Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Plačiau apie Balticą

Tarptautinis folkloro festivalis BALTICA

Tai vienas svarbiausių tarpvalstybinių nematerialųjį kultūros paveldą pristatančių renginių. Festivalis Lietuvos iniciatyva rengiamas nuo1987 m., pamečiui organizuojamas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, priklauso CIOFF (Tarptautinė folkloro festivalių organizavimo taryba prie UNESCO). Festivalis „Baltica“ skiriamas pasaulio tautų tradicijų įvairovei pažinti ir pristato autentišką folklorą, natūraliai besitęsiančias arba rekonstruotas istorines skirtingų tautų kultūros tradicijas: dainas, šokius, instrumentinę muziką, papročius, amatus, tradicinę virtuvę – visa, kas atspindi kiekvienos tautos unikalumą, savitumą. Tam tikslui įkuriamas žiūrovų pamėgtas festivalio miestelis, kuriame demonstruojamos festivalio dalyvių meninės programos, kitos tradicijos, suteikiama galimybė paragauti nacionalinių patiekalų, įsigyti liaudies meno dirbinių, iš arti pažinti pasaulio kultūras, pabendrauti su atvykusiaisiais. Festivalio renginiai – koncertai, eitynės, kūrybinės laboratorijos, vakaronės – vyksta uždarose ir atvirose erdvėse Vilniuje bei gražiausiose gamtos ar unikaliose kultūros vietose Lietuvos regionuose. Festivalio programa nuolat atnaujinama apeiginiais renginiais, edukacinėmis veiklomis, meniniais projektais, tradicinio ir šiuolaikinio meno jungtimis ir pan. 

 

Greta 10–15 svečių grupių jame dalyvauja geriausi Lietuvos folkloro kolektyvai, kitų tradicijų puoselėtojai – apie du tūkstančius asmenų. Kiekvienas festivalis turi jungiamąją teminę ašį. 1996 m. tai buvo Baltijos ir Šiaurės šalių regiono folkloras, 1999 m. – pasaulio kultūrų įvairovė, 2002 m. – šeima, bendruomenė, valstybė, visata, 2005 m. – žmogus, 2008 m. – svečiai, svečiavimasis, vaišės, 2011 m. – šeima, 2014 m. – laimė, 2017 m. – gamtos ir žmogaus ryšys. Toks programos konstravimo būdas padeda geriau suvokti savas tradicijas ir svečių kultūras, suteikia galimybių jas lyginti, įžvelgti bendrumus bei unikalias ypatybes.

Grįžti atgal...