Dainų diena 2018
Darbo vietos

Konkursas viešųjų pirkimų specialisto pareigybei užimti

Darbo pobūdis: organizuoti ir atlikti Centro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras; registruoti visus per kalendorinius metus Centro atliktus mažos vertės pirkimus mažos vertės pirkimų registracijos žurnale, tvarkyti Centro vykdomų pirkimų dokumentų registrą; rengti ir direktoriui teikti tvirtinti Centro einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka jį paskelbti; organizuoti tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą, teikti dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti; konsultuoti Centro darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais; atlikti nuolatinę teisės aktų reglamentuojančių įstaigos veiklą stebėseną ir teikti pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su Centro veikla, keitimo, tobulinimo, taip pat rengti su įstaigos veikla reglamentuojančius teisinius dokumentus, konsultuoti administracijos ir įstaigos darbuotojus su įstaigos veikla susijusiais bendraisiais teisiniais klausimais.

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Atlyginimas neatskaičius mokesčių – 1574 Eur.

Reikalavimai: išsilavinimas – aukštasis universitetinis (arba jam prilygstantis), mokėti naudotis elektronine viešųjų pirkimų paslaugos sistema;  turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius bei gebėti naudotis kitomis informacinėmis technologijomis, turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, užsienio kalbos (anglų k.) mokėjimas.  

Į pokalbį bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Dokumentai teikiami el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį iki  š. m. balandžio 8 d.