Dainų diena 2018
Būdas 2020

 

Viršelyje: Vinco Svirskio kryžiaus su šv. Izidoriaus skulptūrine kompozicija fragmentas. 1891 m. jis buvo pastatytas Kėdainių apskr., Surviliškio vls., Bakainių k. Dabar saugomas Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje. Antano Lukšėno nuotrauka.

 

 

„Būdas“ Nr. 3, 2020

TURINYS:

Lietuviai svetur

Rasos šventės išvakarėse. Pokalbis su lietuvėmis, gyvenančiomis Belgijoje, Indre BUTAUTYTE ir Agne NASTOPKAITE | 1

Moksliniai tyrimai

Dainius RAZAUSKAS. Apibrėžimas. Nuo kosmologinio vaizdinio prie maginės praktikos ir episteminės metaforos | 9

Gintarė BERNOTIENĖ. Kraštovaizdžių pastovumas ir genocido įspaudai | 22

Miglė LEBEDNYKAITĖ. Lietuvių etnografijos rinkinys Europos ir Viduržemio jūros civilizacijų muziejuje Marselyje (MuCEM), Prancūzijoje, II d. | 32

Pažintys

Vargo pelės ainiai pro Kivylių dvaro trobos langus. Pokalbis su kraštotyrininku Juozu VYŠNIAUSKU | 45

Skaitymai

Jonas KABAT­-DZINAS. Nėra kur pabėgti | 58

Atmintis

Eglė GUDONYTĖ. Būdas išlikti. II d. | 66

Egidijus GAIDAUSKAS. Atsigręžimai iš vienkiemio. Mažosios Batakių istorijos. V d. | 76

Iš Gudijos

Lina LEPARSKIENĖ. Savas pasaulis už sienos. Išvykos ir susitikimai Gardino žemėje | 82

Knygos

Margarita JANUŠONIENĖ. Naujas leidinys „Vinco Svirskio mediniai stebuklai" | 92

 

Viršelyje: Arnoto kolonos fragmentas. XIX a. II pusė. Arnoto kolonos audinys – medvilninė lama, įvairiaspalviai vilnoniai ir šilkiniai siūlai: siuvinėjimas lygiuoju, atlasiniu, stiebelio, virvelės, tiesiuoju dygsniu, pusiniu kryželiu, prancūzišku mazgu. Audiniai iš Rusijos, siuvinėta Lietuvoje. Saugomas Paberžės bažnyčioje (Kėdainių r.). 2015 m. Arūno Baltėno nuotrauka.

„Būdas“ Nr. 2, 2020

TURINYS:

Viktorija DAUJOTYTĖ. Būdas išbūti | 1

Moksliniai tyrimai

Asta SKUJYTĖ. Atvažiuoja vidurnaktį karieta, ketvertu juodų arklių pakinkyta: keliaujančios epideminės ligos lietuvių tautosakoje | 5

Parodos

Libertas KLIMKA. Sugrįžtanti vaizdiniais tautos atmintis. Apie Ramunės Vėliuvienės parodą „Regimoji atmintis“ | 16

Ramunė VĖLIUVIENĖ. Šeimos albumai. XX amžius | 20

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Skirmantė RAMOŠKAITĖ, Juozas ŠORYS. 2020 metais papildytas Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas | 25

Pirtis su ugnimi, vandeniu ir garu. Pokalbis su pirtininku Aridu PABEDINSKU | 36

Skaitymai

Šarūnas ŠIMKUS. „Vilkdujos“ dainų mitopoetiniai ataidai | 43

Moksliniai tyrimai. Tautodailės metams

Miglė LEBEDNYKAITĖ. Lietuvių etnografijos rinkinys Europos ir Viduržemio jūros civilizacijų muziejuje Marselyje (MuCEM), Prancūzijoje. I d. | 56

Pažintys

Eglė GUDONYTĖ. Būdas išlikti. I d. | 74

Atmintis

Egidijus GAIDAUSKAS. Apie Batakių žydus. Pasakoja Felicija RIMKUTĖ | 88


Viršelyje: Vilnius, 2012 m. Arūno Baltėno nuotrauka

„Būdas“ Nr. 1, 2020

TURINYS:

Apie 100 Lietuvų. Pokalbis su Mindaugu NASTARAVIČIUM ir Irmantu GELŪNU | 1

Moksliniai tyrimai

Dainius RAZAUSKAS. „Čia ne mano namai“. Neigiamo namų ir tėvynės jausmo metafizinės šaknys | 12

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai

Motina Žemyna... Pokalbis su Nijole LAURINKIENE | 25

Vilniaus gimtadieniui

Darius KUOLYS. Vilniaus kodas | 35

Liuda MATONIENĖ. Žiemos šventės ir pramogos XIX a. Vilniuje | 40

Pažintys

Vilniečių lietuvių ainiai: „Mes dėl Vilniaus nenurimsim“ | 49

Knygos

Gražina MARECKAITĖ. Lietuvių gaivalas Vilniuje | 62

Tautodailės metams

2020 m. Aukso vainikai | 67

Skaitymai

Eglė BEINORIENĖ. Sužeistas gyduolis: istorijoje, mituose ir mumyse | 71

Atmintis

Egidijus GAIDAUSKAS. Atsigręžimai iš vienkiemio. Mažosios Batakių istorijos. IV d. | 84

Lietuviai svetur

Lina Leparskienė. Knygos „Saulėje ir šešėlyje: pamąstymai apie lietuvių imigrantų gyvenimą“ sutiktuvės | 87