Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Choreografijos kolektyvai - Aukso paukštė 2021

Nominacija „Geriausia liaudiškų šokių grupė ir vadovas“

Laureatas

Marijampolės kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupė „Sidabra“ ir jos vadovė Virginija Sagulina

„Sidabra“ savo veiklos pradžią skaičiuoja nuo 1986 m. Meilė šokiui subūrė įvairaus amžiaus ir profesijų žmones. Šiuo metu šokių grupę sudaro 10 porų nuo 60 iki 90 metų. Kolektyvo narius vienija ne tik šokis, bet ir dešimtmečius trunkanti bičiulystė, lydinti ir repeticijose, ir koncertuose. Kolektyvas ypatingas ir tuo, kad jame šoka šeimos ir dauguma narių nuo pat kolektyvo susibūrimo. Nuo 1996 m. šokėjams vadovauja choreografė Virginija Sagulina. Šiais metais „Sidabra“ nuotaikingai paminėjo savo veiklos 35-metį. Gražias šokio tradicijas puoselėjantis kolektyvas savo jubiliejinį koncertą skyrė Sūduvos metams paminėti. Šokėjai savo nuostabiais tautiniais kostiumais ir  puikiais šokiais visada papuošia Marijampolės savivaldybės renginius. Nuo 2002 m. kolektyvas yra tradicinio respublikinio senjorų liaudiškų šokių festivalio „Supynėm šokių pynę“ iniciatorius ir organizatorius.

„Sidabra“ yra nuolatinis Lietuvos dainų ir šokių švenčių bei festivalių dalyvis, savivaldybei atstovauja įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. Savo miesto Marijampolės vardą garsino koncertuodami Prancūzijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Turkijoje, Švedijoje. 2018 m. grupei pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus suteikta I mėgėjų meno kolektyvų kategorija.

2021 m. respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse „Pora už poros“ „Sidabros“ šokėjai pelnė laureato vardą ir šiuo laimėjimu labai džiaugiasi bei didžiuojasi.

Pasak „Sidabriečių“, gyvenimas – tai šokis. Nesvarbu, kurioje vietoje jis baigsis, svarbiausia pats šokio momentas, kuris jaudina, keri, įtraukia ir priverčia šypsotis.

 

Virginija Sagulina (g. 1952 m.) 1975 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos muzikos fakultetą (dabar Klaipėdos universitetas) ir įgijo baletmeisterio pedagogo specialybę. Baigusi studijas dirbo Kupiškyje, o 1980 m. grįžo į gimtąją Marijampolę ir vadovavo tuometės Marijampolės pedagoginės mokyklos (dabar kolegija) merginų, Jono Jablonskio vidurinės mokyklos jaunuolių ir Maisto pramonės automatų gamyklos profsąjunginio klubo vaikų pramoginių šokių kolektyvams, nuo 1982 m. dirbo Marijampolės vaikų muzikos mokyklos Choreografijos skyriaus, kurio įsteigimą ir inicijavo, šokio pedagoge. 1990 m. Moksleivių kūrybos centre įkūrė merginų choreografijos klubą „Vilga“, kuriame šokio mokėsi per 100 Marijampolės miesto moksleivių, ir jam vadovavo iki 2016 m. Pastatyti keturi šokio vienaveiksmiai spektakliai: „Tebūnie šviesa“ (2005), „Kalbėk tyla“ (2007), „Tūkstantmečio gyvybės ratas“ (2009), „Mergaitė su degtukais“ (2011). 1997 m. V. Sagulinai suteikta mokytojo metodininko kvalifikacija. Nuo 1996 m. vadovauja Marijampolės kultūros centro senjorų šokių grupei „Sidabra“.

V. Sagulina – nuolatinė Lietuvos dainų švenčių vyr. baletmeisterių asistentė, Marijampolės miesto dainų švenčių baletmeisterė.

1986 m. V. Sagulinai už kūrybinį darbą ir pedagoginę veiklą suteiktas Lietuvos meno saviveiklos žymūno vardas, 2013 m. apdovanota Šv. Jurgio Marijampolės globėjo medaliu.

Kredo: Elkis taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi.

 


 

Nominacija „Geriausias liaudiškų šokių ansamblis ir vadovas“

 Laureatas

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centro liaudiškų šokių ansamblis „Rasa“, instrumentinės grupės ir ansamblio meno vadovas Gintaras Vilčiauskas, choreografas Darius Žilinskas

 

Kai absolventai užveria auditorijų duris, išsiskirsto studijų draugai, praeityje pasilieka smagiai praleistas laikas, ypač tiems, kurie dalyvavo studentiškuose meno kolektyvuose ar organizacijose. Tuomet širdyje atsiranda nerimas dėl nutrūkusios smagios veiklos. Būtent tokios nuotaikos paveikti, 1967 m. buvusieji tuomečio Kauno politechnikos instituto (dabar Kauno technologijos universitetas) tautinio meno ansamblio „Nemunas“ dalyviai susibūrė į naują kolektyvą prie Žemės ūkio statybos projektavimo instituto. Taip buvo sukurtas liaudiškų šokių ansamblis „Rasa“, kuris nuo pat įsikūrimo tapo vienu žymiausių ir sėkmingiausiai veikiančių šokių kolektyvų Lietuvoje. Nepaisant to, ansambliui teko patirti nemažai išbandymų: iki 2004 m. kolektyvas priklausė minėtam institutui, vėliau, iki 2018 m., repetuodavo Lietuvos sporto universitete ir jam atstovaudavo, bet prasidėjus šalies aukštųjų mokyklų jungimosi reformai, buvo nutrauktas finansavimas ir ansamblis iš universiteto išprašytas. Tačiau ir šį kartą ansamblio dalyviai, išskyrus studentus šokėjus, neišsiskirstė ir vėl ėmėsi ieškoti ansambliui naujo šeimininko ir patalpų repeticijoms. Tuomet „Rasą“ priėmė Kauno rajono savivaldybė, juolab kad beveik pusė ansamblio narių gyvena Kauno rajone. Šiuo metu ansamblis atstovauja Kauno rajono Ežerėlio kultūros centrui, jam išlaikyti skirti etatai.

Atstovaudama Kauno rajonui, „Rasa“ surengė ne vieną koncertą, dalyvavo respublikiniuose festivaliuose, konkursuose, kuriuose pelnė garbingų apdovanojimų: 2018 m. respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“ iškovotas laureato vardas, 2019 m. respublikiniame liaudiškų šokių ansamblių konkurse „Kadagys“ pelnyta garbinga antroji vieta, tais pačiais metais dalyvauta tarptautiniame liaudiškos muzikos festivalyje „The Festival Bridges“ Kinijoje, pelnytas prizas už aukštą meninį lygį ir meistriškumą.

Ansamblis per savo gyvavimo metus koncertavo daugiau nei pusantro tūkstančio kartų, daugiausia Lietuvoje – visuose didžiuosiuose miestuose, rajonų centruose, miesteliuose, daugelyje kaimo vietovių. Nuo 1970 m. dalyvavo visose Lietuvos dainų šventėse, atstovaudamas universitetui – Baltijos šalių studentų dainų ir šokių festivaliuose „Gaudeamus“. „Rasa“ yra dešimties respublikinių konkursų, trijų respublikinių dainų švenčių, penkių tarptautinių konkursinių festivalių laureatas. Sėkmingai koncertuota užsienio šalyse: Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, Graikijoje, Italijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Liuksemburge, Moldavijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Serbijoje, Šiaurės Korėjoje, Slovėnijoje, Škotijoje, Švedijoje, Turkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Vietname, Kinijoje. Ansambliui vadovavo kūrybingi vadovai: Ričardas Tamutis, Vytautas Buterlevičius, Rimas Vaičekauskas, Gintautas Gudauskas, Birutė Brazdžiūtė, Jolanta Marmienė.

Šiuo metu dvi ansamblio šokėjų grupes sudaro jaunesni ir vyresni šokėjai, jiems pritaria liaudies instrumentų ansamblio muzikantai, kūrybingai vadovaujami instrumentinės grupės ir ansamblio meno vadovo Gintaro Vilčiausko  ir choreografo Dariaus Žilinsko. 

Ansamblis gyvuoja jau 55-erius metus, tvirtėja ir laukia vis naujų susitikimų su žiūrovais.

 

 

Gintaras Vilčiauskas (g. 1975 Palangoje) 2000 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje birbynės specialybės magistrantūros studijų programą, įgijo solisto, kamerinio ansamblio artisto ir pedagogo kvalifikacinį laipsnį. Grojo valstybiniame dainų ir šokių ansamblyje „Lietuva“, Lietuvos mokslo akademijos ansamblyje „Sutartinė“. Šokių ansamblio „Rasa“ liaudies instrumentų orkestrui vadovavo 2008–2018 m., nuo 2018 m. perėmė ir meno vadovo pareigas.                                                                                                                 

Šiuo metu yra Garliavos meno mokyklos direktorius, mokytojas ekspertas, šios mokyklos liaudies instrumentų orkestro „Jiesia“, Kauno tautinės kultūros centro vaikų šokių ansamblio „Kalvelis“ ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto šokių ansamblio „Ave vita“ orkestrų vadovas. 2001 m. įkūrė ir iki šių dienų vadovauja liaudies instrumentų ansambliui „Tūto“, yra kūrinio „Vilties spindulys“ liaudies instrumentų orkestrui autorius. Su kolege Vale Derviniene vadovaujamas „Jiesios“ orkestras 2007 m. pelnė Geriausio liaudies instrumentų orkestro ir vadovo nominaciją ir apdovanotas „Aukso paukšte“, 2020 m. Geriausio liaudiškų šokių ansamblio ir vadovo nominacija bei „Aukso paukšte“ Gintaras džiaugėsi su „Ave vitos“ ansamblio vadovais.

G. Vilčiauskas – nuolatinis Kauno miesto ir rajono, Lietuvos dainų švenčių, Baltijos šalių studentų dainų ir šokių švenčių „Gaudeamus“ liaudiškos muzikos orkestrų dirigentas.

 

Darius Žilinskas (g. 1981 Prienuose) 2006 m. baigė Klaipėdos universiteto Menų fakultetą ir įgijo teatro bakalauro kvalifikacinį laipsnį, choreografo profesinę kvalifikaciją, 2010 m. – Klaipėdos universitete choreografijos magistrantūros studijų programą, įgijo teatro magistro kvalifikacinį laipsnį.

Šokiu susidomėjo pirmoje klasėje, šokti pradėjo Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, pirmasis šokių mokytojas buvo choreografas Raimundas Markūnas. 1996–2002 m. šoko Raimundo vadovaujamajame šokių ir dainų ansamblyje „Trapukas“, 2007–2017 m. buvo šio ansamblio  meno vadovas ir choreografas. Studijuodamas universitete dirbo Klaipėdos muzikiniame teatre artistu, taip pat šoko universiteto istorinių šokių kolektyve „Saltanda“, Klaipėdos universiteto tuometiniame studentų choreografiniame ansamblyje „Vėtrungė“ bei tautinio meno ansamblyje „Vytinė“.

Ansamblio „Rasa“ šokėjams vadovauja nuo 2020 m. Be to, yra Kauno tautinės kultūros centro vaikų tautinių šokių ansamblio „Kalvelis“ meno vadovas ir baletmeisteris, vadovauja Kauno kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupei „Ainiai“.

D. Žilinsko autorinį šokį „Kon saka?“ 2014 m. Lietuvos dainų šventės Šokių dienos koncerte „Sodauto“ šoko vyresniųjų šokėjų kolektyvai.

Kredo: „Neturiu. Tiesiog gyvenu ir džiaugiuosi gyvenimu“.