Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Gali baralio mėlyni karveliai 1999

Gali baralio mėlyni karveliai. Jono Jakubausko dainos

Lietuvos liaudies kultūros centras ; sudarė Rytis Ambrazevičius ; [atlieka] Jonas Jakubauskas. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1999. – 1 g.j. – (Dainos iš visos Lietuvos ).


Turinys: A 1. Gałi baralio mėlyni karveliai (rugiapjūtės) ; 2. Namo, rugeliai, oi, namo (rugiapjūtės pabaigtuvių) ; 3. Kad aš turėtau nuog tėvulio valali (arimo) ; 4. Aš pagiružais, aš pamaružais (naktigonių) ; 5. Arškietinė šamet rožė pas mus pražydėjo (karinė) ; 6. Oi bėda bėda (našlaičių) ; 7. Žydėj klestėj bijūnėlis (audimo) ; 8. An tėvelio dvaro (mergvakario) ; 9. Ėj mergelė per dvaralį (jaunosios atsisveikinimo) ; 10. Sode obuoliai (piršlybų) ; 11. Aš neprasto tėvelio sūnelis (skalbimo) . B 12. Pėtnyčos rytų (karinė) ; 13. Momute mano (jaunojo sutiktuvių) ; 14. Per žalių giralį saulė tekėj (piršlybų) ; 15.Anksti ryto kėliau (šienapjūtės) ; 16. Mergelė rūtelį sėjo (mergvakario) ; 17. Oi berneli duobilėli (vestuvinė dovanų dalijimo) ; 18. Krauk, momute, šarvelį (kraičio išvežimo) ; 19. Anksti nedėlioj (sugrįžimo iš jungtuvių) ; 20. Gėrau alutį (marčpiečio) 21.Sėjau rugelius (išvažiavimo pas jaunąjį) ; 22. Aš užgimiau nebagėlis (literatūrinės kilmės) ; 23. Gana, berneli, karčamon gerti (vaišių) ; 24. Arielkos gorčus (vaišių) ; 25. Tykum tykum (vestuvių muzikantų apdainavimas).


Jonas Jakubauskas vienas iš įžymiausių dzūkų dainininkų. Gimė 1908 m. vaizdingame Seinų krašto kampelyje, Žagarių kaime prie Galadusio ežero. Jau vaikystėje atsiskleidė dainininko talentas; bendraamžiai jį netgi atleisdavo nuo darbų: „ Jie ganydavo tu cik giedok! Tai aš miški stoviu ant kalno palei ažero ir tep jau giedojau...“. Pasimokęs siuvėjo amato, kurį laiką gyveno ir dirbo Varšuvoje bei Balstogėje. Kaip dainininką, savo krašto reprezentantą, jį vėliau išgarsino Juozas Vaina ir kiti Punsko-Seinų kraštotyrininkai. Prasidėjus Atgimimui, J.Jakubauską iš naujo ‘‘atrado" šių eilučių autorius, kuriam dainininkas iš Žagarių tapo tarsi Mokytoju. Vienu metu J.Jakubausko dainos sudarė didžiąją R.Ambrazevičiaus vadovaujamo folkloro ansamblio ‘‘Intakas" repertuaro dalį.

1989 m. Punsko-Seinų krašte surengtoje kompleksinėje tautosakos ekspedicijoje J.Jakubauskas iš savo neišsemiamos skrynelės ištraukė dar kai ką negirdėto. Dabar archyvuose yra per 200 jo dainų.

Dainininkas dalyvavo įvairiuose folkloro festivaliuose Lenkijoje, savo talentu stebino Vilniaus klausytojus (‘‘Skamba skamba kankliai", 1989 m.) ir net Peterburgo etnomuzikologus. Ir dėl repertuaro platumo, ir dėl poetinių tekstų meniškumo bei dainavimo stiliaus ypatybių jo turtas laikytinas ne tik Seinų krašto, bet, apskritai, dzūkų tradicinio dainavimo etalonu. Nenuostabu, kad jo dainoms skirta pusė plokštelės ‘‘Lietuviai. Suvalkų krašto dainos." (1990 m.). Ši plokštelė tik pasirodžiusi tapo diskografine retenybe. Todėl klausytojui pristatoma nauja kasetė; plokštelės repertuaras čia papildytas kitomis J.Jakubausko dainomis, įrašytomis įvairiomis progomis, įvairia technika ir, be abejo, tik iš dalies atspindinčiomis jo dainų skrynelės lobius. Tebūnie tai dovana dainininkui garbingo devyniasdešimtmečio proga.


Jonas Jakubauskas is one of the most famous Lithuanian folk singers. Born in 1908 in picturesque place Žagariai (in Seinai Dst. belonging to ethnographic area of Dzūkija, known for its songlore) he has been fond of singing since his childhood. His wealth of songs includes a wide range of genres and serves as the standard of this part of Lithuania in terms of repertoire, art of lyrics and manner of performance.

Over 200 songs of Jonas Jakubauskas have been recorded during field work and in studios. Of course, you will find only a small part of his repertoire in the cassette.

Rytis AMBRAZEVIČIUS