Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Folkloro kolektyvai - Aukso paukštė 2021

Nominacija „Geriausias miesto folkloro kolektyvas ir jo vadovas“

 

LAUREATAS

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Alkiukai“ ir  vadovės Ingrida Žmijauskienė, Elena Šalkauskienė

 

Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Alkiukai“ įkurtas 1994 m. Jo idėja kilo iš šeimų folkloro ansamblio „Alka“. Kadangi kolektyvo dalyviai į repeticijas vesdavosi savo vaikus, nuspręsta suburti atskirą vaikų ansamblį. Taip atsirado naujas ansamblis, subūręs net 22 folkloro ansamblio „Alka“ vaikus. Iki šių dienų „Alkiukai“ išlaikė šeimų kolektyvo tradiciją, nes ir dabar  dauguma jų – broliai, sesės nuo 4 iki 18 metų. Ansamblį įkūrė ir vadovauja Elena Šalkauskienė, 2016 m. prisidėjo Ingrida Žmijauskienė.

Kolektyvo repertuare vyrauja Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos regiono dainos, šokiai, tradicinė instrumentinė muzika. Per 28 gyvavimo metus „Alkiukai“ parengė daug įdomių teminių programų: „Martynas papartynas“, „Mažas mūsų ratelis“, „Čyru vyru pavasaris“, „Klaipėdužėj girdėjos“, „Apie žuvis ir vandenį“ ir kt. Ansamblio vaikai kryptingai mokomi ne tik dainuoti, šokti, groti, bet ir supažindinami su papročiais, tradiciniais amatais, švenčia kalendorines šventes.

„Alkiukai“ nuolat kviečiami pristatyti Mažosios Lietuvos folklorą įvairaus pobūdžio renginiuose: Lietuvos dainų šventėse, etninės kultūros stovyklose „Vėlungis“, vaikų folkloro festivaliuose  „Aš pasėjau veina popa“, „Ant smilgelės krantelio“ ir kt.  Ansamblis atstovavo Lietuvai tarptautiniuose festivaliuose Ukrainoje, Čekijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Latvijoje. „Alkiukų“ muzikantai, puikiai griežiantys įvairiais instrumentais, ne kartą tapo Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ diplomantais ir laureatais.

 

Elena Šalkauskienė (g.1966 m. Ukrainoje) vaikų ir jaunimo folkloro ansambliui „Alkiukai“ vadovauja 28 metus. Per šiuos metus sukaupta didelė patirtis, kaip pasitelkus liaudies muziką atskleisti vaiko sielą ir geriausias jo savybes. Vadovės siekis kuo išsamiau pažinti Mažosios Lietuvos krašto tradicijas nuolat skatino rinkti folklorinę medžiagą ekspedicijose ir ją naudoti kuriant įvairaus pobūdžio koncertines, temines programas. 2014 m. E. Šalkauskienės ir folkloro asociacijos „Vėčiora“ iniciatyva sumanytas tęstinis kultūrinių mainų projektas „Slavų tradicinės kultūros dienos. Kultūrų tiltai“, kurio metu pristatoma slavų ir lietuvių tradicinė kultūra, organizuojami renginiai, koncertai, edukacijos, seminarai, stovyklos.

Vadovės credo: Ansamblio vaikai – mano vaikai. Priimk su žaidimu, augink su daina, išleisk su meile.

 

Ingrida Žmijauskienė (g. 1973 m. Vilniuje) ansamblio  instrumentinei grupei vadovauja nuo 2016 m. Ji dalyvauja folkloro ekspedicijose, domisi tradiciniu muzikavimu, savo sukaupta patirtimi dalijasi su muzikuojančiais vaikais folkloro ansambliuose, etnostovyklose, seminaruose. Įvairiapusis domėjimasis Mažosios Lietuvos tradicijomis I. Žmijauskienę paskatino sukurti keletą klaipėdietiškų vėtrungių, edukacinių programų vaikams.

Vadovės credo: Ateitis glūdi mūsų praeityje.

I. Žmijauskienė ir E. Šalkauskienė nuolat organizuoja Klaipėdos krašto vaikų kalendorines šventes ir vaikų folkloro stovyklas. Ekspedicijose vadovių surinkta medžiaga spausdinama leidiniuose, naudojama ansamblio programose, liaudies muzikantų konkursuose.


 

Nominacija „Geriausias krašto folkloro ansamblis ir jo vadovas“

 

LAUREATAS

Šakių rajono Griškabūdžio kultūros centro folkloro ansamblis „Nova“ ir vadovė Nijolė Černevičienė

 

Folkloro ansamblis ,,Nova“ savo veiklą pradėjo 1996 m. Ansamblio pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – visus ansambliečius sieja Zanavykų krašto upės Novužės krantai. Kolektyvas puoselėja šio krašto tradicijas ir tautosaką. Ansamblio nariai muzikuoja įvairiais liaudies instrumentais – smuikais, armonika, būgnu, basedla, bandonija, kanklėmis. Repertuarą sudaro dainos, rateliai, pasakojamoji tautosaka, instrumentinė muzika, šokiai. Stengiamasi, kad kiekvienas kūrinys skambėtų ne tik autentiškai, bet ir nuoširdžiai.

,,Nova“ yra parengusi įdomių programų: ,,Vestuvės“, ,,Lino kelias“, ,,Šienapjūtė Zanavykijoje“, ,,Žemės budinimas“, ,,Vainikas būties ratu“, ,,Joninės“, ,,Zanavykija – knygnešių kraštas“, ,,Griškabūdžio krašto tautosaka“ ir kt.

Nuo 1999 m. kolektyvas nuolat kviečiamas Zanavykų krašto tradicijas ir liaudies kūrybą pristatyti Lietuvos dainų šventės Folkloro dienos programose, įvairaus pobūdžio folkloro renginiuose, tarptautiniuose festivaliuose „Baltica“, Skamba skamba kankliai“, „Atataria lamzdžiai“, „Ant vandens“, ,,Panemunių žiedai“, „Tek saulužė ant maračių“, „Šešupės malūnai“, „Sudargo piliakalnių atsidūsėjimai“ ir kt. Kolektyvas ne tik noriai dalyvauja renginiuose, šventėse, bet ir jas organizuoja,  nuolat dalyvauja ekspedicijose.

 2021 m. ,,Nova“ minėjo kūrybinės veiklos 25-metį. Ta proga išleista kompaktinė plokštelė ,,Šalia Kelužėlio“.

Ansambliečių dėka saugomos ir tęsiamos beišnykstančios tradicijos: Velykų rytmetį mušami timpanai, dalyvaujama kryžių lankymo apeigose Griškabūdžio apylinkėse, patirtimi dalijamasi su jaunąja karta kasmetėse jaunųjų kanklininkų stovyklose. Savitos Zanavykų krašto tradicijos pristatomos ir skleidžiamos sukurtuose edukaciniuose filmuose: ,,Vyturio diena“, ,,Šienapjūtės tradicijos Zanavykijoje“, ,,Arbatos rinkimo tradicijos“, ,,Pavasario darbų apeigos“.

Folkloro ansamblis ,,Nova“ – savo gimtojo Zanavykų krašto kultūros puoselėtojas, skatinantis bendruomeniškumą, gebantis į savo gretas įtraukti jaunimą. Čia bendrą kalbą randa įvairių profesijų, skirtingo amžiaus ir išsilavinimo žmonės, kuriuos vienija  meilė Zanavykijai. 


Nijolė Černevičienė (g. 1970 m. Dargužių k., Radviliškio r.) Griškabūdžio kultūros centro folkloro ansambliui ,,Nova“ vadovauja nuo 1994 m. Per 34 kūrybinio darbo metus vadovė sukaupė įvairiapusę patirtį. Jos iniciatyva rengiami festivaliai, kūrybinės kanklininkų stovyklos, ekspedicijos, seminarai, šventės, kuriami edukaciniai filmai.  Ekspedicijose surinkta tautosaka spausdinama leidiniuose, naudojama ansamblio programų scenarijuose, teminiuose pasirodymuose, ruošiant ansambliečius konkursams, organizuojant tradicines šventes. Vadovės iniciatyva Kryžių lankymo Griškabūdžio apylinkėse tradicija įtraukta į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

Vadovės credo: Mylėk savo kraštą ir jis  mylės mus!