobūdžio temines programas, koncertuoja tiek Lietuvoje, tiek užsienyje; Lenkijoje, Danijoje, Estijoje, Prancūzijoje. Šeduva dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose Baltica, Skamba skamba kankliai, konkursuose Ant marių krantelio ir kt. Jų dainos įrašytos plokštelėje "Gaidžiosi kėlio" (1989 m. sud. L. Burkšaitienė).
Ansamblio repertuare gausu vestuvinių (parengta ir Lietuvos televizijos nufilmuota programa Šeduvių vestuvės, 1 dalis), nemažai karo, jaunimo meilės, šeimos, vaikų dainų, romansų ir kitų žanrų dainų. Šeduvių dainos - tai homofoninio daugiabalsumo pavyzdžiai, pagrindinis vaidmuo tenka dainos užvedėjui, individualiai perteikiančiam dainos savitumą - subtilius melodijos vingius, patęsimus, "numetimus"...
Šioje garsajuostėje išgirsite įvairių žanrų dainas, kurių didžiąją dalį. Įdainavo ansamblio vyrai,o kitas vyresniosios kartos dainininkės.

Folk group Šeduva was formed in 1978 in small town of Šeduva (Radviliškis District) in the middle of Lithuania and belongs to Aukštaitija region. Šeduva has held many concerts in its hometown and m all Lithuania. The ensemble participated m The World Lithuanians Songs Festival, Intemational Folklore Festivals Baltica, Skamba skamba kankliai, has visited Poland, Denmark, Estonia, France. The leader of the group Emilija Brajinskienė is collecting folklore in Šeduva area many years. Here you will find different genres folk songs (wedding 3, 11, 12, war 1, 2, 4, 6, youth and love 8,10, family making 5, haymaking 9, feasting 13, romance 7). They are homophonic many-voiced songs in tow and three-voice form that is tipical in this area.

JŪRATĖ ŠEMETAITĖ

Įdainavo:
Folkloro ansamblis ŠEDUVA. Kęstutis Bartkus, Emilija Brajinskienė (veda 5,11,13), Valdas Budinavičius, Valerija Budrienė, Valdas Goberis, Vaidas Kiela, Albinas Lukoševičius, Kęstutis Meškauskas, Remigijus Peleckis, Adolis Plungė (veda 2), Anelė Plungienė, iBronislava RadauskienėKveda 3), Gintaras Rutkauskas (veda 1, 4, 6, 7, 9,12), Vanda Skačkauskienė, Alfonsa Skubrienė, Vladas Stauga, Donata Venslovienė, Kęstutis Volkus (veda 8,10), Petras Žaldokas, Leopoldas Žukauskas. Dainos Nr 3, 8,10 paimtos iš Lietuvos radijo archyvo.

Turinys:
1. Oi brolio brolio (karo) 4.16
2. 0žalėli žalis medi (karo) 2.53
3. Auga jovars pri vartų (vestuvių) 2.08
4. Stovi žirgelis (karo) 2.40
5. Aš išėjo palšė iaučės arti (šeimos) 1.33
6. 0i to žirge žirge (karo) 3.10
7. Daržely gėlatės sužydėje (romansas) 2.40
8. Auga klevelis (jaunimo meilės) 3.41
9. Aisim, brolė, šiena piauti (šienapjūtės) 3.08
10. Josim,broliukė (jaunimo meilės) 2.17
11. Oi brolio brolužėlio (vestuvių) 4.14
12. Tamsios naktialės (vestuvių) 2.56
13. Kor tas mūsų gaspadors (vaišių) 2.22