Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Biržų krašto tradiciniai muzikantai 2016

CD Biržų krašto tradiciniai muzikantai

Lietuvių liaudies instrumentinė muzika

Nemaža dalis lietuvių liaudies lobyno atitenka instrumentinei muzikai. Be skardaus armonikos balso, smuiko čirpinimo neapsieidavo nei vestuvininkai, nei jaunimas per gegužines ar vakaruškas, šiaip vaišes ar suėjimus.

Biržų krašte šalia tradicinių senųjų muzikos instrumentų – skudučių, ragų, daudyčių, kanklių – prigijo vokiškos dvieilės diatoninės, rusiškos dvieilės armonikos, bandonijos, smuikai, lūpinės armonikėlės, mygtukiniai ir tradiciniais akordeonai.

Šioje kompaktinėje plokštelėje skamba šio krašto muzikantų mėgstamiausios polkos, valsai, fokstrotai, maršai. Visi jie groja kaip profesionalai, nors nė vienas nėra baigęs muzikos mokslų. Jų mokytojai buvo tėvai, vyresnieji broliai ar šiaip kaimynai.

Dėkojame šiems muzikantams, dėl jų neišsenkamos energijos, ištikimybės tradicinei muzikai dar gyvas, dar skamba Lietuvos kaimas.

Turinys:

1. Griauzdės maršas
2. Valsas
3. Ragučių polka
4. Valsas „Miškų namelis“
5. Polka
6. Valsas
7. Polka
8. Valsas „Pirmas sniegas“
9. Valsas
10. Valsas „Rožė“
11. Fokstrotas
12. Smetoniškas maršas
13. Polka
14. Fokstrotas „Ar prisimeni auštantį rytą“
15. Valsas
16. Fokstrotas
17. Polkytė
18. Valsiukas
19. Polka
20. Maršiukas
21. Polka „Šoka Barbė su Jonu“
22. Valsas „Šoka mėnulis pavargęs“
23. Polka
24. Maršas

Vladas Indrikonis (g. 1958 m., Biržai) – rusiška dvieilė armonika (1–3); Leonas Petronis (g. 1923 m.) – bandonija, rusiška dvieilė armonika, vokiška armonika (4–7); Petras Deglis (g. 1931 m., Nemunėlio Radviliškis, Biržų r.) – smuikas, lūpinė armonikėlė (8–10); Andriejus Ambraziūnas (g. 1950 m., Germaniškio k., Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r.) – rusiška dvieilė armonika (11); Romas Sinicas (g. 1933 m., Biržai) – rusiška dvieilė armonika (12–14); Jonas Balčiūnas (g. 1933 m., Biržai) – rusiška dvieilė armonika (15, 16); Jonas Karinauskas (g. 1936 m., Ramogalių k., Vabalninko sen., Biržų r.) – mygtukinis akordeonas (17–20); Kazys Kubilius (g. 1948 m.) – rusiška dvieilė armonika (21–24).

Sudarytojas Arūnas Lunys

Garso režisierius Rimantas Motiejūnas

Dailininkas Egils Skuja

Redaktorė Renata Radavičiūtė

2016 Ⓒ Ⓟ Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Ⓟ Biržų kultūros centras