Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

G.j. - Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai

Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija


GARSAJUOSTĖS

Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai

 

ALKA (Klaipėda)

9
Ant jūružių krašto.”Alka” Klaipėdos folkloro ansamblis

/ [atlieka] Klaipėdos m. Muzikos centro folkloro ansamblis “Alka” ; Vida Morkūnienė, Jonas Petrauskas, vadovai. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1997. – 1 g.j.

Atlikėjai: “Alka”: Vida Morkūnienė, Jonas Petrauskas, Rimvydas Linkevičius, Roma Gaidelytė, Ričardas Bučmys, Antanas Butkus, Vaidas Gilys, Nijolė Gilienė, Loreta Narmontaitė, Vytautas Narmontas, Diana Linkevičienė, Lina Petrauskienė, Alma Gedgaudienė, Rozvita Juknienė, Elena Šalkauskienė, Vita Guzauskienė, Arūnas Guzauskas, Snieguolė Dulkienė, Rolandas Dulkys, Vanda Liekienė, Juozas Liekis, Asta Markevičiūtė, Rima Petkevičienė, Rita Stankevičiūtė

Turinys: A 1. Trimitas ; 2. Kanklės–žuvis / Klaipėdos krašto melodija, atl.. J. Petrauskas ; 3. Mažosios Lietuvos kanklės–arfa / Klaipėdos krašto melodija, atl.. A. Butkus ; 4. Parbėg laivelis / Ventės apyl. ; 5. Oi brolyt, brolyt / Klaipėda ; 6. Kintų apyl.šokis ; 7. O ar jau gieda / Veliuonos apyl., veda J.Petrauskas ; 8. Triskart gaideliai giedojo / psalteriumu groja A.Butkus ; 9. Gumbinė / užr. 1920 m., Gumbinėje ; 10. Pliauk laivelis / užr.1938 m. Švėkšnoje, bandonija groja R.Linkevičius ; 11. Miežio grūdas / Rusnės apyl. ; 12. Ir parbėgo laivužis / Pagėgiai ; 13. Jonkelis / Klaipėdos krašto šokis ; 14. Alučiu lijo / Kalnininkų apyl. ; 15. Juone polka / armonika groja J. Petrauskas. B 1. Ragų sutartinė / pučia J.Petrauskas, R.. Linkevičius ; 2. Apyneli taduja / žemaičių sutartinė, užr. Viduklės apyl., trimitu pritaria J. Petrauskas ; 3. Aukšti kalna / Telšiai, veda V.Narmontas ; 4. Ulanas / žemaičių šokis, užr. Salantuose ; 5. O šalna šalneli / Viduklė, Eržvilko apyl., veda D.Linkevičienė ; 6. Lemtetiudis / žemaičių šokis, užr. Kretingos apyl. ; 7. Oi aisiu. aisiu / užr. Švėkšnoje, veda D.Linkevičienė ; 8. Žaliuojuo girelie / Mažeikių apyl., veda V.Narmontas ; 9. Škaika / žemaičių šokis, užr. Tauragėje ; 10 Oi rūta, rūta / Skuodo apyl., atl. V.Morkūnienė, A.Markevičienė, L.Narmontienė ; 11. Žemaitiška polkutė / užr. Eržvilko apyl. ; 12. Kur lygu lyges lonkas / Viduklė, Eržvilko apyl. ; 13. Par šilą juojau / Akmenės r., veda V.Narmontas.

ALNA (Punskas ,Lenkija)

10
Mergelė burnelę prausė

/ [atlieka] folkloro ansamblis “Alna” ; Vitas Batvinskas, vadovas. - Punskas, 2000. - 1k. pl. - Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr. 3)

Turinys: 1. Ant kalno uosys ; 2. Šią naktelę per naktelę ; 3. Aš pamačiau ; 4. Ar gerą kelią ; 5. Oi nori nori ; 6. Pjoviau šienų ; 7. Kraučukas ; 8. Aik, dukra, namo ; 9. O ja ja ja ja jai ; 10. Iškasiau šulnelį ; 11. Oi, tu kleveli ; 12. Tu vanagėli ; 13. Oi, tu rugeli ; 14. Kai kačerga pražydės ; 15. Graik, graik, muzikėli ; 16. Suktinis

AUDA (Šiauliai)

11
Šiaulių žemaičių folkloro grupė “Auda

”. Lietuva/ [atlieka] Šiaulių žemaičių folkloro grupė “Auda” ; Mykolas Žalneravičius, vadovas. – Šiauliai, 1995. – 1 g.j.

Atlikėjai: “Auda”: G. Balčytytė, E. Balčytis, M. Žalneravičius, V. Sukarevičienė, A. Navickas, S. Bronušas, G. Petrulytė, D. Dargienė, Z. Šidlauskienė, B. Jucienė, M. Griciuvienė, V. Padalskienė, B. Baranauskienė, R. Tarlauskienė, V. Verbylienė, O. Vasiliauskienė, A. Toleikis, J. Kazlauskas, V. Gasparavičius, V. Kančiauskas, Č. Liaugminas.

Turinys: A 1.Dūdelių ir kanklių muzika ; 2. Smoika mozėka ; 5. Liek, sakaleli ; 4. Unt aukšta kalnele ; 5. Jau aušrelė beauštunti ; 6. Banduonijės mozėka ; 7. Trys žemaitee ; 8. Šuokis lumzdeliuo ; 9. Jau saulutė leiduos ; 10.Lūpinių armuonikelių mozėka ; 12. Šalia kele karčemele ; 12. Banduonijės ir basedlos mozėka ; 13.Griebė lunkuo ; 14. Aš išdainiavau ; B 1. Svečių maršas ; 2. Šėlalės puolka ; 3. Trijū valsas ; 4. Puolka “Kliunkt į kudrą” ; 5. Gimnazistų valsas ; 6. Puolka “Senis barškėn tabuokerką” ; 8. Puolka “Liūb gertė, liūb dainiūte” ; 9. Lieta puolka ; 10. Puolka “U–ha–ha” ; 11. Juovaišas puolka ; 12. Antana valsas ; 13. Šulca puolka ; 14. Puolka “Oi mergytė klept” ; 15. Žemaičių puolka .

BLEZDINGA (Kaunas)

12
Blezdinga ir Veronika

/ [atlieka] folklorinis ansamblis “Blezdinga” ir Veronika Povilionienė ; [Veronika Povilionienė, vadovė]. – Kaunas : Pūkas, 1994. – 1 g.j.

Atlikėjai: V. Povilionienė, V. Meškinis, Z. Stirnickaitė, V. Matulis, V. Matulienė, V. Liubinienė, V. Liubinas, R. Povilionytė, J. Bakutis

Turinys: A 1. Ant marių krašto / ž. S. Valiūno ; 2. Šėriau žirgytį / iš Rėzos rinkinio ; 3. Jau aušt aušružė / iš Rėzos rinkinio ; 4. Vakarinė žvaigždelė (vestuvinė); 5. Per laukelį jojau (jaunimo); 6. Dėkui saulalai (rugiapjūtės); 7. Vai eisiu eisiu (šeimos); 8. Ateis šaltas rudenėlis (rekrūtų) ; 9. Vai, tu lakštingalėle (šeimos) ; 10. Mes trys broleliai (karo) ; 11. Ulonai ulonai (karo); 12.Laukus miškus (savanorių); B 13. Du smuikai pravirko (savanorių); 14. Prabilkite, žvaigždės (tremtinių); 15. Mėnulis tikras tėvas (partizanų ); 16. Menu, atbridot (partizanų); 17. Ko palinko žilvičiai (partizanų); 18. Stoviu aš parimus (partizanų); 19. Rauda ; 20. Motinai / ž. V. Mykolaičio–Putino ; 21. Lopšinė ; 22. Lopšinė / ž. J. Aisčio.

13
Veronika ir Blezdinga

/ [atlieka] Veronika Povilionienė ir folklorinis ansamblis “Blezdinga” ; Veronika Povilionienė, vadovė]. – Kaunas : Pūkas, 1994. – 1 g.j.

Atlikėjai: V. Povilionienė, J. Bakutis, V. Matulis, V. Matulienė, V. Meškinis, Z. Stirnickaitė, V.Liubinienė, V. Liubinas, R. Poderys.

Turinys: A 1.Aušta aušrelė (karo) ; 2. Laidos saulala (rugiapjūtės) ; 3. Ūcia lylia ; 4. Polka ; 5. Užteka teka (krikštynų) ; 6. Anksti rytą (šeimos) ; 7. Valsas ; 8. Kukava gegutė (šeimos) ; 9. Vai berželis (šeimos) ; 10. Oi, tu varna (karo) ; 11. Vai pamaružėm (darbo). B 12. Kas tau kaltas (šeimos) ; 13. Polka ; 14.Parlėk blezdinga (rekrūtų) ; 15.Devyni metai (šeimos) ; 16. Vai ko mes buvom (karo) ; 17. Valsas ; 18. Pūtė vėjas ; 19. Kad aš buvau (šeimos) ; 20. Ačiū motulai (šeimos) ; 21. Stoviu po langeliu (šeimos).

ČIUČIURUKS (Telšiai)

14
Tievs gysla, motina plompa, vakaa čiučiurukaa. Vaikų folkloro ansamblis “Čiučiuruks”

/ [atlieka] vaikų folkloro ansamblis “Čiučiuruks” ; Rita Macijauskienė, vadovė. – Kaunas : Pūkas, 1996. – 1 g.j.

Turinys: A 1.Mįslė ; 2. Ridikas ; 3. Šumka ; 4. Aš pasiejau veiną popą ; 5. Tupi uodas ; 6. Kūma susiede, nebaidyk balondių ; 7. Polka ; S. Garnių polka ; 9. Šokiniej žvirblielis ; 10. O kas ten dundiejė ; 11. Šokis “Kadrilis” ; 12. Šokis “Šiaučius” ; 13.Šokis “Patrepsienis” ; 14. Šokis “Jonkelis” ; 15. Trempolkis ; B 1. Pasaka “Poiki mergelka” ; 2. Lek gervelė ; 3. Ožys ant tiltą stovėja ; 4. Lamzdelių polka ; 5. Polka ; 6. Šeinas ; 7. Sužielė žuolės ; 8. Skrėda žvirblis ; 9. Šokis “Ulanas” ; l0. Šokis “Varšavska polka “; 11. Polkutė ; 12. Vuožka reišutuose ; 13.Oi tu strazde ; 14. Šokis “Viedars” ; 15. Šokis “Vokietoks” ; 16. Maršas “Sena patranka”.

DAGILĖLIS (Ukmergė)

15
Folkloro ansamblis “Dagilėlis”

/ [atlieka] folkloro ansamblis “Dagilėlis” ; Jūratė Martinkutė, vadovė. – 1997. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Polka ; 2. Šals rudenėlis / Mažeikiškių k., Pabaisko apyl. ; 3. Dievi mana / Atkočių k., Leonpolio apyl. ; 4. Pučia vėjelis iš visų šalių / Jutkonių k., Gelvonų vls. ; 5. Oi kaip ramu buvo būti / Balandžių k., Žemaitkiemio apyl. ; 6. Kadrilis / Grinkiškis, Radviliškio r. ; 7. Sesute, jaunoji, kol neverki / Šešuoliai ; 8. Ko nuliūdai, sesutėla / Jutkonių k., Gelvonų vls. ; 9. Atvažiuoja Rygos kupčiai / Balandžių k., Žemaitkiemio apyl. ; 10. Buva piršlys melagis / Paželvių k., Želvos apyl. ; 11. Vieversiukas an dirvona / Balandžių k., Žemaitkiemio apyl. ; 12. Aleksandra / Obeliai , Rokiškio r. ; 13. Trepsiukas / Joniškėlis , Pasvalio r. ; B 14. Vai Dieve Dieve / Senolių k. ; 15. Ateis rudenėlis / Minkių k., Šešuolių apyl. ; 16. Augau pas močiutį / Medikių k., Šešuolių apyl. ; 17. Padespanas / aukštaičių šokis ; 18. Minijonas / aukštaičių šokis 19. Nor tamsi naktelė / Kultuvėnų k. ; 20. Ir išauša aušrytėla / Minikių k., Šešuolių apyl. ; 2l. Siunčiu siunčiu gromatėlį / Lyduokiai ; 22. Lancajiedas / Avilių k., Zarasų r. ; 23. Sidir vidir žolynėlis / Vingravo k., Žemaitkiemio apyl. ; 24. Lietutis lija / Pašešuolių k., Šešuolių apyl. ; 25. Atbulinis / Vilkiškių k., Kaišiadorių apyl.

DIJŪTA (Vilnius)

16
Dijūta

/ [atlieka] Lietuvos mokslų akademijos folkloro ansamblis “Dijūta” ; Aušra Žičkienė, vadovė ; [Rūta Žarskienė, instrumentinės grupės vadovė]. – Vilnius, 1993. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Eisma, broliai ; 2. Aisma, sese, šiena grėbtų ; 3. Šią naktelę miego nemiegojau ; 4. Atlyja lietus ; 5. Plauki pyleli ; 6.Tumsioj naktelėj ; 7.Tututis ; 8. Valčikas ; 9.Važiousam kalieduot ; lO. Sesul, sesul mana jaunoji ; 11. Žaliam sodi obelėlė ; 12. Kas pakara sūpuoklalas ; 13. Jurgi, paduok raktų ; 14. Greičpolka ; 15.Skanus alus padarytas;16. Kryžiokas ; 17. Mikita ; 18. Ant kalnelia, pakalnėlėj ; 19. Tėvelis kalnely stovėja ; 20. Untyta ; 21. Padainūsiu dainuškelę ; 22. Trepsiukas ; 23. Oi, veža mani ; 24. Jokim, brolužiai ; B 1. Devyni metai ; 2. Trepute martela ; 3. Atvažiū bernelis ; 4. Dijūta, kolnali ; 5. Je nori valio būti ; 6. Kai mas buvam du brolaliai ; 7. Per visą dienelę ; 8. Kas urvelį iškasa ; 9. Prašyčia Dievų ; 10. Vai linksmai plaukia ; 11. Vagelę variau ; 12. Tykus vakars be vėja ; 13. Untytė ; 14. Du žali berželiai ; 15. Jaunųjų maršas ; 16. Laivelis ; 17. Vengerka ; 18. Šalabanas ; 19. Rimo rimo tūto ; 20. Teka upelė duinoja ; 21. Katė ; 22. Ričiau rotu ; 23. Angelčikas ; 24. Beržanska polka ; 25. Milijonas ; 26. Pliauškutis ; 27. Kukanuška ; 28. Saliamono valsas .

17
Unksti rytėlio /

[atlieka] Lietuvos mokslų akademijos folkloro ansamblis “Dijūta” ; Rūta Žarskienė, vadovė. - Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2000. - 1 g. j. - Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr. 4)

Atlikėjai: Dainora Ardzijauskienė (veda 22 d.) (kanklės, skudučiai), Nijolė Baltrūnienė (16) (skudučiai), Renata Bareikienė (37), Ingrida Bobenaitė (kanklės, skudučiai, brūklys), Audrius Bridžius (ragai, skudučiai), Vainis Dovydaitis (armonika, lamzdelis, skudučiai, tabalas), Marija Gobytė, Elona Ilgiuvienė (3, 5, 34), Daiva Kirvelienė (7, 40) (skudučiai), Arūnas Krikštaponis (ragai, skudučiai, brūklys, būgnas), Zenonas Kuprionis (klarnetas, birbynė, lamzdelis, ragai, daudytės, skudučiai), Živilė Lazdauskaitė (būgnas, skudučiai), Saulius Mackonis (basedla, ragai, skudučiai, lamzdelis), Jonas Mardosa, Danguolė Matulevičienė, Ramunė Minderienė (32), Regimantas Pranaitis (17, 26), Valius Šimukėnas, Edmundas Širmulis (bandonija, “Peterburgska” armonika, ragai, daudytės, skudučiai), Gražvydė Valeikaitė (skudučiai); Arūnas Vilkas (ragai, skudučiai, lamzdelis), Loreta Vilkienė (skudučiai),Gražvydė Valeikaitė (skudučiai), Danutė Visockienė (13, solo 20), Rūta Žarskienė (smuikas), Neringa Žukauskaitė (tabalas, skudučiai).

Turinys: 1. Skudutis / Panemunio vls., Gintautų k. (ragų kūrinėlis) ; 2. Meilūnų “Intakas” / Vabalninko vls., Meilūnų k. (skudučių kūrinėlis) ; 3. Unksti rytėlio / Kupiškio r., Laukminiškių k. (naktigonių daina) ; 4. Tūtoj sadūto / Vabalninko vls., Svilių k. (daudyčių sutartinė) ; 5. Titity tatatoj / Biržų vls., Kviriškio vnk. (vokalinė sutartinė) ; 6. Antinas antelę / Papilio vls., Dukurnių k. (kanklių sutartinė) ; 7. Turėja liepa / Rokiškio vls., Rugelių k. (rugiapjūtės sutartinė) ; 8. Gegutė /Vabalninko vls, Bakšėnų k. ; (ragų kūrinėlis) ; 9. Lioj šokėla / Vabalninko vls, Svilių k. ; (šokių sutartinė su skudučiais) ; 10. Dai kad privažiov / ., Mielagėnų par., Ropiškių k ; (vestuvinė daina) ; 11. Mudu braliukai / Švenčionių aps., Didžiasalio k. (šokis) , “Peterburgska” armonika ; 12. Bitelė / Švenčionių aps.,Didžiasaliok.(šokis),“Peterburgska”armonika,klarnetas,būgnas ; 13. Dar gaideliai negiedojo / Švenčionių aps., Didžiasalio k. (vestuvinė daina); 14. Kad papūtė / Švenčionių aps., Bajorų k. (Užgavėnių daina) ; 15. Krakoviakas / Jonavos r., Upninkai (šokis) - instrumentinė grupė ; 16. Pinu pinu pynį /Rimšės vls. (vaikų daina) ; 17. Šių naktelį / Mielagėnų par., Ropiškių k. (piršlybų daina) ; 18. Justino maršas / Kupiškio vls., Pyragių k. (lamzdeliai) ; 19. Aleksandras / Šakių r., Griškabūdis (šokis) , instrumentinė grupė ; 20. Oi gaidy, gaidy / Švenčionių aps., Bajorų k. (meilės daina) ; 21. Skepetinė / ., Šiluvos vls.,Guodlaukio k ; (šokis) – kanklės ; 22. Per šilelį jojau / Griškabūdžio par., Urvinių k. (piršlybų daina ; 23. Žydauka /Plungės r. (šokis) - instrumentinė grupė ; 24. Šocas / Vilkaviškio aps., Pilviškių k. - instrumentinė grupė ; 25. Vai noriu, noriu / Vilkaviškio r. (meilės daina) ; 26. Vai noriu, noriu / Varėnos r. (meilės daina) ; 27. Šeinis / Šiaulių aps. (šokis) , instrumentinė grupė ; 28. Buvo dūda Vilniuj / Jūžintų vls., Pačiaunės vnk. (sutartinė daina su skudučiais); 29. Mana maišas / Vabalninko vls., Gumbelių k. (sutartinė daina su birbyne, lamzdeliu irskudučiais); 30. Oi liepu, liepu / Švenčionių aps., Bajorų k. (Užgavėnių daina) ; 31. Biržų padespanas / Biržai (šokis ), instrumentinė grupė; 32. Anos šalės svotėliai / Kupiškio r., Šimonių apyl. (vestuvininkų apdainavimas) ; 33. Obelis / Vabalninko vls., Galvokų k. (talalinė daina su birbyne ir skudučiais) ; 34. Krikščiuola čerkelės / Kelmės r. (vaišių daina) ; 35. Vingerka / Plungės r., Kulių k. (šokis) , instrumentinė grupė ; 36. Kadrilis / Raseinių r., Milių k. (šokis), instrumentinė grupė ; 37. Tupi žebris / Raudondvario vls., Michalinavos k. (rugiapjūtės pabaigtuvių daina) ; 38. Polka / Joniškio r., Lydelių k. (šokis), instrumentinė grupė ; 39. Trepsiukas / Pasvalio r., Joniškėlis (šokis), instrumentinė grupė ; 40. Kukava gegut’ / Anykščių r., Gurskų k. (šeimos daina).

DUJA (Vilnius)

18
Duja

/ [atlieka] folkloro grupė “Duja” ; Arūnas Lunys, vadovas. – [Vilnius : Lituanus, 1993]. – 1 g.j.

Atlikėjai: Antanas Auškalnis, Ramūnas Čičinskas, Arūnas Lunys, Alfredas Mickus.

Turinys: A 1. Špoko polka ; 2. Valsas ; 3. Uliokim, braliukai ; 4. Polka ; 5. Duja ; 6. Valsas; 7. Šumka ; 8. Mazurpolkė ; 9. Senelio polka ; B 10. Valsas ; 11. Tirliavimai, polka “Svoč, svoč, pasgodokim” ; 12. Mano tėvelio ; 13. Polka ; 14. Valsas “Kur augo žalias medis” ; 15. Klausinėje motinėla ; 16. Peterburgo valsas ; 17. Kreicpolkė ; 18. Polka .

19
Teka saulutė rytuose. Duja /[atlieka] folkloro grupė “Duja” ; Arūnas Lunys, vadovas. – Vilnius : Garsų pasaulis, 1997. – 1 g.j.

Atlikėjai: Ramūnas Čičinskas, Arūnas Lunys, Alfredas Mickus, Vaidas Mikutavičius.

Turinys: A 1. Kęstučio maršas ; 2. Valsas ; 3. Polka “Pipirinė” ; 4. Palaukiais pamariais saulė tekėjo ; 5. Lakštingalų polka ; 6. Valintos valsas ; 7. Beržytės polka ; 8. Aš nusieisiu ; 9. Šeškaus polka ; 10. Ažys ažys ilgaragis ; 11. Sipavičiaus polka ; 12. Plauk laivelis Nemunu ; B 1. Polka “Bėga dėdė” ; 2. Nepaimti Dievo cūdai ; 3. Valsas ; 4. Polka “Mos” ; 5. Sesytės valsas ; 6. Peterburgo polka ; 7. Valsas ; 8. Malūko polka ; 9. Valsas “London” ; 10. Pudymų polka ; 11. Teka saulutė rytuose ; 12. Sipavičiaus valsas .

ERŽVILKO BANDONIJA (Jurbarko rajonas)

20
Eržvilko bandonija

/ [atlieka liaudiškos muzikos kapela] “Eržvilko bandonija” ; [Antanas Stirbys, vadovas]. – Vilnius: “Lituanus” , [1991]. – 1 g. j.

Atlikėjai: A. Stirbys, A. Balčaitis, L. Blažys, A. Tamošaitis, A. Janušas, S. Sabonaitis, P. Petraitis, P. Gudaitis, R. Nacas.

Turinys: A 1. Piršlio maršas ; 2. Subatvakario polka ; 3. Mergytės valsas ; 4. Pasagėlės polka ; 5. Patalkinė polka ; 6. Valsas “Pjoviau šieną” ; 7. Krakoviakas ; 8. Kartupių valsas ; 9. Antanų polka ; 10. Bosų valsas ; 11. Lietučio polka ; 12. Berželių valsas ; 13. Žemaituks ; 14. Svajonių valsas ; 15. Gegužinės polka ; 16. Pasiutpolkė ; 17. Valsas “Plaukia sau laivelis” ; 18. Maršas “Du broleliai” ; B 1. Eržvilkiškių maršas ; 2. Vilniaus polka ; 3. Svečių maršas ; 4. Petronėlės polka ; 5. Valsas “Gegužės vakarai” ; 6. Dūdlaukio polka ; 7. Lakštutės polka ; 8. Žyduko polka ; 9. Gaspadinių polka ; 10. Vyturėlio valsas ; 11. Pupų dėdės polka ; 12. Balandinės polka ; 13. Lenkčių maršas ; 14. Valsas “Žydėkit, linai” ; 15. Sutiktuvių maršas ; 16. Openiškių valsas ; 17. Išleistuvių maršas.

GADULA (Kaunas)

21
Folk group “Gadula”

/ [atlieka] folkloro ansamblis “Gadula” ; Audronė Mockevičienė, vadovė. – Kaunas, 1992. – 1 g.j.

Turinys: A Dances: 1. March ; 2. Kazokelis ; 3. Vengierka ; 4. Shalabanas ; 5. Lelingeris ; 6. Polka ; 7. Aleksandras ; 8. Polka ; 9. Pasvyda ; l0. Polka biedna ; B Sutartinės: 1. Sarbinchiula ; 2. Ka palinka ; 3. Išjos broliukas ; 4. Giltinela ; 5. Azumine ; 6. Krapas ; 7. O kas pražydo ; 8. Kap aš augau ; 9. Du dobileliai ; 10. Skranc bitela.

GARLIAVOS FOLKLORINIS ANSAMBLIS (Kauno rajonas)

22
Garliavos folklorinis ansamblis

/ [atlieka] Garliavos folklorinis ansamblis ; Nijolė Grivačiauskienė, Rūta Stočkuvienė, vadovės. – Kaunas, 1998. – 1 g.j.

Atlikėjai: Nijolė Grivačiauskienė, Rūta Stočkuvienė, Jeronimas Račkauskas, Aldona Pečiulienė, Aldona Genovaitė Rakauskienė, Monika Tamulynienė, Stefanija Štopienė, Stasė Snarskienė, Povilas Grigas, Vanda Grigalauskienė, Vytas Jenulevičius, Juozas Svirskas, Antanina Balčiūnienė, Elena Lekavičienė, Loreta Motiejūnienė .

Turinys: 1. Ant tėvelio dvaro ; 2. Jau saulutė leidžias ; 3. Gėriau dienelę ; 4. Vai laimingos tos merginos ; 5. Žalias ąžuolėli ; 6. Tu rūtele, tu žalioji ; 7. Tamsi naktis mėnesiena ; 8. Tykumai dienelės ; 9. Mačiau bernelį ; 10. Šuneliai sulojo ; 11. Galia tėvo dvaro ; 12. Siubavo lendrelė ; 13. Oi ko verkei, mergužėle ; 14. Kad noriu, tai verkiu ; 15. Eik, sesute, darželin ; 16. Tykus buvo vakarėlis ; 17. Verpė mergelė ; 18. Žydi klesčia radastėlė ; 19.Tas oželis skleistaragis ; 20. Purvynai rūdynai ; 21. Ar jau visi sugulat.

GASTAUTA (Rokiškio rajonas)

23
“Gastauta”

/ atlieka folkloro ansamblis “Gastauta” ; Nida Visockaitė, Giedrius Viduolis, vadovai. – Vilnius : Lituanus plokštelių įrašų studija, 1992. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Signalai trimitu ; 2. Aina žmones / Rokiškio r., Onuškio apyl. ; 3. Obelyt, gražuolyt / Biržų r., Kviriškio k. ; 4. Mart martela / Rokiškio r., Buniuškių k. ; 5. Lygias pievas / Rokiškio r., Panemunėlio apyl. ; 6. Aina mergyte / Rokiškio r., Rūmiškių vnk. ; 7. Oi augam augam / Zarasų r., Samanių k. ; 8. Dijūta, kolneli / Biržų r., Svilių k. ; 9. Oi jojau jojau / Zarasų r., Grauželių k. ; 10. Polka / Rokiškio r., Jūžintai ; 11. Skyniau skyniau skynimėlį / Kupiškio r., Palėvenėlės vnk. ; 12. Par devynius darželius / Rokiškio r., Rūmiškių vnk. ; 13. Skudučių sutartinė / Rokiškio r., Buniuškių k. ; 14. Matinėla, pasiilgsi mani / Rokiškio r., Tindžiulių k. ; 15. Polka / A. Svidinskas ; 16. Anam gali lauka / Rokiškio r., Tiltelių k. ; B 17. Rugeliai / Rokiškio r., Kuosių k. ; 18. Barkšti, barkšti paukšteli / Zarasų r., Tolimėnų k. ; 19. Padispanas / Biržų r. ; 20 Vai liūdnas liūdnas / Rokiškio r., Šetekšnų k. ; 21. Eilėm susėdom / Biržų r., Galvokų k. ; 22. Nebark mani / Rokiškio r., Skemai. ; 23. Skudučių sutartinė / Rokiškio r., Buniuškių k. ; 24. Trijula sesula / Rokiškio r., Rumiškių vnk. ; 25. Oi laido laido / Rokiškio r., Panemunėlio apyl. ; 26. Valsas / A. Svidinskas ; 27. Un ežeralia / Zarasų r., Salakas ; 28. Plaukiau par jūrų / Rokiškio r., Onuškio apyl. ; 29. Kieman svečiai suvažiava / Rokiškio r., Bulvėnų k. ; 30. Galopas / Utenos r., Sudeikiai.

GIMTINĖ (Punskas, Lenkija)

24
Punsko etnografinis ansamblis “Gimtinė”

/ [atlieka] Punsko etnografinis ansamblis “Gimtinė”, Aldona Vaicekauskienė, vadovė. – Baltstogės radijo studija, 1998. – 1 g.j.

Atlikėjai: K. Sidaris, T. Grigutienė, P . Valinčienė, T. Baranauskienė, Z. Judickienė, V. Malinauskaitė, G. Mulerčikienė, A. Pakuckienė, M. Šimčikienė, V. Valenskienė, J. Bansevičius, V. Mulerčikas, A. Nevulis, J. Nevulis (Jono), J. Nevulis (Broniaus), K. Sidaris, B. Valenskas, V. Vaškevičius.

Turinys: A Jaunimo, meilės, vestuvinės: 1. Ar žinai, berneli ; 2. Anksci ryto kėliau ; 3. O kap aš nuvėjau ; 4. Pūtė vėjelis ; 5. Sutems tamsi naktužėlė ; 6. Oi žirge, žirgeli ; 7. Tai dailu gertie ; 8. Kur mūs broleliai gėrė ; B Karinės, patriotinės, partizanų: 1. Brolelis an dvar ; 2. Žaliam beržynėly ; 3. Oi broli, broleli ; 4. Anoj pusėj ežerėlio ; 5. Už Vilniaus miesto ; 6. Vilniaus mieste ; 7. Sukrovė žiedus ; 8. Ėjo, ėjo motinėlė ; 9. Į žiemužę.

GONDINGA (Plungė)

25
Plungės ir Platelių krašto dainos ir šokiai

/ [atlieka] Plungės rajoninių kultūros namų folkloro ansamblis ; Dalia Stasikėlienė, vadovė. – Vilnius : Bonifa, 1996. – 1 g.j.

Turinys: Plungės ir Platelių krašto dainos ir šokiai A 1. Oi to, klevė ; 2. Mergytė mona ; 3. Rėndelė kuots ; 4. Tomsiuojuo naktelie ; 5. Vo kuo ėiška, bernieli ; 6. Šalabans ; 7. Stuovo unt tėltelė ; 8. Septynė rūtų lapele ; 9. Žemaitoks ; 10. Žiūro veizo ; 11. Sied mergelė verkdama ; 12. Leilinderis ; 13. Išejė strielčielis ; 14. Plaukė pylelė ; 15. Kadagys ; B 1. Aš ejau ; 2. Sosiedieli mona ; 3. Er paauga ėivelė ; 4. Kuo nuliūda, mergelė ; 5. Kad dievas doutų; 6. Vai kūliau kūliau ; 7. Mona muotinelė ; 8. Pas matošelė ; 9. Valsas ; 10. Kalns unt lygi lanka ; 11. Kokietka ; 12. Oi gėidra gėidra ; 13 Saulelė raudona .

GRIEŽIKAI (Vilnius)

26
“Griežikai”

/ [atlieka] folkloro grupė “Griežikai” ;[ Gaila Siaurukaitė–Kirdienė, vadovė.] – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1998. – 1 g.j. – Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr. 5)

Atlikėjai: Rasa Jakubauskaitė–Gelčienė / balsas ; Gaila Siaurukaitė–Kirdienė / smuikas, skudutis, balsas ; Albinas Batavičius / bandonija, daudytė, ragas, skudučiai, būgnas, balsas ; Gintautas Beržinskas / smuikas, ragas, skudutis, balsas ; Raimondas Gužauskas / basedla, daudytė, ragas, skudutis, balsas ; Arvydas Kirda / bandonija, kanklės, ragas, skudutis, balsas .

Turinys: A SUTARTINĖS: 1. Ridikas / pateik. Jurgis Krisikėnas, g. 1846 m., Biržų vls., užr. 1912 m. ; 2. Sesė rūtas pasėjo, rūtytėles pasėjo / pateik. Jonas Plepys–Plepas (1867–1955), Papilio vls., užr. 1936 m. ; 3. Ridikas arba Intakas / pateik. Jurgis Krisikinas, g. 1846 m., Biržų vls., užr. 1912 m. ; 4. Gintautų untytė / Juozas Bičiūnas, g. 1854 m., Rokiškio aps., užr. 1936 ; 5. Ei rūta, rūtele / pateik. Ona Smilgienė, g. 1837 m., Papilio vls., užr. apie 1910 m. ŠOKIAI IR MARŠAI: 6. Vestuvinis maršas / pateik. Kazimieras Janušas, g. 1908 m., Telšių r. ; 7. Polka I / pateik. Stasys Sabaliauskas, g.1876 m., Biržų vls.; 8. Polka II / Stasys Sabaliauskas, g.1876 m., Biržų vls.; 9. Polka “Varlakojė” / pateik. Adomas Jundalas, g. 1921 m., Plungės r. ; 10. Valsas ”Žmogaus gyvenimas” / Juozapas Petrošius (1897–1965), Tauragės aps. ; 11. Polka “Dėdės aparatas” / pateik. Jonas Martinkus, g. 1890 m., Šilalės r. ; 12. Malūnėlis / pateik. Petras Diržininkas, g. 1925 m., Telšiai ; 13. Valsas / pateik. Ciprijonas Niaura, g. 1896 m., Telšių r ; B 1. Šimkaičių polka / pateik. Jurgis Zaksas, 60 m., Kleopas Strickus, 50 m., Povilas Birgiolas, 30 m., Raseinių aps., užr. 1937 m. ; 2. Katinėli, nu nu nu / pateik. Pranas Ulozas, g. 1912 m., Ignalinos r. ; 3. Juokų polkutė / pateik. Kazimieras Augustaitis, g. 1923 m., Vilkaviškio r. ; 4. Kadugys / pateik. Aleksandras Zaremba, g. 1922 m., Šilalės r. ; 5. Polkutė / pateik. Jonas Ragažinskas, g. 1898 m., Plungės r. ; 6. Valsas / pateik. Juozas Platakis, g. 1898 m., Plungės r. ; 7. Polka “Drugelis” / pateik. Domininkas Lileikis, g. 1909 m., Telšių r., Zigmas Navickis, g. 1913 m., Šiaulių r. ; 8. Sprungulinė polka / pateik. Domininkas Lileikis, g. 1909 m., Telšių r., Pranas Mockus, g. 1930 m., Šilutės r. ; 9. Maršas “Kęstutis” / pateik. Bronius Jankauskas, g. 1916 m., Tauragės r.

INSULA (Telšiai)

27
“Insula”. Žemaičių kultūros draugijos folkloro ansamblis

/ [atlieka] žemaičių kultūros draugijos folkloro ansamblis “Insula” ; Milda Ričkutė, vadovė. – Vilnius : Lituanus plokštelių įrašų studija, [1991]. – 1 g.j.

Turinys: A l. Oi tingus tingus / Plungės r., Plateliai ; 2. Augin tievas du sūneliu / Telšių r., Mitkaičių k. ;3. Anksti rytą kėliau / L. Rėza ; 4. Oi liuliū liuliū / Telšiai ; 5. Šalabanas / Mažeikių r., Židikų k. ; 6. Polkutė / Širvintos ; 7. Polka / Skuodo r., Žirnikų k. ; 8. Polka “Strapt” / Skuodo r., Mosėdis ; 9. Padarė žvirblelis du alu / Telšių r., Ubiškė ; 10. Geida trys gaidele / Plungės r., Žemaičių Kalvarija ; 11. Latrišas / Šakių r., Slavikai ; 12. Polkutė / Raseinių r. ; 13. Serbinteli / Plungės r., Plateliai ; 14. Polka “Pukieta” / Skuodo r., Mosėdis ; 15. Maršas / Skuodo r., Lenkimai ; B l. Lopšinė / Plungės r., Šateikiai ; 2. Kykojimas / Plungės r., Šateikiai ; 3. Kuo nedainiouji? / Skuodo r., Mosėdis ; 4. Bernuželi mona / Šilalės r., Kaltinėnai ; 5. Voi ūžkit ūžkit / Plungės r. ; 6. Voi skaudi graudi / Telšių r., Mitkaičiai ; 7. Voi tu rugeli / Šilalės r., Laukuva ; 8. Mazurpolkė / Marijampolės aps. ; 9. Polka “Drugelis” / Plungės r. ; 10. Manietų valsas / Žemaičių Kalvarija ; 11. Kap mažas buvau / Telšių r. ; 12. Aukšta kalna / Telšių r., Žarėnai ; 13. Šustas / Skuodo r., Mosėdis ; 14. Šliapoks / Skuodo r., Mosėdis .

28
“Insula”. Žemaičių muzikinis folkloras

/ [atlieka] Telšių folkloro ansamblis “Insula” ; Milda Ričkutė, vadovė. – Vilnius : Garsų pasaulis, 1999. – 1g. j.

Atlikėjai: Milda Ričkutė, Zenaida Pikiotienė, Natalija Dacienė, Sigita Dacienė, Rita Macijauskienė, Diana Lakačiauskienė, Linas Ulkštinas, Vygantas Norvilas, Jonas Latakas, Artūras Dargužis, Eugenijus Vyšniauskas, E. Spudytė, V. Skugaras, G. Vaitkaitis, R. Sabaliauskaitė, Z. Sabaliauskaitė, L. Katutytė, A. Alimas.

Turinys: A 1. Kad aš jojau ; 2. Eisiu laukon paveizieti ; 3. Oi šalna šalnelė ; 4. Mazurka ; 5. Blezdingėlė ; 6. Plaukė pilelė ; 7. Aušta aušrelė ; 8. Šėn naktelė ; 9. Pasėjau kvietelį ; 10. Žydelka ; 11. Polka ; 12. Ėr susumdžiau šarkas varnas ; 13. Valsas . B 1. Sied senis jaujie ; 2. Oi mergelė ; 3. Kas pašers mon bierą žėrgą ; 4. Žydas ; 5. Valsas ; 6. Oi šilta šilta ; 7. Kad mes augom ; 8. Oi dyvaliau mona ; 9. Oi tu Juzi ; 10. Stoviejiė bernelis ; 11. Oi tu pušeli ; 12. Polka ; 13. Maršas .

INTAKAS (Vilnius)

29
Folkloro ansamblis “Intakas”

/ [atlieka] folkloro ansamblis “Intakas” ; Rytis Ambrazevičius, vadovas. – Vilnius : Lituanus plokštelių įrašų studija, [1986]. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Aš pagiružais, aš pamaružais / Seinų v., Žagarių k. ; 2. Sėdzu už stalo / Seinų v., Žagarių k. ; 3. Oi broli brolali / Punsko v., Vaitakiemio k. ; 4. Aukšti kalneliai be pakalnėlių / Punsko v., Oškinių k. ; 5. Balnojo tėvelis bėrųjį žirgelį / Punsko v., Oškinių k. ; 6. Až neprasto tėvelio sūnelis / Seinų v., Žagarių k. ; 7. Augo sodi serbentos / Kaišiadorių r. ; 8. Gieda ryliuoja raibi gaideliai / Kaišiadorių r. ; 9. Oi girioj girioj / Kaišiadorių r., Mijaugonių k. ; 10. Augo klevelis aukščiausias / Kaišiadorių r., Piktakiemio k. ; 11. Antai žebris rugiuose / Kaišiadorių r. . B 1. Užaugau kaimely / Marijampolės r., Jūrės k. ; 2. Ko mes sulaukėm / Švenčionių r. Laukių k. ; 3. Žaliam berži gegute kukava / Rokiškio r. ; 4. Serbėntelė, ar ne ougelė / Plungės r., Platelių k. ; 5. Tuojuo ulyčiuo / Kelmės r., Liolių apyl. ; 6. Oi kūmai kūmai / Punsko vls., Agurkių k. ; 7. Oi augo dygo / Marijampolės r., Selemos k. ; 8. Per lauką jojau / Užnemunė ; 9. Atlėkė lėkė graži paukštužėlė / Jurbarko r., Veliuonos k.

JIEVARAS (Vilnius)

30
Lithuanian Folk Group “Jievaras” 1. Dances

/ [atlieka] folkloro ansamblis “Jievaras” ; Evaldas Vyčinas, vadovas. – Vilnius, [1995]. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Maršas ; 2. Polka ; 3. Valsas ; 4. Polka ; 5. Valsas ; 6. Polka ; 7. ; Polka ; 8. Polka ; 9. Vengerka ; 10. Dūda ; 11. Šocas ; 12. Tetervukas ; 13. Jonkelis ; 14. Gyvatuks ; B 1. Polka ; 2. Lelenderis ; 3. Drailinas ; 4. Lestingis ; 5. Barborytė ; 6. Sicilikė–Marcelikė ; 7. Kadrilis ; 8. Marcinkauskas ; 9. Valsas ; 10. Kriaučiuks–šiaučiuks ; 11. Nevulio polka ; 12. Anės polka ; 13. Kūma ; 14. Pleškutis.

31
Lithuanian Folk Group “Jievaras” 2. Songs&Music / [atlieka] folkloro ansamblis “Jievaras” ; Evaldas Vyčinas, vadovas. – Vilnius, [1995]. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Po sodėlį, po gojėlį ; 2. Unksti rytą ; 3. Žyd girioj putinėlis ; 4. Lelenderis (dance) ; 5. Drailinas (dance) ; 6. Lestingis (dance) ; 7. Pragydo gydo ; 8. Atsigieris ir pavalgis ; 9. O kur vedum eisma ; 10. Saula laidžias ; 11. Trys broliukai ; 12. Tetervins subilda ; 1. Barborytė (dance) ; 2. Sicilikė–Marcelikė (dance) ; 3. Kadrilis (dance) ; 4. Marcinkauskas ; 5. Oi, tu kasela ; 6. Pagiriej on kalna ; 7. Vai namo, namo ; 8. Atvažav svotai iš Vilkapėdžių ; 9. Atvažiav svotai ; 10. Vo kap mes pradėsma ; 11. Valsas (dance) ; 12. Kriaučiuks–šiaučiuks (dance) ; 13. Nevulio polka (dance).

JONIŠKIO KULTŪROS RŪMŲ FOLKLORO ANSAMBLIS (Joniškio rajonas)

32
Žiemgalos krašto folkloras

/ [atlieka Joniškio kultūros rūmų folkloro ansamblis ; Dalia Augutytė–Žižionienė, vadovė]. – Šiauliai, 1998. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Aušta aušrelė, jau diena ; 2. Žyd’ daržely žalios rūtos ; 3. Tų mergelių dainavimas ; 4. Auga obelaitė ; 5. Turėje bubute ; 6. Polka ; 7. Ant ežerėle rymojau ; 8. Apynėli žaliasai ; 9. Saldus alutis padarytas ; 10. Apynėli buinasai ; 11. Delnų polka ; 12. Eina meška ; 13. Jok, jok Joneli ; 14. Viru viru košę . B 1. Anksti rytą keldamas ; 2. Oi varge varge ; 3. Padispanas ; 4. Oi strazdeli strazdeli ; 5. Auga sode obelaitė ; 6. Ir išdyga šermukšnelis ; 7. Ką padarei, močiute ; 8. Auga sode serbenta ; 9. Polkutė ; 10. Ten an kalna margs dvarelis ; 11. Ulioj bitele ; 12. Gėriau alutį ; 13. Žučių polka ; 14. Aš išdainiavau visas daineles .

JORĖ (Vilnius)

33
Folklorinis ansamblis “Jorė

” / [atlieka] folklorinis ansamblis “Jorė” ; Rūta Aleksiūnienė, vadovė. – Vilnius, 1997. – 1 g. j.

Turinys: A 1. Obelyt, gražuolyt / (kanklės) , Biržai ; 2. Užaugo liepa / (sutartinė), Kupiškis ; 3. Savucių pirmoji / (ožragis), Vabalninkas ; 4. Jurgi, geras vakars / (Jurginių), Adutiškis ; 5. Toli katė / (ragai), Kvetkai ; 6. Ažuminė Jurgelis / (sutartinė), Taujėnai ; 7. Gintautų “Untytė” / (skudučiai), Kvetkai ; 8. Treputė martela / (sutartinė), Pabaiskas ; 9. Dijuta kalneli / (rageliai), Vabalninkas ; 10. Ei, varni varni / (mišrus), Vabalninkas ; 11. Rimo, rimo tūto / (lamzdeliai), Vabalninkas ; 12. Leiringas / (šokis), Utenos r. ; 13. Išvedu ožį / (sutartinė), Pabaiskas ; 14. Bakšėnų “Tututis” / (skudučiai) , Kupiškis ; 15. Sėjau vosilkų / (javų lank.), Ignalinos r. ; 16. Valčikas / (kanklės), Šiluva ; 17. Piemenų tirliavimai / (lamzdeliai), Vabalninkas ; 18. Beržytės polka / (lamzdeliai), Kupiškis ; 19. Man dalgelė / (šienapjūtės), Kupiškio r. ; 20. Polkutė / (kanklės), Seredžius ; 21. Praauša denela / (šienapj.), Rokiškio r. ; 22. Rugeliai / (šokis), Pakruojo r. B 1. Pūski, vėjeli / (vestuvinė), Telšių r. ; 2. Ulba sakalas / (vestuvinė), Lazdijų r. ; 3. Paupių valsas / (kapela), Jurbarko r.; 4. Balnok, tėveli / (karinė–istorinė), Veliuona ; 5. Polka / (smuikai), Ignalina ; 6. Maluko polka / (kapela), Skuodo r. ; 7. Šių naktelį / (vestuvinė), Lazdijų r. ; 8. Mikita / (šokis), Merkinė ; 9. Valsas “Dobilas” / (kapela), Skuodo r. ; 10. Polka “Marytė” / (kapela), Ylakiai ; 11. Ir atjoja trys broliukai / Panevėžio r. ; 12. Duosiu Petrui pupų bliūdą / Ukmergės r. ; 13. Maršas “Keistutis” / (kapela), Skuodo r. ; 14. Vuožka ryšutuosi / (vaikų d.), Telšių r. ; 15. Polka be zakietkų / (šokis), Pakruojo r.

KANKLĖS (Prienų rajonas)

34
Skriaudžių folkloro ansamblis “Kanklės”

/ sudarė Arvydas Karaška ; [atlieka] Skriaudžių folkloro ansamblis “Kanklės” ; Arvydas Karaška, Jaunius Vylius, meno vadovai. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1994. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Paklausykit jūs, lietuviai ; 2. Senas kanklininkas ; 3. Ar aš nesakiau tau, sesytėle? ; 4. Gale svirno liepužėlė ; 5. Prano Puskunigio pamokas prisimenant ; 6. Kai aš buvau žalnierėlis ; 7. Per žalią girelę saulelė tekėjo ; 8. Tėvo kanklių pasaulyje ; 9. Paskutinė kanklininko daina ; 10. Vario stygoms gaudžiant, dainelę sudėsiu ; 11. Virsi, aržuolėli, iš “kanklių sakmės” ; 12. Garsi tauta Lietuvos. B 1. Lenkė žemai galvelę ; 2. Ant aukšto kalnelio žalias putinėlis ; 3. Augo girelėj žalia liepelė ; 4. Vai tu strazde strazdeli ; 5. Ar ne kalne avietėlė buvau ? ; 6. Kalne klevelis stovėjo ; 7.O kad aš augau pas motinėlę ; 8. Ei tu, rūtele mano žalioji ; 9. Žydi klesčia radastėlė .

KAUNO 1 -OJI MUZIKOS MOKYKLA

35
Dūzgia bitela /

[atlieka] Kauno muzikos mokyklos ansamblis ; Alvyda Česienė, vadovė. – Kaunas, 1998. – 1 g.j.

Atlikėjai: Daiva Raginytė, Jolita Celiešiūtė (A 7, 8, B 1, 2, 3, 4, 7), Lina Balevičiūtė (A 13, B 5, 6, 8, 9, 10), Jurgita Mieželytė, Milda Lukšytė, Jurga Pareigytė, Inga Adomavičiūtė.

Turinys: A 1. Saulala sadina, lylia / Rokiškio aps. ; 2. Trijuos / Kvetkai ; 3. Eikim, sesios, dauno / Kupiškis ; 4. Skrido bitė / Biržų vls., kankliuoja L.Balevičiūtė ; 5. Šakinėja žvirblalis / Ukmergės aps. ; 6. Ei rūta rūtela / Biržų aps. ;7. Lykie, lietuti / Alytaus r., dainuoja J. Celiešiūtė ; 8. Dūzgia bitelė / Ignalinos r. ; 9. Serbinteli / Žemaitija ; 10. Žemaitukas / Skuodo r. ; 11. Skamba kanklės / Skriaudžiai ; 12. Lek gervelė / Žemaitija, atlieka ansamblis “Ratilėlis ; 13. J.Švedas “Mane motulė barė” B 1. J.Švedas, melodinis etiudas “Varpeliai” ; 2. V.Mikalauskas, variacijos “Lėk, sakalėli” ; 3–6. A.Bružas, iš siuitos “Medžių ošimas”: “Pušis”, “Drebulė”, “Liepa”, “Eglė” ; 7. V.Juozapaitis, Preliudas ; 8. J.Juzeliūnas, šokis iš baleto “Ant marių kranto” ; 9. V.Paketūras, Preliudas Nr. 5 ; 10.Klova “Saulės žaismas ežero paviršiuje”.

KARUNKA (Vilnius)

36
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia

/ [atlieka] liaudiško giedojimo grupė “Karunka” ; Zita Karklelytė, vadovė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1998. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Sveika, karaliene ; 2. Norim ar nenorim ; 3. Libera ; 4. Pribūk man, Jėzau ; 5. Jėzau, alpdamas daržely ; 6. Skaistyklos ugnies smarkybę ; 7. Gana jau gana ; 8. Eikit į šalį, žemiškos linksmybės . B 1. Didžioj savo sunkybėj ; 2. Giesmė apie linksmybes dangaus ; 3. Linksmybė mano ; 4. Karunka (vainikėlis) ; 5. Užgeso žvaigždė ; 6. Pakėliau aš vėlę pas Dievą aukštybėn ; 7. Dangaus tėvyne ; 8. Labanakt, o Jėzau .

KRIVŪLĖ (Vilnius)

37
Folkloro ansamblis “Krivūlė”

/ [atlieka] Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis “Krivūlė” ; Petras Kvedaras, vadovas. – Vilnius : LASS bibliotekos garso įrašų studija, 1992. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Šaly kelio jovaras stovėjo / (rugiapjūtės), Ožkabaliai ; 2. Vai, ir atbėga bistrus elnelis / (kalendorinė), Marcinkonys ; 3. Vai, kas miški pamigo / (kalendorinė), Marcinkonys ; 4. Vaikštinėjo povela / (kalendorinė), Giraitė ; 5. Užteka saulužė / (vestuvinė), Veliuona ; 6. Tu, žilvitėli / (sutartinė), Adutiškis ; 7. Aisim in daržalį, sasula / (ratelis), Marcinkonys ; 8. Bėga, bėga upela / (ratelis), Vilkiškiai ; 9. Ant kalna rugeliai / (ratelis), Vilkiškiai ; 10. Skrenda vanagas / (ratelis), Vilkiškiai ; 11. Vai, nekukuok / (šeimos), Marcinkonys ; 12. Vai, pucine / (šeimos), Marcinkonys ; 13. Per karklynaicį/ (jaunimo), Marcinkonys . B 1. Aičiau per girų / (piršlybų), Dusetos ; 2. Ankstų rytelį kėliau / (vestuvinė), Marcinkonys ; 3. Pasišėrio žalamarg’s / (jaunimo), Mikoliškės ; 4. Tu, mano motinėla / (vestuvinė), Marcinkonys ; 5. Lakštingalėla / (rugiapjūtės), Marcinkonys ; 6. Egle, eglele / (šeimos), Jurgežeris ; 7. Lygūs laukai / (karo), Dusetos ; 8. Nūnai brolaliai / (karo), Marcinkonys ; 9. Po grinčios langu / (jaunimo), Vilkiškiai ; 10. Giria ūžė ir braškėja / (jaunimo), Vilkiškiai ; 11. Pavasaris buva / (jaunimo), Vilkiškiai ; 12. Vai, aukšci, aukšci / (piršlybų), Marcinkonys ; 13. Kas po tėvo sodely vaikščiojo / (šeimos), Marcinkonys ; 14. Ko gi pravirka gelsvas linelis / (našlaičių), Vilkiškiai .

38
Dieve, arčiau tavęs. Šermeninės giesmės

/ [atlieka] Vilniaus mokytojų namų folkloro ansamblis “Krivūlė” ; Petras Kvedaras, vadovas. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1997. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Trumpas mūs amžius ; 2. Norim ar nenorim – mirsime kiekvienas ; 3. Verki prie karsto, o siela ; 4. O siela nemari ; 5. Sielai vis neaišku būna ; 6. Jei Mariją mylime tikrai (vainikėlis) ; 7. Geriausias Jėzau, Tu vardu savuoju . B 1. Dieve aukščiausias ; 2. Rūsčią dieną ; 3. Žmogau, pabuski ; 4. O Dieve Tėve ; 5. Jėzau, alpdamas daržely ; 6. Marija Magdalena, kai Jėzaus ieškojo.

KUPIŠKĖNŲ VESTUVĖS (Kupiškis)

39
Senovinės kupiškėnų vestuvės

/ Kupiškio kultūros namai ; [atlieka] Kupiškio vyresniosios kartos meno saviveiklos kolektyvas ; P.Zulonas, režisierius ; V. Zinkevičius, chormeisteris. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1996. –1g.j.– Taip pat išleista plokštelė (žr. Nr. 9)

Turinys: piršlybos, mergvakaris, užgėrų rytas, piršlio korimas, “sodo” pirkimas, vestuvės.

Veikėjai: Jaunoji – Kostė Jugulienė, g. 1899 ; Jaunasis – Edvardas ŠERELIS, g. 1921 ; Motina – Viktorija (1898 –1984)

; Tėvas – Mykolas Ragauskas (1900–1986) ; Piršlys Povilas ZULONAS, g. 1912 ; Didysis pamergis – Emilija Kacinauskienė (1913–1992) ; Didysis svotas – Juozas Karazija (1906–1987) ; Pamergės – Adelė Ivanovienė (1913–1987), Ona Deksnienė (1910 – 1995), Veronika Karaliukienė, g. 1920, Kazimiera Čepelienė, g. 1913, Eugenija Valmienė, g. 1922, Ona Paulauskienė (1905–1994) ; Svotai – Antanas Simaška (1904–1992), Petras Simaška (1906–1969), Jonas Ivanauskas, g. 1924, Vytautas Striūka (1932–1993), Petras Vilčinskas (1893–1987), Jonas Kacinauskas (1908–1988) ; Svočios – Emilija Makštelienė (1904–1994), Stefanija Ribokienė, g. 1908 ; Kvieslys – Juozas Gaidukas (1903 - 1974) ; Kraičvežiai – Povilas Makštelė (1903–1971) Antanas Jasinskas (1910–1988), Kostas Stanys (1904–1985) ; Muzikantai – Povilas Žiūkas (1903–1981), Kleopas Mickevičius (1890–1985), Antanas Matulionis (1916–1980) ; Viešnios, svečiai ir kaimynai – Vilė Aleknienė, g. 1932, Veronika Baltrūnienė (1895–1991), Stefanija Bernadišienė (1920–1989), Veronika Gaidukienė, g. 1910, Juozas Grigas (1906–1973), Leonas Griciūnas (1908–1984), Tatjana Jonuškienė (1900–1983), Ekvilė Jonuškienė, g. 1913, Anastazija Malinauskienė, g. 1900, Barbora Makaveckienė (1900–1988), Pranas Manelis (1902–1992), Kostė Mažeikienė (1904–1989), Sofija Skupienė, g. 1910, Kazys Striūka (1902–1991), Elena Šerelienė, g. 1919, Albina Tauterienė (1908–1990), Emilija Žiūkienė (1906–1981), Ona Varnauskienė (1906–1980).

KUPOLĖ (Kaunas)

40
Kupolė. Žemaičių dainos ir šokiai. Imkit mane ir klausykit

/ [atlieka] folkloro ansamblis “Kupolė” ; Antanas Bernatonis, vadovas. – Kaunas : Matista, 1995. – 1 g.j.

Atlikėjai: S.Šoblinskaitė, M.Kaniavienė, S.Laivienė, U.Jurevičienė, M.Žemgulienė, S.Razmas, J.Gedgaudas, V.Piekus, Jurga Lazdauskaitė, Daiva Bradauskienė, Antanas Bernatonis, Romas Poderys, Povilas Grigas.

Turinys: A 1. Maršas ; 2. Auga ąžoulielis ; 3. Do balonde ; 4. Kariškis ; 5. Polka ; 6. 0i platus,platus ; 7. Gėid volungelė ; 8. Valsas ; 9. Ein pana par lonką ; 10. Jonkelis sokamasis ; 11. Oi kūma sosieda ; 12. Jau aušrelė bajauštonti . B 13. Polka ; 14. Lestinga ; 15.Serbėntelė ; 16. Šuokėniejė Ješeli ; 17. Valsas ; 18. Auga suodnė serbėnta ; 19. Galiuops ; 20. Polka ; 21. Jaušta jaušrelė ; 22. Jonkelis lendamasis ; 23. Rėndėlė kuots ; 24. Tuo žaliuo gėrelie ; 25. Valsas ; 26. Ant aukštojo krantelio ; 27. Suktinis.

41
Kupolė

/ [atlieka] folkloro ansamblis “Kupolė” ; Antanas Bernatonis, vadovas. – Kaunas : Matista, 1999. – 1 g.j.

Atlikėjai: Daiva Bradauskienė, Ernesta Gusmerytė, Dalia Laureckaitė, Genovaitė Sudintienė, Žaneta Šimkienė, Antanas Bernatonis, Tautvydas Bradauskas, Jonas Čepulis, Zigmas Kalesinskas, Antanas Laurinkevičius, Vytautas Nutautas, Dainius Šumskas, Kęstutis Darulis, Algis Kasperavičius, Povilas Grigas, Raimondas Jončas.

Turinys: A 1. Kad aš turėtau ; 2. Oi to klevė, klevė ; 3. Oi, oi, oi, Dzievulėliau mano ; 4. Valsas ; 5. Ryta rytelį ; 6. Oi žirge, žirgeli ; 7. Dėkui motulai ; 8. Polka ; 9. Oi sakuol, sakuolėli ; 10. Aušta aušrelė ; 11. Aš išjojau an vainos . B 1. Tuolėmą kelį ; 2. Polka ; 3. Vakar, vakar vakarėlį ; 4. Oi trumpos, trumpos ; 5. Valsas “Jauna mergaitė” ; 6. Žaliam bėržtvė ; 7. Veselės polka ; 8. Kas naktelė per naktelė ; 9. Polka ; 10. Ajau kelaliu ;11. Oi tu, sakalėli.

KURŠIŲ AINIAI (Klaipėda)

42
Folkloro ansamblis “Kuršių ainiai”

/ Klaipėdos etnokultūros centras ; [atlieka] Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblis “Kuršių ainiai” ; Irena Nakienė, vadovė. – Klaipėda, 1994. – 1 g.j.

Atlikėjai: R.Eglinskaitė, G.Jonušaitė, J.Kavaliauskas, D.Kubiliūtė, R.Sliužinskas A.Vozgirdas; R.Adomavičius, R.Bučmys, E.Buivydaitė, E.Bugytė, L.Bukauskaitė, A.Deimontaitė, V.Gedrimas, V.Jankūnaitė, A.Kosaitė, M.Macijauskienė, O.Pučinskienė, G.Stankaitis, D.Strazdaitė.

Turinys: A Pamario krašto tautosaka: 1. Išbėg išbėgo iš Rusnės kiemo / (žvejų daina), Rusnė ; 2. Sakmė apie žuvis ; 3. Parbėg laivelis / (vestuvinė daina), Ventės apyl. ; 4. Svyruoj linguoj paukštelis / (vestuvinė daina), Klaipėdos kraštas ; 5. Šiaučius / (šokis), Klaipėdos apyl. ; 6. Bėki, laivuži / (vestuvinė žvejų daina), Veliuonos apyl. ; 7. Vai, kur nužėgliuos / (žvejų daina) Klaipėdos kraštas ; 8. Padavimas apie milžinus / Drevernos apyl. ; 9. O Kur josi, brolužėli / (našlaičių daina), Klaipėdos kraštas ; 10. Vėdaras / (šokis), Klaipėdos apyl. ; 11. Klaipėdos krašto varpų kalba ; 12. Eisim namo namytužio / (verpimo daina), Pagėgiai . B Aukštaičių tautosaka: 13. Skurdutė / (ragų sutartinė), Biržų apyl. ; 14. Kas tar teka per dvarelį / (rugiapjūtės sutartinė), Rokiškio apyl. ; 15. Plaukio par jūrų / (vestuvinė daina), Pasvalio apyl. ; 16. Raliavimas / (improvizacija sekminių rageliu) ; 17. Tu, lydi, lydeli / (dvejinė sutartinė), Biržų apyl. ; 18. Kvepas drūtesnis už untutį / (skudučių sutartinė), Vabalninko apyl. ; 19. Man’ dalgela čysta pliena / (šienapjūtės valiavimas), Pasvalio apyl.. ; 20. Oi brolio broliukėlio / (vestuvinė daina), Kėdainių apyl. ; 21. Saliamonas / (šokis), Žemaičių Kalvarijos apyl. ; 22. Žaliuojuo girelie / (karinė–istorinė daina), Ylakių apyl.. ; 23. Nedėlios rytelį / (karinė–istorinė daina), Nevarėnų apyl. ; 24. Polkutė / (lamzdeliai), Raseinių apyl. ; 25. Pasėjau linelius / (vestuvinė daina), Kretingos apyl. ; 26. Polka / (kanklės), Raseinių apyl. ; 27. Oi dėrbau dėrbau nendrių tiltelį / (vestuvinė daina), Židikų apyl. ; 28. Improvizacija su molinukais ; 29. Jau sauleli leiduos / (vakaro daina), Luokės apyl.

KURŠIUKAI (Klaipėda)

43
"Kuršiukai “
/ Klaipėdos etnokultūros centras ; [atlieka] Klaipėdos etninės kultūros centro vaikų folkloro ansamblis “Kuršiukai” ; Margarita Macijauskienė, Vaidotas Macijauskas, vadovai. – Klaipėda, 2000. – 1g.j.

 

KŪLGRINDA (Vilnius)

44
“Kūlgrinda” /

[atlieka] lietuvių liaudies muzikos ansamblis “Kūlgrinda” ; Jonas Trinkūnas, vadovas. – Vilnius, [1994]. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Dijūto kalnali / (pavasario) ; 2. Lumzdelių sutartinė ; 3. Sesė sodų sadina / (žiemos) ; 4. Oi liliai tatatai / (medžiotojų) ; 5. Kanklių sutartinė “Gegutita” ; 6. Kas tar teka per dvarelį / (kupolinės) ; 7. Ei dagil dagilėli / (žiemos) ; 8. Išvedžiau oželį / (rudens) ; 9. Tėvelis kalnely / (šeimos) ; 10. Skudučių sutartinė ; 11. Išvedi vedi / (pavasario) ; 12. Vidury lauko / (žiemos) ; 13. Lakiojo dagilėlis / (žiemos) ; 14. Kanklės ; 15. Oi turu turu / (vestuvinė) ; 16. Ųžuolėli / (karo) ; 17. Pats pušį kirtau / (jaunimo) ; 18. Mano tėvo tėviškėlėj / (vestuvinė) ; B 1. Visi bajorai / (karo) ; 2. Oi kieno kieno / (vestuvinė) ; 3. Kur kukuoj gegelė / (šeimos) ; 4. Vai kur tu buvai / (jaunimo) ; 5. Aušta aušrelė / (vestuvinė) ; 6. Šokis “Šocas” ; 7. O tu, bernužėli / (jaunimo) ; 8. Buvo kiškelis / (žiemos) ; 9. Ar jau visi sugula / (jaunimo) ; 10. Šokis “Ulonas” ; 11. Oi tu, levandrėla / (vestuvinė) ; 12. Šokis “Tustaras” ; 13. Josiu in kalnelius / (vestuvinė) ; 14. Šokis “Ratai” ; 15. Galan svirno / (šeimos) ; 16. Gerkit, mano sveteliai / (vaišių) .

LIKTUŽĖ (Kaunas)

45
Kauno folkloro klubas “Liktužė”

/ [atlieka]Kauno folkloro klubas “Liktužė ; Herminija Vokietaitienė, vadovė. - Kaunas, 2000. - 1g.j. - Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr. 8)

Atlikėjai: Algimantas Česnavičius, Antanas Čižinauskas, Dalia Degutytė, Kristina Klusaitė, Vitas Gruzinskas, Juozas Gudauskas, Audronė Jagelavičienė, Aušra Jankauskienė, Ona Lasienė, Sabina Litvinaitienė, Jūratė Sakauskaitė, Boleslovas Skirgaila, Janina Sukockienė, Steponas Šiolys, Marta Valaikienė, Rima Valuckaitė, Herminija Vokietaitienė, Živilė Vokietaitytė.

Turinys: 1-12 dainos iš rinkinio “Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje. A.R.Niemi ir A.Sabaliausko surinktos” 1. Ar či visi suveja? ; 2. Oi tu bernužėli ; 3. Sniegas sninga ; 4. Tyki naktela ; 5. Gegutėla vyšnelėj kukava ; 6. Da gaideliai negiedoja ; 7. Klause, klause ; 8. Oi, žinau žinau ; 9. Ainu par girio ; 10. Oi rūta rūta ; 11. Atėjo laikas nuobodžių dienų ; 12. Kai aš turėjau dvi sesytėles ; 13. Toli taip toli ; 14. Tu, giruže, tu žalioji mano ; 15. Aušta aušta aušrytėlė / Donelaičių k., Vilkaviškio r. ; 16. Kas te ateina / Grigaliūniškių k., Prienų r. ; 17. Kai aš važiavau per tėvo lauką / Šunskų apyl., Marijampolės r. ; 18. Vai ūžia ūžia / Navininkų k., Marijampolės r. ; 19. Sėdi broliai už stalelio / Selemos k., Marijampolės r. ; 20. Vai namo namo / Veiverių k., Prienų r.

LINKAVA (Pakruojo rajonas)

46
Etnografinis ansamblis “Linkava” 1

/ [atlieka] Linkuvos etnografinis ansamblis “Linkava” ; Stasė Lovčikaitė, vadovė. – Vilnius : Garsų pasaulis, 1998. – 1 g.j.

Atlikėjai: Stasė Lovčikaitė, Kęstutis Bačianskas, Felicija Briškienė, Arvydas Bučas, Ona Builienė, Arūnas Glazauskis, Aldona Grigaliūnienė, Kristina Jagminaitė, Stasys Jovas, Albertas Jūras (armonika), Stasė Jūrienė, Adolis Karčinskas, Birutė Lukošienė, Elena Matiliūnienė; Lina Miežinskaitė; Aleksandras Monkevičius, Edita Naliveikaitė, Gintaras Pėželis, Irmantas Pėželis , Reda Pėželienė, Edita Pleškaitė, Jurgita Pleškaitė, Juozas Rakauskas (būgnas), Zenonas Šimkūnas, Aušra Švaplytė, Lina Valionytė–Kazokaitienė, Arūnas Valionis (kanklės), Ignas Valionis (smuikas), Bronislava Žalkauskienė .

Turinys: 1. Aš padainuosiu dainų dainialą ; 2. Aš pasėjo do liniuku ; 3. Pas seno tėvelį ; 4. Aušta aušriala, jau žara ; 5. Oi, iš ežerų ; 6. Aukštas dangus ; 7. Aš pas sava motinėla ; 8. Ko atjojė, bernužėl’? ; 9. Atsisėsk, mergužėla ; 10. Sidir vidir žaliūnėlis ; 11. Ko nuliūde, sesute? ; 12. Kas tau, motute, linelius nuraus? ; 13. Pulk po kojų motinėlą ; 14. Oi, giedri giedri ši vasarėla ; 15. Sėjo rūtelių šiomto lysvelių ; 16. Ar jau vėsi sugula? ; 17. Kor tie mūsų svotelė? ; 18. Oi, svotelių mūs gražums ; 19. Sėdi pamergėles’ ; 20. Mūs pamergėlių gražumas ; 21. Aš pasėjo žalio rūto (ratelis) ; 22. Auga kiem’ dagilel’s’ (ratelis) ; 23. Polka “Vynuoge” (šokis) ; 24. Valsas “Aleksandra” (šokis) ; 25. Ka būt graičiau (pasakojimas) ; 26. Kūme, kūme, žos’ avižos’ ; 27. Oi, aisiu, aisiu .

47
Etnografinis ansamblis “Linkava” 2

/ [atlieka] Linkuvos etnografinis ansamblis “Linkava” ; Stasė Lovčikaitė, vadovė. – Vilnius : Garsų pasaulis, 1998. – 1 g.j.

Atlikėjai: Stasė Lovčikaitė, Kęstutis Bačianskas, Felicija Briškienė, Arvydas Bučas, Ona Builienė, Arūnas Glazauskis, Aldona Grigaliūnienė, Kristina Jagminaitė, Stasys Jovas, Albertas Jūras (armonika), Stasė Jūrienė, Adolis Karčinskas, Birutė Lukošienė, Elena Matiliūnienė; Lina Miežinskaitė; Aleksandras Monkevičius, Edita Naliveikaitė, Gintaras Pėželis, Irmantas Pėželis , Reda Pėželienė, Edita Pleškaitė, Jurgita Pleškaitė, Juozas Rakauskas (būgnas), Zenonas Šimkūnas, Aušra Švaplytė, Lina Valionytė–Kazokaitienė, Arūnas Valionis (kanklės), Ignas Valionis (smuikas), Bronislava Žalkauskienė .

Turinys: 1. Aušta aušriala, šviesi pažarėla ; 2. Šviesiom žvaigždialem dangus nusagstyts ; 3. Pūte, pūte rytų vėjis ; 4. Kam to sprogsti, ožałėlio? ; 5. Bereik, motinėla, manė augionc ; 6. Legenda apie Blėkonių kryžių ; 7. Ožałėli, žalis medi ; 8. Pro mažo miestelį ; 9. Kūkava gegute ; 10. Aušta aušriala kaip gelumbėla ; 11. Stoviu ont tiltele ; 12. Bėg upiala vingurdama ; 13. Oi, geneli paukšteli ; 14. Toriu gražų vyro ; 15. Kurk ugnį, kurk ugnį ; 16. Kaip žmoniałė mokio / (pasakojimas) ; 17. Linkuvietiška polka / (šokis) ; 18. Polka “Malūnėlis” / (šokis) ; 19. Valsas “Plaukia sau laivelis” / (šokis) ; 20. Polka “Pliauškute” / (šokis) ; 21. Prašom, svečė, kieminėt’ ; 22. Saldus alutis padarytas ; 23. Užmušio žvirblį, išvirio širdį ; 24. Čiužinėje laputaite ; 25. Paukščių pamėgdžiojimai ; 26. Gerkėt’, gerkėt’, svetelė.

LOKYSTA ( Kaunas )

48
Dainos plinkšiškių, žemaičių ir kauniečių

/ [atlieka] folkloro ansamblis “Lokysta” ; Zita Žulkutė, vadovė. – Kaunas, 1995. – 1 g.j.

Turinys: A 1.Ėr pajauga ; 2. Eisiau sesis ; 3.Svetelia viedlelia ; 4.Subuotas ; 5, Žyds ; 6. Oi, strazdeli ; 7. Par tėltą juojau ; 8. Bieg opeli ; 9. Jonkelis našlinis ; 10. Pas Barbytį; 11. Vaikščiuojau ; 12. Pulkokietka. B 13.Aukšti kalna ; 14. Valsas ; 15. Dainioukėt, mergelis ; 16. Praded gaidelia ; 17. Zeleckio polka ; 18. Stuovieji bernelis ; 19. Uoj to kleveli ; 20. Par šilelį juojau ; 21. Maršas ; 22. Jonkelis čiornasis ; 23. Šė naktelį ; 24. Auga medis konka ; 25. Nuoriu myga .

MARCINKONYS (Varėnos rajonas)

49
Marcinkonių etnografinis ansamblis

/ Dzūkijos nacionalinis parkas ; [atlieka] Marcinkonių etnografinis ansamblis ; Joana Sereičikienė, vadovė. – Vilnius, 1991. – 1 g.j.

Atlikėjai: J.Serenčikienė, M.Gaidienė, I.Puočiauskienė, E.Tamulevičienė, V.Miškinis, B. ir J.Korsakai, J. ir P.Grigai, A.Kokienė, J.Cerebiejienė, J.Tamulevičienė, J. ir S.Česnuliai, B.Zinkevičienė, P. ir J.Sereičikai, M. ir H.Juknevičiai, R. ir V.Pačkauskai, R.Vilčinskienė, A.Tamulevičienė.

Turinys: Marcinkonių dainos: A 1. Bėkite, baraliai / (rugiapjūtės) ; 2. Tu mano motynėla / (vestuvinė) ; 3. Aš nemiegojau šių tamsiųjų naktelį / (vestuvinė) ; 4. Vai kas šųnakc per naktelį / (vestuvinė) ; 5. Karvelėli pilkuonėli / (grikių rovimo) ; 6. Vai beržalis baltas baltas / (šeimos baladė) ; 7. Užsimanė mano vyras / (humoristinė šeimos) ; 8. Vai aukšči aukšči / (vestuvinė) ; 9. Vai šlaviau šlaviau / (vestuvinė) ; 10. Vai kas ty miškan pamigo / (advento) ; 11. Siuntė mani motutė / (vestuvinė) ; 12. Kap aš buvau maža / (vestuvinė) ; 13. Vai aš nelaušu / (vestuvinė) . B 1. Vai žinau žinau / (vestuvinė) ; 2. Iš karčemėłės / (karinė–istorinė) ; 3. Žydzi grūšalė vidurin dvaro / (velykinė) ; 4. Vai pucine / (šeimos) ; 5. Pavasaro dzienełį / (vestuvinė ) ; 6. Per beržynaicį / (vestuvinė) ; 7. Vai tu strazdeli / (jaunimo) ; 8. Vajajai, Dzievuliau / (vestuvinė) ; 9. Grajyk, muzikėla / (vestuvinė, ) ; 10. Nulijo lietus / (šienapjūtės) ; 11. Sėdzi broliai už stalalio / (vestuvinė) .

NALŠIA (Vilnius)

50
Kukuoja gegiute. Rytų aukštaičių dainos, šokiai ir pasakojimai

/ Lietuvos radijas ; Lietuvių etninės kultūros draugija ; sudarė Rimantas Klimas ; [atlieka] folkloro ansamblis “Nalšia” ; Kazimieras Kalibatas, Petras Kvedaras, Audronė Vakarinienė, vadovai. – Vilnius : Garsų pasaulis, 1999. – 1 g.j. + 1 kn. (232 p. : gaid.) .Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr. 9)

Atlikėjai: J. Dingelis, T. Navsutis, M. Balkienė, J. Balkus, J. Kaziliūnas, R. Klimas, A. Vakarinienė, J. Kuklys, E. Ryškus, S. Gatelis, R. Dulkė, N. Keršienė, A. Jaskelevičienė, S. Trakšelienė, L. Zagurskienė, A. Rinkevičienė, V. Momot.

Turinys: A 1. Kukuoja gegiute / Ignalinos r., Užsienio k. ; 2. Atajoja jaunas jaunikaitis / Ignalinos r.. Meironių k. ; 3. Ir atskrida trys karveliai / Teklė Paukštienė ir “Nalšia” , Ignalinos r., Antalksnės k. ; 4. Bėk, barali / Ignalinos r., Rupinskų k. ; 5. Pjauna šienų pjavejaliai / Ignalinos r., Asiūklės k. ; 6. Inslinksminus boba / Pasakoja Vytautas Šerėnas ; 7. Yra mūsų sadely / Utenos r., Strazdų k. ; 8. Oi, broli brolali / Ignalinos r., Ginučių k. 9. Aik, sasute, darželin / Ignalinos r., Antalksnės k. ; 10. Letulis lija / Utenos r., Šuminų k. ; 11. Tu, dabilali / Utenos r., Strazdų k. ; 11 Lietus lyja, vėjai pučia / Ignalinos r., Ažvinčių k. ; 13. Pasėjau linelius / Ignalinos r., Ginučių k. ; 14. Gelažinis velnias / Pasakoja Vytautas Šerėnas ; 15. Ažupūte putina laukelius / Malvina Dūdėnienė, Ignalinos r., Antalksnės k. ; 16. Šalta žiema šalin aina / Ona Ivanauskienė, Ignalinos r., Ginučių k. ; 17. Leilingo / Virgilija Jelinskienė ir Aldona Padvaiskienė, Ignalinos r., Sabališkių k. . B 1. Nuveisiu / Julijona Juodagalvienė ir “Nalšia”, Ignalinos r., Asiūklės k. ; 2. Ak tu, bernuželi / Elena Razmukienė, Ignalinos r., Antakmenės k. ; 3. Gali lauka auga ųžalalis / Kazys Rukas, Ignalinos r., Ginučių k. ; 4. Sasyte mana / Petras Sakalauskas, Zarasų r., Tolimėnų k. ; 5. Oi, ko žvengi, žirgeli / Emilija Šimkūnienė ir “Nalšia”, Ignalinos r., Užsienio k. ; 6. Keliaunasai maršas / Jonas Šimkūnas, smuikas, Utenos r., Vyžių k. ; 7. Aisma, seses, namulio / Ignalinos r., Antagavės k. ; 8. Papūte vejalis / Ignalinos r., Meironių k. ; 9. Ūliokim, braliukai / Utenos r., Strazdų k. ; 10. Švinta Jona rytelia / Utenos r., Strazdų k. ; 11. Augin tėvas / Ignalinos r., Užsienio k. ; 12. Subat mielam vakaraly / Ignalinos r., Ažvinčių k. ; 13. Augau užaugau / Utenos r., Strazdų k, ; 14. A kai mes augam / Zarasų r., Salakas ; 15. Gali lauka karčemela / Utenos r., Šuminų k. ; 16. Aš pasėjau žalynelių / Utenos r., Strazdų k. ; 17. Oi, šermukšni šermukšni / Zarasų r., Tolimėnų k. ; 18. Labanariškių polka / Jonas Šimkūnas, smuikas, Utenos r., Vyžių k. ; 19. Kelias, braliukai / Karolina Varkavičienė, Zarasų r., Pratkūnų k. ; 20. Žalia valungela / Teklė Paukštienė ir Bronė Paukštytė, Ignalinos r., Antalksnės k.

NAUJOS MUZIKOS ANSAMBLIS (Vilnius)

51
Lithuanian traditional music. New music ensemble

/ [atlieka] Naujos muzikos ansamblis ; [Šarūnas Nakas, vadovas]. – Vilnius, 1992. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Untyte ; 2. Ridikai ; 3. Dijuto kolnali ; 4. Svirtis svyra un kalnelio ; 5. Saulala sodina, lylia ; 6. Sese sodų sodina ; 7. Katė ; 8. Du žali berželiai ; 9. Rimo rimo tūto ; 10. Be vardo ; 11. Taiso rėdo sesė brolį ; 12. Dūno upė, lylio ; 13. Skamba tarška žiedeliai ; 14. Septynios arab untytė ; 15. Atžagarinė ; 16. Tititi tatato, kas gražiai triūbija ; 17. O kas ti pražyda ; 18. Trys keturios linelius sėjome . B 1. Duja ;2. Šeinas ; 3. Valsas ; 4. Spridikis ; 5. Žalioj girioj medeliai braškėja ; 6. Vai ko tu nuvytai ; 7. Šustas ; 8. Valsas ; 9. Marcelė pana ; 10. Saulelė raudona ; 11. Oi tu strazde strazdeli ; 12. Padikatras ; 13. Vėdaras ; 14. Malūnėlis ; 15. Trepsiukas.

OBELĖLĖ (Garliava, Kauno rajonas)

52
Vilkas rijo ašaką... Pasakos. Žaidimai. Skaičiuotės. Dainos

/ [atlieka] Garliavos vaikų folkloro ansamblis “Obelėlė” ; Nijolė Grivačiauskienė, Rūta Stočkuvienė, vadovės. – Kaunas : POP centras, 1999. – 1 g.j.

Turinys: 1. Įžanga ; 2. Aš tu, tai du ; 3. Seku seku pasaką ; 4. Tą vilką parvilko (pasaka be galo su dain. int.) ; 5. Bėgo ožka (ratelis) ; 6. Atnešk vandens (dialogas) ; 17. Mikita (ratelis) ; 8. Žvirblio mokslai (sakmė) ; 9. Padarė žvirblelis alaus (daina) ; 10. Gol žvirblis (daina) ; 11. Rolio dirvolio (dialogas) ; 12. Mūsų tėvelis netikėlis (daina, solo) ; 13. Pasaka apie baltą gaidelį (pasaka be galo) ; 14. Eni beni (skaičiuotė) ; 15. Raganėle močekėle (žaidimas) ; 16. Ropė (pasaka su dain. int) ; 17. Buvo vilkas senas senas (pasaka be galo) ; 18. Kepė boba bandeles (daina) ; 19. Tupėjo žvirblelis ant krantelio (pasaka be galo) ; 20. Išbėgs išbėgs pelė Iš urvo (daina) ; 21. Meška ir bitės (pasaka) ; 22. Sūrio galas (pasaka) ; 23. Gydu gydu katutes (žaidinimas) ; 24. Runce, runce, kur buvai? (dialogas – žaidimas) ; 25. Čiūžina lapė (ratelis) ; 26. Ką pagavai? (dialogas) ; 27. Sėdi boba ant grindų (skaičiuotė) ; 28. Turi boba oželį (daina) ; 29 Greitakalbės ; 30.Turėjo bobulė žilą oželį (daina) ; 31. Ar jojai ant baltos kumelės? (dialogas) ; 32. Pasakyk daug kartų “lėkiau” ; 33. Ir aš teip (dialogas) ; 34. Padelnyko dieną (daina žaidimas) ; 35. Kunigas ir gudrus piemuo (dialogas) ; 36. Du kvaili, trečias be proto (pasaka) ; 37. Trobelė ant vištos kojelių (pasaka) ; 38. Atlėkė erelis su dideliu gūželiu (dialogas) ; 39. Uods iš aržuolo puolė (daina) ; 40. Adata padata (skaičiuotė) ; 41. Mūsų avytės (žaidimas su fantų išpirkimu) ; 42.Šarkele varnele ; 43. Busil busil, ga ga ga ; 44. Orų spėjimai ; 45. Žąsų tiltas (žaidimas) ; 46. Rod buva (daina) .

PLATELEE (Plungės rajonas)

53
Žemaitėjės nacionalėnė parka folkluora ansamblis “Platelee

” / [atlieka] Žemaitėjės nacionalėnė parka folkluora ansamblis “Platelee”, Regina Miežėtienė, vadovė. – Klaipėda : Bumsas, 1998. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Oi platos platos Platelių valsčielis ; 2. Kad aš juojau par kėimielį ; 3. Kas naktelė par naktelė ; 4. Vėngerka (šuokis) ; 5. Pakelo galvelė ; 6. Nedieliuos rytielį ; 7. Oi, pjuovė pjuovė ; 8. Kazuokielis (šuokis) ; 9. Vieversielis ont kelmelė ; 10. Muotinelė, negeraa ; 11. Vėsą kelį raitas juojau ; 12. Ak, teka teka srauni opelė . B 13. Trakpolkė (šuokis) ; 14. Serbėntelė ; 15. Do balonde ; 16. Polka kietka (šokis) ; 17. Oi, kūliau kūliau ; 18. Bova žmuogos baguotas ; 19. Žydelka (šuokis) ; 20. Gėid gaidelee ; 21. Tomsiuojuo naktelie ; 22. Ėš rogė grūda .

PUNTUKIS (Anykščiai)

54
Anykščių kultūros rūmų vaikų folklorinis ansamblis “Puntukis”

/ [atlieka] vaikų folklorinis ansamblis “Puntukis” ; Regina Budreikienė, vadovė. – [Vilnius : Bonifa, 1996]. – 1 g.j.

Atlikėjai: Instrumentais grojo: I.Kajietaitė – kanklės, A.Ratautas – birbynė, D.Baltušis – lamzdelis ir sekminių ragelis, E.Kajieta – lamzdelis, T.Kežutytė – smuikas. Dainavo: R.Belevičiūtė, A.Šemukšnytė, K.Belevičius, R.Belevičius, I.Kajietaitė, O.Šukaitis.

Turinys: A 1. Kur aisiu aisiu ; 2. Paklausykite, draugelas ; 3. Uai, kas pasdare ; 4. Buva dūda ; 5. Trepsiukas ; 6. Žalian berži ; 7. Išbegs, išbegs ; 8. Stovi žirgelis ; 9. Šyvis ; 10. Aušta, aušta ; 11. Beržytes polka ; 12. Unčių tupi ; 13. Polka ; 14. Pasėja broliukas ; B 1. Raliavimas ; 2. Tututis ; 3. Kur buvai, Jonai? ; 4. Tirliavimas ; 5. Gaidys ; 6. Erzinimai ; 7. Kepe boba bundelas ; 8. Barborytė ; 9. Ažys ; 10. Šiaučiukas – kriaučiukas ; 11. Vaversėlis ; 12. Čiužinėja laputala ; 13. Lancajiedas ; 14. Siuruoj’ mindrela ; 15.Oi, tu kleveli.

RADASTA (Vilnius)

55
Folklorinis ansamblis “Radasta”

/ [atlieka] folklorinis ansamblis “Radasta” ; [Aldona Ragevičienė, vadovė]. – Vilnius, 1989. – 1 g.j.

 

RAMOČIA (Kelmės r.)
Kur žolie žydieja. Kelmės krašto dainos ir šokiai / [atlieka] Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės organizacijos folkloro ansamblis „Ramočia“, Valdas Rutkūnas, vadovas.- Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka,…...- 1 g.j.

RAMOČIA (Kelmės r.)
Tykus vakaras. Kelmės krašto dainos ir šokiai / [atlieka] Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės organizacijos folkloro ansamblis „Ramočia“, Valdas Rutkūnas, vadovas.- Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, …..- 1 g.j.

RATILĖLIS

56
“Ratilėlio” dainos

/ [atlieka] folkloro ansamblis “ Ratilėlis” ; Alvyda Česienė, vadovė. – Kaunas, 1999. – 1 g. j.

Atlikėjai: folkloro ansamblis “Ratilėlis”, kankliuoja 1-osios muzikos mokyklos ansamblis “Upokšnis” (4, 5, 6, 7, 8,)

Turinys: A 1. Jojau per laukų / Adutiškio vls. ; 2. Renčiau stonužę / Marijampolės aps. ; 3. Kai aš ėjau per girelį / Žemaitija ; 4. Jau sutemo temela ; 5. Sėdžiu už stalelio / Vilkaviškio r. ; 6. Žiūrėk, sasuti / Aukštaitija ; 7. Lancajiedas / Biržų r. ; 8. Ar aš nesakiau / Šakių aps. ; 9. Sniegas sniegti / Rimšė ; 10. Liūlia, Jėzuli / A.Mikulskis ; B 1. Aušta aušrela / Rokiškio r. ; 2. Šiaurės vieje baise ūžė / Skuodo r. ; 3. Per lygius laukus / Kaišiadorių r. ; 4. Tu dobilėli / Jurgita Mieželytė ; 5. Dainos Kukučiui: I “Daina Kukučiui paerzinti”, II “Neleisti” , III “Kukučio idilė” / V. Bartulis, ž. M.Martinaičio ; 6. Mano broleliai / Z.Bružaitė, ž. S.Gedos.

RATILIO (Vilnius)

57
Vilniaus universiteto folkloro ansamblis “Ratilio”

/ [atlieka] Vilniaus universiteto folkloro ansamblis “Ratilio” ; Zita Kelmickaitė, vadovė. – Vilnius, 1990. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Tirliavimas / (lamzdelis), Raseinių r., Pavidaujo k.; 2. Kazacka / (kanklės), Bižų r., Krikščių k.; 3. Jei čiuladytė / (daudytės), Biržų r., Gavėniškio k.; 4. Sese sodų sadina / (trejinė sutartinė), Deltuva ; 5. Kūkal, Baltrau, čiūto / (sekminių rageliai), Radišių k.; 6. Skrida bite / (trejinė sutartinė), Vabalninkas ; 7. Oželis / (skudučiai, sekminių ragelis), Biržų r., Galvokų k.; 8. Škic, škic, kate / (ragai), Biržų r., Svilių k.; 9. Lioj saudaila, vokaro / (trejinė sutartinė), Kupiškis ; 10.Adata / (skudučiai), Ukmergės r., Taujėnai ; 11. Anyta verke / (sekminių rageliai), Biržųr., Gavėniškio k.; 12. Kaip lunke / (dvejinė sutartinė), Papilys ; 13. Be vardo / (skudučiai), Biržų r., Dirvonakių k.; 14. Kūmas aina / (skudučiai, lamzdelis), Pandėlys ; 15. Mūsų brolalių žali kiemeliai / (daudytės), Gavėniškio k.; 16. Ųžuolas su liepele / (B. Vareikienė), Alytus ; 17. Pragyda gyda / (vyrų grupė), Biržų r., Kviriškių k.; 18. Oi tumsu tumsu / (merginų grupė), Tverečius ; 19. Polka / (kanklės, bandūrėlis, pūslainė, lamzdelis), Širvintos . B 1. Tekėk, sauluže / (ansamblis), Šalčininkų r., Dieveniškės ; 2. Šį rudenėlį / (vyrų grupė), Kaišiadorių r., Jagelonių k.; 3. Po motinėlės stiklo langeliu / (R. Lukševičius), Jagelonių k.; 4. Turi tėvelis / (ansamblis), Kaišiadorių r., Jagelonių k.; 5. Polka / (kapela), Varėnos r., Kaniavos k.; 6. Par beržynų / (vyrų grupė), Širvintų r., Antakalnių k.; 7. Koks tin lingvas poilselis / (merginų grupė), Viekšniai ; 8. Leilinderis / (kapela), Klaipėdos r., Vanagų k.; 9. Par beržynelį / (moterų grupė), Skuodo r., Narvydžių k.; 10. Manietų valsas / (bandonijos), Plungė ; 11. Smuikų polka / Varėnos r., Kaniavos k.; 12. Unt žirga siesdams / (vyrų grupė), Plungė ; 13. Čiuldi ruldi / (kapela), Plungės r., Lelų k.; 14. Kūma susieda / (ansamblis), Skuodas ; 15. Polka “Šokit dūkit kaip pasiutę” / (kapela), Pustapėdžių k.

RATUTO (Kaišiadorys)

58
Ratuto

/ [atlieka] muzikos grupė “Ratuto” ; [Česlovas Kriščiūnas, vadovas]. – Kaunas : Pūkas, 1998. – 1 g. j.

Atlikėjai: Česlovas Kriščiūnas (vokalas, gitara, bandonija, armonika), Daiva Šeškauskaitė (vokalas, smuikas), Arvydas Kairevičius (vokalas, tūba), Rolandas Vilys (vokalas, lumzdelis), Robertas Ramunis (vokalas, būgnas) .

Turinys: A 1. Strazdo maršas / Zarasų r. ; 2. Vai, žirgeli juodberėli / Kaišiadorių r. ; 3. Šimkūno polka / Zarasų r. ; 4. Oi, tu, strazdi / Kelmės r. ; 5. Kaip gi gražus / Palangos m. ; 6. Vengerka / Ignalinos r. ; 7. Šalia keli karčemeli / Plungės r; 8. Oi, gydra gydra / Kelmės r. ; 9. Džiūsta, vysta širdis / Kaišiadorių r. ; Oi, Dieve mano / Kaišiadorių r. ; B 1. Dėdės polka / Kauno r. ; 2. Raudona saulė nusileido / Kaišiadorių r. ; 3. Sipavičiaus polka / Šiaulių r.; 4. Pilnos pievos gėlių raudonųjų / Kaišiadorių r. ; 5. Dėdės valsas / Kauno r.; 6 Dainuoju dainą / Kaišiadorių r. ; 7. Klumpių polka / Šiaulių r. ; 8. Ar matai, kaip skęsta? / Kaišiadorių r.

RĖMOLEE (Seda, Mažeikių rajonas)

59
Sedos etnografinis ansamblis “Rėmolee

” / sudarė Varsa Liutkutė ; [atlieka] Sedos etnografinis ansamblis “Rėmolee” ; Gintautas Griškėnas, vadovas. – Vilnius : Garsų pasaulis, 1998. – 1 g.j.

Atlikėjai; Zita Čičirkienė, Stasys Čičirka, Stefanija Dacienė, Stasė Drąsutienė, Steponas Drąsutis, Kęstutis Dvaržeckis, Danute Eičinienė, Vaida Danauskienė, Eugenija Girtienė, Liudvika Gricienė, Genovaitė Gricienė, Eufemija Jonavičienė, Indrė Jokopienė, Bronė Jucienė, Juozas Jucys,Stasė Juodeikienė, Juzefa Kocienė, Aleksandras Klioba, Bronė Karečkienė, Martynas Karečka, Ignas Kličius, Adelija Lakačauskienė, Valerija Mizinienė, Aleksas Mizinas, Justina Malakauskienė, Ernestas Mažrimas, Zofija Navickaitė, Pranas Petkus. Gintautas Petkus, Stasė Pocienė, Vladas Raštikis, Vaclovas Rupšys, Valerija Survilienė, Augustinas Survila, Adolfas Šulcas, Juozas Urbonas, Donas Vindašius, Alfonsas Venckevičius, Zofija Žadvydienė, Birutė Žadvydienė.

Turinys: A 1. Vai, klevi kleveli ; 2. Oi Juzi Juzeli ; 3. Koks ten lengvas poilselis ; 4. Ein bernelis ; 5. Žaliuo girelė ; 6. Vai, pūte pūte ; 7. Nedielios rytelį ; 8. Veins pas kitą ; 9. Eisu į kalną ; 10. Gegutė ; 11. Malūnelis ; 12. Žals guojus, birštvynelis ; 13. Padispanas . B 14. Aušta aušrelė ; 15. Kas mon pašers bierą žirgą ; 16. Saulelė teka ; 17. Ai, šiaudai šiaudai ; 18. Turiu turiu ; 19. Vajaunas ; 20. Ir išdyga žalia leipa ; 21. Veiną vakarielį ; 22. Siūbuotas valsas ; 23. Išeje strielčielis ; 24. Kad būčia balundielis ; 25. Aleksandrovas ; 26. Jau sauleli leidos .

RINGUŽIS (Panevėžio rajonas)

60
Miežiškių vaikų folkloro ansamblis “Ringužis”

/ [atlieka] Miežiškių vaikų folkloro ansamblis “Ringužis” ; Valerija Bartulienė ; Aldona Petrulaitienė, Rita Gasaitienė, vadovės. – Vilnius : Vilniaus plokštelių įrašų studija, 1997. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Giliavimai ; 2. Us–birr, kiaula gula ; 3. Dribk, karvyte ; 4. Atvarėm un pūdymėlia ; 5. Skudučių sutartinė ; 6. Atalyja lietūs ; 7. Pūsk, pūsk, vėjalėl ; 8. Ein boba pašaliu, pasaka be galo ; 9. Oi tu, pelėda ; 10. Vaikų sutartinė–kudakavimas ; 11. Spragilų sutartinė ; 12. Išbėgs išbėgs ; 13. Aš pamačio kukutį ; 14. Starkė Jonė ; 15. Pasėja Joniuks ; 16. Gaidys pupų rada ; 17. Šiū namo, šiū namo ; 18. Plyškim mana vyžas šitas ; 19. Atlėkė uods ; 20. Kur tu buvė, kiškel ; 21. Ralio, ėsk, karvyte ; B 22. Raliavimas lamzdeliu ; 23. Šiū, mano gyvulėlė ; 24. Kur aisiu aisiu ; 25. Maršas ; 26. Aš mažu užaugdamu ; 27. Aš vienu mergela ; 28. Aisim, sesės, į darželį ; 29. Paskutinė gėlė ; 30. Kiškelis ; 31. Dainavos polka ; 32. Rasos šventė ; 33. Išvažiuokit, svečė mana .

SADAUJA (Vilnius)

61
Senovinės Obelių krašto dainos

/ [atlieka] folklorinis ansamblis “Sadauja” ; Edita Meškuotienė, vadovė. – Vilnius, 1994. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Kai aš jojau jojau ; 2. Arti pa goju ; 3. Augin tėvas du sūneliu ; 4. Sūneli mana ; 5. Siūrava rasa un bara ; 6. Oi ta ta, kupole ; 7. Puolka rūta ; 8. Ralia ralia ; 9. Pabėk, bareli ; 10. Susitarė berniakėliai ; 11. Saulala raudona ; 12. Aniut, sesiula . B 13. Vaketukas vaketytei ; 14. Da ne visa mūsų šeimynėla ; 15. Oi žirge, žirgeli jadbėrėli ; 16. Tai kad gražiai joja ; 17. Aisūs kunklaliai ; 18. Par devynis darželius ; 19. Stovi rūtela ; 20. Pasakyk, mergužėla ; 21. Prašau tamstų, sveteli ; 22. Karvelėli mėlynasai ; 23. Atvažiava jaunas bernelis ; 24. Užtekėja saulala pa zoru ; 25. Griečenikė ; 26. Jūs mana kūmužėliai .

62
Tremtinių dainos. Senovinės Obelių krašto dainos

/ [atlieka] folkloro ansamblis “Sadauja” ; Edita Meškuotienė, vadovė. – Vilnius, 1994. – 1 g.j.

Turinys: A Tremtinių ir rezistencijos dainos: 1. Oi dainas dainelas ; 2. Tėvyne tėvyne ; 3. Upės plauks į melsvą tolį ; 4. Šaltas vėjas pučia ; 5. Aš pasiklausčiau šiauraus vėjelio ; 6. Pavasarį paukščiai ; 7. Neklausk manęs, brangi mamyte . B Senovinės Obelių krašto dainos: 8. Sūneli mana ; 9. Oi smūtna liūdna ; 10. Žalios mana girelės ; 11. Oi oi, matula ; 12. Senai jau senai ; 13. Oi tu, švilpa ; 14. Išlaide laide tėvas sūnelį ; 15. Až aukštųjų kalnalių .

SALDUVĖ (Šiauliai)

63
Folkloro ansamblis “Salduvė

” / [atlieka] folkloro ansamblis “Salduvė” ; Violeta Daknienė, Darius Daknys, vadovai. – Vilnius : Garsų pasaulis, [1991]. – 1 g.j.

Atlikėjai: V. Narbutaitė (smuikas), A. Pelenis (bandonija), A. Pažarauskas (cimbolai, armonika), J. Krivickas (basedla), D. Daknys (armonika, ožragis, lamzdelis, birbynė), V. Daknienė (kanklės, būgnas), R. Vainorienė (kanklės), S. Pažarauskaitė (žvanguliai, skrabalai), V. Pažarauskienė, V. Sukarevičienė, D. Augutienė, V. Pupienienė, A. Beinoravičienė, D. Beinoravičius, J. Paulauskienė, R. Balza, O. Briedytė, A. Balbierienė, D. Dapkuvienė, D. Pažemeckaitė, P. Bielskienė, V. Abromaitienė, R. Marcinkus, J. Vainorius.

Turinys: A 1. Maršas / (ragų sutartinė), Kupiškis ; 2. Apvynėlis augo (trejinė sutartinė), Papilys ; 3. Gintautų “Untytė” / (skudučių sutartinė), Kvetkai ; 4. Lelija / Pandėlio vls., Suvaizdžių k.; 5. Aušta aušrela. / Kupiškis ; 6. Drailinas / (aukštaičių šokis) ; 7. Šumka / (senovinis suktinis), Salamiestis ; 8. Bėdavoja tetušėlis / Kupiškio r., Palėvenėlės k.; 9. Skanus alus / Panevėžio r., Medikonių k. ; 10.Polkutė / Radviliškio r., Šiaulėnų k. ; 11.Gilio polka / Radviliškio r., Šiaulėnų k. ; 12.Tetervins subilda / Radviliškio r., Pakalniškių k. ; 13.Kur mana tėvelis gėrė / Obelių vls., Rūmiškių k. ; 14.Dirižablis / (aukštaičių šokis); 15.Antanukas / (aukštaičių šokis); 16.Jau sutema temela / Kėdainių r., Pagirių k. ; 17.Trijų polka / Kelmės r. ; 18.Turėjo bobutė / Prienų r., Skriaudžių k. ; 19. Kaliūkščių valsas / Aukštadvario vls., Kaliūkščių k. B 1. Cvinglis / Kelmės r., Noreišių k. ; 2. Alfonso Pelenio polka. Kelmės r., Noreišių k / ; 3. Valsas “Iš laibųjų” / Kelmės r., Noreišių k. ; 4. Tėvo polka / Kelmės r., Noreišių k. ; 5. Aismą į kalną. / Janapolės apyl., Kuršų k. ; 6. Kuo nuliūda, mergeli / Janapolės apyl., Gudelių k. ; 7. Polka / Janapolės apyl., Kuršų k. ; 8. Lelinderis / Janapolė ; 9. Uoi, tu kleveli / Varnių apyl., Pareškečių k. ; 10. Pjaun bernelis / Janapolės apyl., Kegų k. ; 11. Polkutė / Janapolė ; 12. Polka / Janapolė ; 11. Uoi, gydra gydra / Janapolės apyl., Gudelių k. ; 14. Žaliuojo girelie / Janapolės apyl., Kuršų k. ; 15. Magdės polka / Janapolės apyl., Roto kalno k. ; 16 .Maršas / Janapolė.

SAULALA (Rokiškio rajonas)

64
Saulala. Rokiškio rajono savivaldybės teatro rūmų etnografinis ansamblis

/ [atlieka] Rokiškio rajono savivaldybės teatro rūmų etnografinis ansamblis “Saulala” ; Irena Aleksiejienė, ansamblio vadovė ; Alvyra Krasauskienė, vokalinės grupės vadovė ; Rimantas Aleksiejus, akompaniatorius .– Vilnius : Garso įrašų studija “Tembras”, 1999. – 1 g.j.

Atlikėjai: Angelė Baraišienė, Petras Beniulis, Algis Bagužis, Virginija Budvytienė, Kilerija Čižokienė, Leonora Deksnienė, Irena Dūdienė, Danguolė Gaižuvienė Aldona Grabauskienė, Bronė Jasaitienė, Juzefa Juozapavičienė, Zita Kairelienė, Albinas Kaziulėnas, Bronė Kazlauskienė, Genė Kišūnienė, Danutė Kukarėnienė, Vytautas Krasauskas, Palmira Krasauskienė, Albinas Kviliūnas, Vidminta Lekavickienė, Petras Lingė, Irena Lingienė, Alfonsas Lukštaraupis, Regina Mainelienė, Antanas Makuška, Vanda Makuškienė, Rimantas Malcas, Aldona Merkienė, Jonas Pečiūra, Janina Pečiūrienė, Aldona Peldžiūtė, Elena Petkevičienė, Anelė Repšienė, Irena Rimšienė, Joana Valainienė, Ona Skruodienė, Antanas Smalstys, Vidmantas Tankevičius, Rimantas Šešelgis.

Turinys: A 1. Sveiki gyvi, sveteliai ; 2. Aušta aušrela ; 3. Aušta aušrela zariuoja ; 4. Kur aisiu aisiu ; 5. A, kur tu buvai ; 6. Sutema tema ; 7. Oi, tu–tu–tu–tu ; 8. Unksti rytą keldama ; 9. Mergužėla mana ; 10. Atjoja bernelis ; 11. Sėdi broliai ; 12. Oi, tu Daminykai . B 1. Drailinas ; 2. Malu malu ; 3. Vanagėlis ; 4. Trys sidabra upes ; 5. Rugeliai ; 6. Nei aš gert atajau ; 7. Trepsukas ; 8. Zoses polka ; 9. Kas subatas vakarėlį ; 10. Aušta aušta aušrytėla ; 11. Ant kalna malūnėlis .

SEDULA (Vilnius)

65
Folkloro grupė “Sedula”

/ [atlieka] folkloro grupė “Sedula” ; Daiva Steponavičienė, vadovė. – Vilnius : UAB AZBI, 1996. – 1 g.j.

Atlikėjai: Ilona Astrauskienė, Daiva Kirvelienė, Aušra Pačkauskienė, Birutė Pocevičienė, Loreta Pugačiukienė, Daiva Steponavičienė.

Turinys: A 1. Ne bet kokia aš mergelė buvau ; 2. Aina teka sesiulė ; 3. Dunda, barška skrynelė ; 4. En bernelis par laukelį ; 5. Sėju vėju, čiutelė ; 6. Tai gražiai žydi ; 7. Gedula liepa ; 8. Šienelį grėbiau ; 9. Lioj, šokėja ; 10. Žuvų šukelėm ; 11. Aš brolį myliu ; 12. Motula mana, širdela ; 13. Trys ratilėliu ; 14. Vilniaus miestelį . B 1. Leiskis, saule ; 2. Aš, viena martela ; 3. Oi, tu, kregždele ; 4. Oi, noriu, noriu miegelio ; 5. Lydžiu laide ; 6. Vai, ka tu nuvytai ; 7. Mes, dvi sesytėliu ; 8. Mok mona dukrelė ; 9. Aisūs kunklaliai ; 10. Kur mano tėvulis gėrė ; 11. Man čiučiulis ; 12. Ant tėvulio didzio dvaro ; 13. Lioj saudailio vakaro ; 14. Aš eisiu namo, namo .

SENOLIAI (Klaipėda)

66
Senoliai

/ Klaipėdos m. Muzikos centras ; [atlieka] Klaipėdos m. Muzikos centro liaudiškos muzikos ansamblis ; Elena Šalkauskienė, Jonas Petrauskas, vadovai. – Klaipėda, 1995. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Senolių maršas ; 2. Šatrija (daina) ; 3. Polka “Senolių linksmuolė” ; 4. Du broliukai (daina) ; 5. Valsas “Šią naktelę” ; 6. Polka “Iš laibųjų” ; 7. Tėviškės valsas ; 8. Fokstrotas . B 9. Valsas “Gegutė” ; 10. Polka “Oi, mergyte” ; 11. Bernelių valsas ; 12. Polka “Marceliutė” ; 13. Valsas “Plaukia sau laivelis” ; 14. Rausvuose rytuose (daina) ; 15. Bekerio polka ; 16. Liaudiškas maršas .

SKALSA

67
Skalsa

/ [atlieka] Daiva Šeškauskaitė, Saulius Skrebė, Vidinkstas Vinclovas, Irena Matelytė. – Kaunas, 1997. – 1 g.j.


SLAUNI KOMPANIJA (Vilnius )

68
Slauni kompanija. Gėriau alutį vis po truputį. Vaišių dainos

/ [atlieka] Audrius Astrauskas, Egidijus Jasinskis, Gytis Gasperaitis, Rimas Vaicenavičius, Saulius Žilinskas, Vytas Musteikis. – Vilnius : Garsų pasaulis, 1997. – 1 g.j.

Atlikėjai: Audrius Astrauskas, Egidijus Jasinskis, Gytis Gasperaitis, Rimas Vaicenavičius, Saulius Žilinskas, Vytas Musteikis .

Turinys: A 1. Gardus alutis padarytas ; 2.Šali keli karčiameli ; 3. Kas alutį geria, geria ; 4. Ar nesėdžiam už stala ; 5. Oi alus, tai alus ; 6. Man viena asočia mažai, mažai ; 7. Oi ką kalba apynėlis? ; 8. Pripilk alaus ; 9. Padari žvirblalis saldų alutį ; 10. Alutis geltonas ; 11. Balti stalaliai apdungstyti ; B 1. Gėriau alutį vis po truputį ; 2.Gaspadoriau šių namelių ; 3. Ko dūmoji, apyneli ; 4. Alaus, alaus ; 5. Gėriau alutį ; 6. Prašom, svečia, kieminėt ; 7. Jei geriat gerkit ; 8. Svečiai begaliai ; 9. Alutį gėriau .

STADALĖLĖ (Druskininkai)

69
Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblis “Stadalėlė”

/ [atlieka] Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblis “Stadalėlė” ; Lina Balčiūnienė, vadovė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1997. – 1 g.j.

Atlikėjai: J. Kašėtienė, E. Baublienė, E. Pugačiauskienė, D. Misevičienė, J. Grigienė, S. Klimienė, S. Kvaraciejienė, B. Večkienė, A. Valackienė, E. Kvaraciejienė, A. Jurelionytė, A. Kašėta, P. Ūlevičius, S. Gruodis, A. Vitkauskas.

Turinys: A 1. Šalia kelio stadalėlė / Vieciūnų k., Varėnos r., veda pateik. J. Kašėtienė ; 2. Tai aš nelaušiu / Vieciūnų k., Varėnos r., veda pateik. J. Kašėtienė ; 3. Vai barė, barė / Vieciūnų k., Varėnos r., veda pateik. J. Kašėtienė ; 4. Vėlų vakarėlį / Margionių k., Varėnos r., veda pateik. E. Baublienė ; 5. Barė tėvelis, sena mocinėlė / Mašnyčių k., Varėnos r., veda pateik. B. Večkienė ; 6. Sėdziu, sėdziu po langeliu / Mašnyčių k., Varėnos r., veda pateik. B. Večkienė ; 7. Oi už marelių / Margionių k., Varėnos r., veda pateik. E. Baublienė . B 1. Aš pasėjau balandėlį daržalin / Vieciūnų k., Varėnos r., veda J. Kašėtienė ; 2. Bėkie, žirgeli / Vieciūnų k., Varėnos r., veda pateik. J. Kašėtienė ; 3. Šių naktelį, per naktelį / Mašnyčių k., Varėnos r., dainuoja pateik. B. Večkienė ; 4. Žalion girion stadalėlė / Margionių k., Varėnos r., dainuoja pateik. E. Baublienė ; 5. Vai kaip karci pucinėlio uogelė / Žeimių k., Varėnos r., dainuoja J. Kašėtienė, E. Baublienė ; 6. Du sakalu lauku lėkė / Paliūnų k., Alytaus r., dainuoja pateik. A. Jurelionytė ; 7. Išvedė mani šešurėlis tancio / Vieciūnų k., Varėnos r., veda pateik. J. Kašėtienė ; 8. Sodai sodai, leliumoj / Paliūnų k., Alytaus r., veda pateik. A. Jurelionytė ; 9. Vidurin lauko / Paliūnų k., Varėnos r., dainuoja pateik. A. Jurelionytė ; 10. Kas zo dzyvai / Margionių k., Varėnos r., veda pateik. E. Baublienė .

STRAZDELIS (Alytaus rajonas)

70
Simno vaikų folklorinis ansamblis “Strazdelis”

/ [atlieka] Simno vaikų folklorinis ansamblis “Strazdelis” ; Irena Strazdienė, vadovė. – Vilnius : Garsų pasaulis, 1997. – 1 g.j.

Atlikėjai: Milda Jušinskaitė, Vytautas Česnulevičius, Agnė Jurčikonytė, Raimonda Miliauskaitė, Živilė Baidokaitė, Jurgita Narauskaitė (lamzdelis), Monika Miežutavičiūtė (kanklės, būgnas), Jūratė Žebrauskaitė, Silvija Cibulskaitė, Gytis Viršilas, Liutauras Bagentavičius, Virginija Daniulevičiūtė (kanklės), Vaidotas Varaška , Justinas Petraška, Aiva Ališauskaitė (kanklės), Ramunė Ragauskaitė (lamzdelis), Tomas Abromaitis, Dimitrijus Babčenko, Jolita Radzevičiūtė, Jurgita Matulevičiūtė, Jurgita Dranginytė, Dalius Burdulis (armonika, lamzdelis), Ramūnas Brazaitis, Tomas Kvedaravičius, Romas Stanionis, Jovita Abromaitytė, Giedrė Viršilaitė, Renata Satkauskaitė, Eimantas Ališanskas, Kristina Cibulskaitė, Jurgita Butrimaitė, Eglė Juciūtė, Romas Maslauskas, Odeta Gudišauskaitė, Jurgita Mačiulytė, Irena Strazdienė – vadovė (kanklės) .

Turinys: A Jaunesnioji grupė: 1. Švilpynės. Piemenų šūksniai ; 2. Ėsk, karvyte ; 3. O kur tu buvai ; 4. Siuntė ponas ožkų ; 5. Staugia vilkas ; 6. Išbėg išbėg ; 7. Oi tu ožy; 8. Varlių pamėgdžiojimas, piemenų šūksniai ; 9. Šiū namo ; 10. Ralio ralio ; 11. Augo kieme dagilėlis ; 12. Oi, močiute ; 13. Kai aš buvau mažutukas ; 14. Aušta aušrela . B Vyresnioji ir jungtinė grupės: 15. Diemedėlė ; 16. Kad aš turėtau ; 17. O už jūrelių ; 18. Ausk, motula, drobelas ; 19. Verkė dukrela ; 20. Oi bodžias bodžias ; 21. Motinytė mylima ; 22. Šalabanas ; 23. Kūmai susiedai ; 24. Mano tėvo ; 25. Polka ; 26. Oi tu tu tu, strazdeli .

SUTARAS (Vilnius)

71
Pripilk alaus.Tautiška kapelija

/ [atlieka] tautiška kapelija “Sutaras” ; Antanas Fokas, [vadovas]. – Vilnius : Garsų pasaulis 1995. – 1 g.j. – Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr. 12)

Atlikėjai: Tautiška kapelija “Sutaras”: Bronius Glovickis (vokalas, smuikas), Antanas Fokas (vokalas, bandonija, būgnas, armonika, kanklės), Gintautas Paukštis (vokalas, basetlė, kanklės, tuba), Marijus Šnaras (vokalas, smuikas, saga–žaislas, trikampis), Laimutis Žemaitis (vokalas, klarnetas, lamzdelis, ožragis, ragelis, lūpinė armonikėlė, barškalas, orkestrinės lėkštės, tarškynė, terkšlė, trikampis, skrabalai, žvanguliai). Svečiai: Kazimieras Šermukšnis (vokalas, būgnas, klaksonas), Nežinomas šuo (vokalas).

Turinys: A 1. Polka / Alytus, Punia ; 2. Pripilk alaus, pridrėbk medaus / Vilkaviškis, Virbalis–Pelužiai ; 3. Teka teka upelėlis / Jurbarkas, Veliuona ; 4. Valsas “Bėda tam kuiliui” / Vilkaviškis, Bartninkai ; 5. Gardus alutis padarytas / Pakruojis, Staškaviečiai ; 6. Vincuko polka / Plungė, Rietavas ; 7. Ko mon negėrti / Kupiškis, Laukminiškiai ; 8. Skanus alus balta puta / Biržai, Stroliai ; 9. Pijaus polka / Vilkaviškis, Grajauskai ; 10. Oi ką kalba apynėlis / Lazdijai, Babrai ; 11. Valsas “Ramunė” / Šiauliai, Kuršėnai ; 12. Ataeina bernų pulkas / Varėna ; 13. Alaus, alaus – dainuotojams / Pakruojis, Staškaviečiai ; 14. Aš negert atajau / Ignalina, Tverečius ; 15. Nežinoma polka / Suvalkija ; 16. Gėriau alutį, saldų midutį / Varėna, Vaitakarčmis ; 17. Kor upelis tiaka / Pakruojis, Staškaviečiai . B 1. Vis geriam, vis geriam / Jurbarkas, Veliuona ; 2. Arielkėle kartuolėle / Vilkaviškis, Virbalis–Pelučiai ; 3. Mergaičių polkelė / Raseiniai, Paalsiai ; 4. Išgėriau septynias / Jurbarkas, Veliuona ; 5. Mazurpolkė / Raseiniai, Blūdžiai ; 6. Šalė kelė karčemelė / Telšiai, Luokė ; 7. Andriuškos polkutė / Plungė, Rietavas ; 8. Gerkėt gerkėt, mielieji / Pakruojis, Staškavičiai ; 9. Gaspadorius atais / Pakruojis, Staškaviečiai ; 10. Baužio polka / Ignalina, Dysna ; 11. Alutį gėriau, gražiai dainavau / Kėdainiai, Aristava ; 12. Dieduko polka / Raseiniai, Paalsiai ; 13. Stiklinėlė uzbonėlį labai gražiai prašo / Ignalina, Linkmenys ; 14. Amerikoniška polka / Raseiniai, Tirukaičiai ; 15. Brolių Norkaičių polkiukas / Šilalė, Reistrai ; 16. Pašutpolka / Utena ; 17. Svečiai svečiai, sakau jums stačiai / Kupiškis ; 18. Senovinis maršas / Šilalė, Reistrai ; 19. Alaus, alaus / Alytus.

SVĖDASŲ ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS (Anykščių rajonas)

72
Svėdasų etnografinis ansamblis ir kapela

/ [atlieka] Svėdasų etnografinis ansamblis ir kapela ; Rožė Lapienienė, vadovė. – Vilnius : Lietuvos radijo studija, 1997. – 1 g.j.

Atlikėjai: Mindaugas Antanėlis, Stasė Beleckienė, Liuda Navainienė, Virginija Eigelienė, Irena Guobienė, Vida Jagienė, Danutė Lankauskienė, Genė Lapienienė, Rožė Lapienienė, Vilius Lapienis, Genovaitė Martinonienė, Aldona Matiukienė, Aldona Nakutienė, Zenonas Navickas, Fausta Palskienė, Aldona Paršiukaitė, Marijonas Sadzevičius, Valerija Šatkuvienė, Antanas Žygė, Andrius Žvirblys, Žygimantas Galinis .

Turinys: A1. Aušta aušta aušrytėla ; 2. Ir išdygo dagilėlis ; 3. Stovi eglala ; 4. Papūtė vėjelis iš visų šalių ; 5. Par kiemelį tykiai ėjo ; 6. Naktelas tykumas ; 7. Toj Butėnų ulyčėlaj ; 8. Aik, sesute, darželin ; 9. Kas subatos vakarėlį ; 10. Mano kiemely augo liepela ; 11. Kukavo gegutė ; 12. Atsidusk, berneli, iš tikros širdelas ; 13. Aušta aušrela, kaip gelumbėla ; 14. Aikim, sesės, in darželį ; 15. Oi aš gavau vyrelį .

ŠALCINĖLIS (Punskas, Lenkija)

73
Punsko Kovo 11–osios gimnazijos folkloro ansamblis “Šalcinėlis

” / [atlieka] Punsko Kovo 11 – osios folkloro ansamblis “Šalcinėlis” ; Aldona Vaicekauskienė, vadovė. – Baltstogės radijo studija, 1996. – 1 g.j.

Turinys: Punsko, Seinų krašto dainos ir muzika: A 1. Oi kelias, kelias / (karinė), išmokta iš M. Pajaunienės, Agurkių k. ; 2. Oi kūmai, kūmai / (krikštynų), išmokta iš M. Pajaunienės, Agurkių k. ; 3. Audė, audė seserėlės / (patriotinė), išmokta iš V. Valinčienės, Oškinių k. ; 4. Aušta aušrelė / (karinė), išmokta iš E. Brazinskienės, Žagarių k. ; 5. Grečinikė / (šokis) ; 6. Pasėjau kanapę / (ratelis), išmokta iš V. Valinčienės, Oškinių k. (veda E.Kardauskaitė) ; 7. Augino močiutė liepuonėlę / (šeimos), išmokta iš V. Valinčienės, Oškinių k. ; 8. Pas motinėlę valią turėjau / (šeimos), išmokta iš A. Kaluškevičienės, Kreivėnų k. ; 9. O per tankų gojų / (jaunimo), išmokta iš V. Valinčienės, Oškinių k. . B 1. Oi toli, toli / (jaunimo – meilės), išmokta iš M. Pajaunienės, Agurkių k. ; 2. Aš pagiružiais / (jaunimo – meilės), išmokta iš J.Jakubausko, Žagarių k. ; 3. Per žalių giralį / (jaunimo), išmokta iš M. Pajaunienės, Agurkių k. ; 4. Krakoviakas / (šokis) ; 5. Po serbintėli stovėjau / (Užgavėnių), išmokta iš E. Drūtytės, Šlynakiemio k. ; 6. Mūsų martelė / (vestuvinė), išmokta iš M. Pajaunienės, Agurkių k. ; 7. Tu svočiute rože / (vestuvinė), išmokta iš J. Skripkos, Dusnyčios k. ; 8. Ojojojoj, tai rūpi man / (užstalės), išmokta iš M. Pajaunienės, Agurkių k. ; 9. Oi tu, rugeli / (rugiapjūtės), išmokta iš J. Jakubausko, Žagarių k. ; 10. Oi, kap aš ėjau / (jaunimo), išmokta iš L. Petruškevičienės, Dusnyčios k. ; 11. Lygiojoj lankoj / (našlaičių), išmokta iš K. Šliaužienės, Vaitakiemio k.

ŠATRIJA (Telšių rajonas)

74
Luokės etnografinis ansamblis “Šatrija

” / [atlieka] etnografinis ansamblis “Šatrija” ; Joana Vaigauskaitė, vadovė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1997. – 1 g.j.

Atlikėjai: Luokės etnografinis ansamblis “Šatrija”/ Ona Andriuškienė, Eugenija Bagočiūtė, Snieguolė Balčiūnienė, Birutė Glebavičienė, Zenonas Jonikas, Joana Misiūnienė, Jonas Misiūnas, Vytautas Riškus, Romutė Pudžiuvelienė, Danutė Umikytė–Pustygienė, Laima Piliutienė, Aleksas Stilikas, Jonas Stankūnas, Zosė Stasiulienė, Jadvyga Stonienė, Jadzė Šervinskienė, Adelė Šimkienė, Irena Širvienė, Teresė Valantinienė, Vanda Ukaitienė, Irutė Vaišvilaitė, Valentinas Venckus, Danutė Zakienė, Stanislovas Žebrauskas, dainininkai ; V. Venckus, armonika ; Z. Jonikas, kontrabosas ; S. Balčiūnienė, lamzdeliai; Joana Vaigauskaitė–Misiūnienė, ansamblio vadovė .

Turinys: Darbo dainos: 1. Devėntė metele ; 2. Braukė seselė ; 3. Ir pasieje tatušielės ; 4. Oi, mėiga, mėiga ; 5. Auga kėimė dagilielės ; 6. Kad lėnelios siejau. Vestuvinės dainos: 7. Vargelie gėmiau; 8. Augėn monė mažą; 9. Pūske, viejelė ; 10. Sens, sens senutielės ,11. Bieg opelė ; 12. Arso patvuorie skėdryną ; 13. Seselė mūsa. Šeimos dainos: 14. Prapūsk, viejelė ;15. Ein bernielės ; 16. Kada aš augau ,17. Sakiau, dokrelė ; 18. Uona Polecijuona ; 19. Oi to, klevielė ; 20. Oi, dyvaliau mona ; 21. Auga kėimė dagėlys ; 22. Oi, gydra gydra. Dainos apie gamtą: 23. Puo mona tieva ; 24. Plaukė pylelė ; 25. Oi, tu lapelė. Žaidimai: 26. Zuikielės ; Šarka. Instrumentinė muzika; 28. Šeinas ; 29. Vestuvinis šokis ; 30. Valsas “Mes iš Luokės” .


ŠATRIJA (Telšių r.)
Oi gydra, gydra.. / [atlieka] Telšių rajono Luokės etnografinis ansamblis „Šatrija“; Joana Vaigauskaitė- Misiūnienė, vadovė: Kaunas Bočių studija, 2003.- 1 g.j.

 

 

ŠATRIJA (Telšių r.)
Eisma į kalną / [atlieka] Telšių rajono Luokės etnografinis ansamblis „Šatrija“; Joana Vaigauskaitė- Misiūnienė, vadovė, Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 1998.- 1 g.j.

 

 

TADUJA (Kelmė)

75
Kelmės jaunimo folkloro centro folkloro ansamblis “Taduja

” / [atlieka] folkloro ansamblis “Taduja” ; Angelė Jovaišaitė, vadovė. – [Vilnius : Lietuvos radijo studija, 1992]. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Numi numi, svetuka muna / Pavėžupio k., Kelmės r. ; 2. Tuoje ulyčiuoj / Liolių k., Kelmės r. ; 3. Taduja / (sutartinė), Viduklė, Raseinių r. ; 4. Aušta aušreli / Šaukėnų k., Kelmės r. ; 5. Drailinas ; 6. Vajaunas / Seda, Mažeikių r. ; 7. Visi bajuora į Rygą juoj / Užberžynio k., Kelmės r. ; 8. Uoi, bruoli bruoli / Pavėžupio k., Kelmės r. . B 9. Bruolis sesis nemylieji / Pavėžupio k., Kelmės r. ; 10. Aisu į girelį / Pakražančio k., Kelmės r. ; 11. Da gaidelio negyduoja / Vaiguvos k., Kelmės r. ; 12. Šiauris vieja baise ūži / Kražiai, Kelmės r. ; 13. Polka / Sutkūnų k., Šiaulių r. ; 14. Kadrilis / Grinkiškis, Radviliškio r. ; 15. Uoi, eisu eisu / Pavėžupio k. ; 16. Jau sauleli leidas / Liolių k., Kelmės r. ; 17. Šių naktelį par naktelį / Liolių k., Kelmės r. ; 18. Aisu jaš į kalną / Stulgių k., Kelmės r. ; 19. Gerk gieręs, berneli, rūpinkis numuo / Vaiguvos k., Kelmės r. ; 20. Kas do čiesas, do gadyni / Stulgių k., Kelmės r.

TRYS KETURIOSE (Vilnius)

76
Sutartinės: lietuvių polifoninės dainos.

Folkloro grupė “Trys keturiose”. / [atlieka] folkloro grupė “Trys keturiose” ; Daiva Vyčinienė, vadovė. – Vilnius, 1998. – 1 g.j.

Atlikėjos: Veda: Austė Nakienė (1, 2, 5, 8, 11, 15, 19, 20, 24); Daina Norvaišytė (3, 4,14,16,17, 22); Gabrielė Širkaitė (2–4, 6, 7, 9–11,13,17,19, 21–24), Ingrida Varnienė (1, 2, 4–16, 18–24); Daiva Vyčinienė (1–7, 9–16,18–24).

Turinys: A 1. Jeglala aukštuola ; 2. Dobilio, dobiluti, dobilio ; 3. Lioj, lylia, ka gervela ; 4. Dai kas padunda, dabilia ; 5. Vidur dvaro trys ųžuolai ; 6. Turejo liepa, lioj taduvėla ; 7. Dobilėli, dobilio, parūko rūko ; 8. Tuita, builali, builio ; 9. Bitelė siaubia in balta dobila ; B 10. Ryto rytėlio ; 11. Ejau rytelia, čiūta ; 12. Mana vainikas, judabra ; 13. Trys keturiose, linelius pasėjau ; 14. Liai, ką tu berželi ; 15. Sadauto, sadauto, apynėlis auga ; 16. Dabile bite, dabilėli ; 17. Verkia, lylio, našlaitėla ; 18. Aš verpčiau plonų ; 19. Berželi beržutį, tatato ; 20. Išjos brolutėlis, sodauto ; 21. Sadauto, sadauto, sadauto lingo ; 22. Ciutela ciutela, ciuta lylia ; 23. Lioj, saudailio, vokaro ; 22. Augo putins su šermukšniu .

UTENOS GĖRIMAI (Utena)

77
Apynėlis mažas. Folkloro ansamblis “Utenos gėrimai”

/ [atlieka] folkloro ansamblis “Utenos gėrimai” ; Eleonora Panavienė, vadovė. – Vilnius : Bonifa, 1996. – 1 g.j.

Atlikėjai: Eleonora Panavienė, Vida Kunickienė, Nijolė Belozarienė, Raimundas Kunickas, Gintautė Burneikienė, Vladas Krikštūnas, Daiva Bukienė, Stasys Motiejūnas, Irena Eisenienė, Ina Sadaunykienė, Angele Kalytienė, Rita Sinkevičienė, Vladislava Kareckienė, Jūratė Šinkūnienė.

Turinys: A 1. Apynėlis mažas ; 2. Kų kalbėja apynėlis ; 3. Aušta rausva aušrelė ; 4. Laukelį aria ; 5. Kelkis, kelkis, jaunas broli ; 6. Žuvų šukelėm ; 7. Žalias ųžuolėli ; 8. Suskambėjo, suskambėjo ; Bralužėli, dobilėli ; 10. Čibi ribi ožys ; 11. Vai tu eglala . B 1. Kalni rugeliai ; 2. Ar aš nesakiau ; 3. Sudie, mergela ; 4. Vilkas kalalį papjove ; 5. Augo kieme dagilelis ; 6. Kalnai kur dainavo ; 7. Juk tu sakei, kad ateisi ; 8. Vasarodamas aš kaime ; 9. Nama, brolaliai.

78
Pa tevelia vartais. Folkloro ansamblis “Utenos gėrimai”

/ [atlieka] folkloro ansamblis “Utenos gėrimai” ; Eleonora Panavienė, vadovė. – Vilnius : Bonifa, 1997. – 1 g.j.

Turinys: A 1.Žųselas girga ; 2. Tėvelių dvarelis ; 3. Vai, kur tu buvai? ; 4. Anksti rytą rytelį ; 5. Aš išėjau un dvarų ; 6. Augin tėvas ; 7. Buva dūda Vilniuj ; 8. Tu dabilėli ; 9. Putinėli raudonasai ; 10. Stovi kalneliai ; B 11. Oi broli , brolali ; 12. Tai plaukė untela ; 13. Ne bet kokia aš mergela buvau ; 14. Pa tėvelia vartais ; 15. Josiu in kalnelius ; 16. Oi seniai seniai ; 17. Augo dukrela ; 18.Tave aš pamačiau ; 19.Neskambink tu man, sese ; 20. Tylūs armonikos tonai ; 21. Ainam, sesulas.

ŪLA (Vilnius)

79
Graudūs verksmai

/ [atlieka] etnomuzikos ansamblis “Ūla” ; Janina Bukantaitė, Egidijus Virbašius, vadovai. – Vilnius, 1995. – 1 g.j.

Turinys: A Pradžios giesmė: Pro graudžius verksmus; Pirmoji dalis : Skaitinys ; Nuliūdo siela ; Rauda Jėzau, didžiūnų ieškota ; Skundas širdį gelia ; Antroji dalis : Skaitinys ; Prie stulpo riša . B Rauda Jėzau, prie stulpo ; Skundas Siela liūdi . Trečioji dalis : Skaitinys ; Sunkiausią kryžių ; Rauda Jėzau, mūs nuodėmių naštą ; Skundas kur paguodos .

80
Folklorinis ansamblis “Ūla”

/ [atlieka] folklorinis ansamblis “Ūla” ; Aldona Ragevičienė, Egidijus Virbašius, vadovai. – Vilnius, 1991. – 1 g.j.

Turinys: A Instrumentinės sutartinės: skudučiai, kanklės, lamzdeliai ; Vokalinės sutartinės ; Dainos ir šokiai . B Dainos ir šokiai / kapela: 2 bandonijos, 2 smuikai, lamzdelis, birbynė, basetlė .

81
Lietuviškų šokių muzika

/ [atlieka] etnomuzikos ansamblis “Ūla” / instrumentinė grupė ; [Egidijus Virbašius, vadovas]. – Vilnius, 1995. – 1 g.j.

Atlikėjai: G.Kirdienė – smuikas, V.Palubinskienė – kanklės, S. Mickus – lūpinė armonikėlė, A.Kirda – bandonija, E.Virbašius – lamzdelis, R.Gužauskas – basedla, būgnas.

Turinys: A 1. Vestuvinis maršas ; 2. “London” valsas ; 3. “Mos” polka ; 4. Vilties valsas ; 5. Lelenderis ; 6. Polka “Kalvelis” ; 7. Jono Jančo polka ; 8. Jaunimo valsas ; 9. Maršas ; 10. Polka “Voverytė” ; 11. Ragažinsko valsas . B 1. Valsas ; 2. Duja ; 3. Jonkelis ; 4. Šokių pynė ; 5. Gyvatuks ; 6. Fokstrotas ; 7. Valsas ; 8. Šeinas ; 9. Skrodelis ; 10. Malūnėlis ; 11. Polka .

82
Lithuanian folk music / [atlieka] folklorinis ansamblis “Ūla” ; [Egidijus Virbašius, vadovas]. – Vilnius, 1993. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Šalabanas ; Valsas ; Polka ; 2. Vaikų šokis ; 3. Duja ; 4. Jonkelis ; 5. Kadrilis ; 6. Beržytės polka ; 7. Jaunimo valsas ; 8. Maršas ; 9. Polka “Voverytė” ; 10. Ragažinsko valsas . B 1. Šaulys ; 2. Šimkaičių polka ; 3. Kreicpolkis ; 4. Gyvatukas ; 5. Fokstrotas ; 6. Valsas ; 7. “Liver” polka ; 8. Šeinas ; 9. Skrodelis ; 10. Malūnėlis ; 11. Polka ; 12. Vestuvinis maršas .

83
Lithuanian folk music

/ [atlieka] etnomuzikos ansamblis “Ūla” / instrumentinė grupė ; ; Egidijus Virbašius, vadovas. – Vilnius, 1995. – 1 g.j.

Atlikėjai: G. Kirdienė – smuikas, S. Mickus – lūpinė armonikėlė, A. Kirda – bandonija, E.Virbašius – lamzdelis, R.Gužauskas – basedla, Adelija Mickuvienė, Stasys Mickus, Jonas Volungevičius.

Turinys: A 1. Marsas “Šaulys” ; 2. Vai jojau jojau ; 3. “London” valsas ; 4. “Mos” polka ; 5. Kai mažas buvau ; 6. Valsas lūpine armonikėle ; 7. Fokstrotas ; 8. Valsas ; 9. “Liver” polka ; 11. Už aukštų kalnelių . B 1. Vestuvinis maršas ; 2. Vilties valsas ; 3. Šokių pynė ; 4. Dievuli brangus ; 5. Valsas ; 6. Lelenderis ; 7. Polka “Kalvelis” ; 8. Jauns jaunikaitis ; 9. Jono Jančo polka ; 10. Šimkaičių polka ; 11. Polka .

84
Lithuanian traditional music

/ [atlieka] etnomuzikos ansamblis “Ūla” ; Janina Bukantaitė, Egidijus Virbašius, vadovai. – Vilnius,[1994]. – 1 g.j. – Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (pst. - išskyrus 1 – 7 kūrinius), (žr. Nr. 16)

Atlikėjai: Vida Palubinskaitė (kanklės), Gaila Kirdienė (smuikas), Arvydas Kirda (bandonija), Egidijus Virbašius (lamzdelis), Raimondas Gužauskas (basedla, būgnas), Stasys Mickus (lūpinė armonikėlė).

Turinys: A 1–11 sutartinės: 1. Ridikas (ragai) ; 2. Rimo, rimo tūto (lamzdeliai) ; 3. Penkiese (skudučiai) ; 4. Šešiose (skudučiai) ; 5. Bakšėnų “Katė” (skudučiai) ; 6. Girsteiliškių “Katė” (skudučiai) ; 7. Atžagarinė (skudučiai) ; 8. Labus vakarus (vokalas) ; 9. Sode gegutė kukavo (kanklės) ; 10. Apvinytėl spurguolytėl (vokalas) ; 11. Svirtis sviro (vokalas) ; 12. Beržytės polka (lamzdelis) ; 13. Prašinėjo kanapėlė / Virginija Savickienė (daina) ; 14. Oi tu kregždela (daina) ; 15. Šalabanas, valsas, polka (kanklės) ; 16. Voi auga auga / Janina Bukantaitė (daina) ; 17. Jočiau į žvejus (daina) ; 18. Duja (instrumentinė grupė) ; 19. Atein laivelis (daina) . B 1. Jaunimo valsas (instrumentinė grupė) ; 2. Ein panos par lunką (daina) ; 3. Malūnėlis (instrumentinė grupė) ; 4. Kakaryko gaidelia (daina) ; 5. Maršas (bandonija, būgnas) ; 6. Dievuži brangus (daina) ; 7. Šokių pynė (lūpinė armonikėlė) ; 8. Kuoks tin lingvas poilselis (daina) ; 9. Jonkelis (instrumentinė grupė) ; 10. Voi tu lapeli (daina) ; 11. Valsas in G (instrumentinė grupė) ; 12. Gyvatuks (instrumentinė grupė) ; 13. Šimkaičių polka (instrumentinė grupė) ; 14. Voi meiga meiga (daina) .

85
Kalėdų giesmės

/ [atlieka] Vilniaus tradicinės ir katalikiškos etnomuzikos ansamblis “Ūla” ; Janina Bukantaitė, Algirdas Matijoška, vadovai ; Vilniaus arkikatedros senųjų giesmių giedotojai. – Vilnius : Vilniaus plokštelių įrašų studija, 1998. – 1 g.j.

Turinys ir atlikėjai: A 1. Tyli naktis (muz. Fr. Gruberio, kankliuoja D. Čičinskienė ir V. Palubinskienė) ; 2. O greičiau greičiau (veda J. Bukantaitė) ; 3. Juozapas šventasis (veda J. Bukantaitė); 4. Bernelis gimė betliejuj (veda J. Bukantaitė) ; 5. Džiaugsminga naujena (veda J. Volungevičius) ; 6. Sveikas, Jėzau, kūdikėli (veda J. Bukantaitė) ; 7. Didelė linksmybė iš dangaus (veda S. Kavaliauskas) ; 8. Jėzus Kristus mums jau gimė (veda J. Bukantaitė) ; 9. Piemenėliams (kankliuoja D. Čičinskienė ir V. Palubinskienė) . B 10. Šiandien betliejuj (veda J.Volungevičius) ; 11. Broliai, pažiūrėkit (veda J. Volungevičius) ; 12. Gimė Kristus viešpats (veda J. Bukantaitė) ; 13. Gimusiam atpirkėjui (veda J. Volungevičius ; 14. Ant meto naujo (veda J. Bukantaitė) ; 15. Betliejuj gimė žadėtas mesijas (veda J. Bukantaitė) ; 16. Sveikas, Jėzau, gimusis (veda J. Volungevičius) ; 17. Tyli naktis (muz. Fr. Gruberio, kankliuoja D. Čičinskienė ir V. Palubinskienė) .

86
Putins žydi žiemužėlą

/ [atlieka] etnomuzikos ansamblis “Vilniaus Ūla” ; Janina Bukantaitė, meno vadovė ; Algirdas Matijoška, vadovas. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1999. – 1 g.j

Turinys ir atlikėjai: A 1. Sakalėli sierasai / (Varėnos r.), veda V. Savickienė ; 2. Ralio raliutyti / (Vabalninkas), diatonine birbyne groja D. Cibulskis ; 3. Pavasaris pavandenis / (Švenčionių r.), veda A. Matijoška ; 4. Kadrilis / (Varėnos r.), groja instrumentinė grupė ; 5. Iškasiau šulnelį / (Trakų r.), veda A.Matijoška ; 6. Polka / (Varėnos r.), groja M. Milinavičius ; 7. Per dzidzį dvarų / (Varėnos r.), dainuoja V.Savickienė ; 8. Skurdutė / (Biržai), ragais groja D.Cibulskis, S. Kavaliauskas, K.Rinkevičius, H. Savickas ; 9. Kū kal rože ratuto / (Rokiškio r.), dainuoja S. Jurkonienė, D. Narbutienė, V. Savickienė ; 10. Du žali berželiai / (Biržai), kankliuoja V. Palubinskienė ; 11. Ainam, sese, lygan laukan / (Rimšė), dainuoja S. Jurkonienė, I. Južkienė, V.Savickienė ; 12. Untutis / (Pandėlys), skudučiais groja D.Cibulskis, R. Jankauskaitė, S.Jurkonienė, M. Kiudytė, H.Savickas ; 13. Kur mes pažinom / (Ukmergės r.), groja instrumentinė grupė ; 14. Valsas “Balandėlė” / (Radviliškio r.), groja instrumentinė grupė ; 15. Kolni rugiai / (Kupiškio r.), veda J. Jašinskas . B 16. Siūruoja nindrelė / (Molėtų r.), veda I.Južkienė ; 17. Padispanas / (Pakruojo r.), groja instrumentinė grupė ; 18. Badavojo tatušėlis / (Kupiškio r.), veda J.Jašinskas ; 19. Valsas / (Marijampolės r.), smuikuoja A. Belevičius ; 20. Oi, rūta rūta / (Veliuona), veda J. Bukantaitė ; 21. Šocas / (Prienų r.), kankliuoja D. Čičinskienė, V.Palubinskienė ; 22. Jauns jaunikaitis / (Telšių r.), veda A. Mickuvienė ; 23. Siuntė muni motineli / (Raseinių r.), dainuoja J.Bukantaitė, S.Jurkonienė, V.Savickienė ; 24. Dėdės polka / (Raseinių r.), groja instrumentinė grupė ; 25. Oi, broli broli / (Skuodo r.), veda S.Kavaliauskas ; 26. Vajaunas / (Varniai), kankliuoja D.Čičinskienė, V.Palubinskienė ; 27. Šalip keleli / (Kelmės r.), dainuoja J.Bukantaitė, S.Jurkonienė, V.Savickienė ; 28. Gričenikė / lūpine armonikėle groja S. Mickus ; 29. Reks mun išjoti / (Kretingos r.), dainuoja A. Mickuvienė, S.Mickus ; 30. Tamsi naktis / (Skuodo r.), groja instrumentinė grupė ; 31. Eisiu į girel(ę) / (Skuodo r.), veda J. Bukantaitė .

87
Šermenų giesmės

/ [atlieka] Vilniaus tradicinės ir katalikiškos etnomuzikos ansamblis “Ūla” ; Janina Bukantaitė, Algirdas Matijoška, vadovai ; Vilniaus arkikatedros senųjų giesmių giedotojai. – Vilnius : Vilniaus plokštelių įrašų studija, 1998. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Linksmybė mano, Jėzau, tu esi ; 2. Trumpas mūs amžius; 3. Sielai vis neaišku būna ; 4. Dieve aukščiausias ; 5. Atsibusk, žmogau ; 6. Rūpestingas žmogau ; 7. Dangaus tėvyne . B 8. Tu, Jėzau, upė gėrybės ; 9. Viešpatie Jėzau mieliausias ; 10. Ak, o Jėzau ; 11. Užgeso žvaigždė ; 12. Stovi motina skausminga ; 13. Marija Magdalena ; 14. Sveika, karaliene.

88
Švenčiausios M. Marijos valandos / [atlieka] etnoansamblis “Ūla” ; Janina Bukantaitė, Egidijus Virbašius, vadovai ; Kretingos šv. Antano kolegijos religinio folklorinio ansamblio triūbininkai ; A. Motuzas, vadovas. – Vilnius, [1994]. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Aušrinė ; 2. Rytmetinė ; 3. Priešpietinė ; 4. Vidudieninė . B 1. Popietinė ; 2. Vakarinė ; 3. Dienos baigiamoji ; 4. Valandų paaukojimas .

89
Žemaičių dainos ir šokiai I

/ [atlieka] folklorinis ansamblis “Ūla” ; Janina Bukantaitė, Egidijus Virbašius, vadovai. – Vilnius, [1992]. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Kanklės ; 2. Treji gaideliai gyduoji ; 3. Anžuleli šakos linka ; 4. Mona bruolelis valelie auga ; 5. Ein panos per lunka ; 6. Duja . B 1. Voi auga auga ; 2. Atein laivelis ; 3. Jonkelis ; 4. Kur auga muna mergeli ; 5. Muok mona dukreli ; 6. Vaikų šokis ; 7. Lek gervi ; 8. Lunkuos vingie karčimeli ; 9. Šeinas ; 10. Koks tin lingvas puoilselis ; 11. Leiskis, sauli.

90
Žemaičių dainos ir šokiai II

/ [atlieka] folklorinis ansamblis “Ūla” ; Janina Bukantaitė, Egidijus Virbašius, vadovai. – Vilnius, [1992]. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Voj eisiu eisiu ; 2. Maršas ; 3. Par kymeli eidams ; 4. Mergeli mergeli ; 5. Aušt aušrelė sunkia ; 6. Fokstrots ; 7. Motušeli lelijeli ; 8. Gyvatuks ; 9. Kuo liūdat, seselis ; 10. Vo ko tu nuvyta ; 11. Malūnėlis . B 1. Auga vobilelė ; 2. Plauki pyleli ; 3. Gul žvirblelis ; 4. Oi tu lapeli ; 5. A ja ja jajai strazdas dejava ; 6. Skruodelis ; 7. Kakaryku gaidelia ; 8. Oi myjga myjga .

91
Žemaičių Kalvarijos kalnai

I / [atlieka] etnoansamblis “Ūla” ; Janina Bukantaitė, Egidijus Virbašius, vadovai. – Vilnius, [1993]. – 1 g.j.

Turinys: 1 vieta. Paskutinė vakarienė. – Dieve mūsų sutvėrėjau ; 2 vieta. Jėzus atsisveikina su motina. – Jėzau brangiausias ; 3 vieta. Jėzus meldžiasi alyvų sode. – Viešpats labai nuliūdęs ; 4 vieta. Jėzus suimamas. – Surištas virvėm Jėzus ; 5 vieta. Prie Kedrono upelio. – Stovi motina ; 6 vieta. Pas Aną. – Jau susirinko taryba ; 7 vieta. Pas Kajafą. – Kurs už mus kaltus kentėjai ; 8 vieta. Kalėjime. – Teismo taryba ; 9 vieta. Pas Pilotą. – Kai jau Pilotas ; 10 vieta. Pas Erodą. – Valandą trečią ; 11 vieta. Rotušėje. – Kryžių sunkiausią. Stovi motina.

92
Žemaičių Kalvarijos kalnai II

/ [atlieka] etnoansamblis “Ūla” ; Janina Bukantaitė, Egidijus Virbašius, vadovai. – Vilnius, [1993] – 1 g.j.

Turinys: 12 vieta. Jėzus susitinka savo Motiną. – Kai Viešpats Jėzus ; 13 vieta. Jėzus susitinka šv. Veroniką. – Neša sau kryžių ; 14 vieta. Prie miesto vartų. – Valandą šeštą ; 15 vieta. Simonas Kirenietis padeda. – Jėzus vaitojo nešti kryžių ; 16 vieta. Jėzus parpuola trečią kartą. – Viešpatie Jėzau Mieliausias ; 17 vieta. Jėzų išvelka iš drabužių. – Kurs už mus kaltus ; 18 vieta. Jėzus kenčia ir miršta ant kryžiaus. – Liekim ašaras visi ; 19 vieta. Jėzų laidoja. – Krikščionio siela kiekvieno ; 20 vieta. Šventojo kryžiaus atradimas. – Visų šventųjų litanija. Karalienė maloninga. Dangaus karaliaus. Mieliausias Jėzau. Viešpaties angelas.

VAIGUVA (Šakių rajonas)

93
Vaiguva. Plokščių kultūros namų folkloro ansamblis

/ [atlieka] Plokščių kultūros namų folkloro ansamblis “Vaiguva” ; Stasė Piliutienė, vadovė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1997. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Lakštingalėlė čiulba ; 2. Aušta aušrelė ; 3. Pūtė vėjėlis ; 4. Žaliam daržely ; 5. Žąselės girga ; 6. Kukavo gegutė ; 7. Oi jojau jojau, dūmojau ; 8. Augo girioj eglelė ; 9. Verkė mergelė ; 10. Aukšti kalnai ; 11. Ant kalno klevelis ; 12. Stovi žirgelis . B 13. Ramūs vakarai ; 14.Oi dėkui dėkui ; 15. Ko verki, mergužėle ; 16. Ar aš nesakiau ; 17. Man pas močiutę nesmagu ; 18. Oi aš pasėjau rūtelę ; 19. Oi žirgeli juodbėrėli ; 20. O man bejojant ; 21. O aš vakar nė namie nebuvau ; 22. Gegutė raiboji ; 23. Oi tu rūta rūta.

VERDAINĖ (Šilutė)

94
Verdainė

/ [atlieka] Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblis “Verdainė “ ; Regina Jokubaitytė, vadovė. – Šilutė, 1999. –1 g.j.

Atlikėjai: R. Macijauskienė, A. Sakalauskas, E. Nausėdienė, A. Nausėda, D. Narbutienė, A. Lomsargienė, A. Lomsargis, A. Kulpis, M. Kulpytė, Pužienė, R. Beruckienė, G. Beručkaitė, D. Nognienė, G. Nognius, R. Juškaitė, D. Kalininienė, R. Kalininaitė, S. Zumaitė, L. Vaičekauskas, G. Česnauskas, E. Česnauskas, S. Nausėdaitė, L. Nausėda, K. Šlyžiūtė, L. Mieliulytė, V. Gurgždys, R. Petravičienė, L. Petravičius, I. Valaitytė, V. Galinskienė, R. Jokubaitytė, A. Eglinskaitė, R. Bartkutė, R. Vaičionytė.

Turinys: A 1. Lėkė valungė / Rusnė ; 2. Šišioniškiai / Klaipėdos r., Svencelė ; 3. Išbėg išbėgo iš Rusnės kiemo / Rusnė ; 4. Daina apie Verdainę / Klaipėdos kraštas ; 5. Lelenderis / Skuodo r. ; 6. Tamsi naktis / Skuodo r. ; 7. Ulanas / Skuodo r. ; 8. Boba ožką užaugino / Šilutė ; 9. Auga kyme ūselis / Šilutės r., Vainutas ; 10. Bangpūtys, žvejai, žuvys / Klaipėdos r., Svencelė ; 11. Vai kur nužėgliuos / Klaipėdos kraštas, Pagėgiai ; 12. Tilžės miestely / Klaipėdos kraštas ; 13. Šalabanas / Mažeikių r. B 14. Polkutė / Mažeikių r. ; 15. Prietarai / Klaipėdos r., Svencelė ; 16. Valsas / Raseinių r. ; 17. Oi brolyt, brolyt / Klaipėdos kraštas ; 18. Vilties valsas / Žem. Kalvarija ; 19. Žemaitukas / Skuodo r. ; 20. Subatėlė / Skuodo r. ; 21. Kaip prisivilioti... / Klaipėdos r., Svencelė ; 22. Oi tu klevi, klevi / Šilutės r., Vainutas ; 23. Turieje bobutė žėlą voželį / Šilutės r., Švėkšna ; 24. Krakoviakas / Šilutės r. ; 25. Gyvatas / Skuodo r. ; 26. Anės polka / Šilalės r.

VERDINGIS (Vilnius)

95
Folkloro grupė “Verdingis”

/ [atlieka] folkloro klubas “Verdingis”, [Dangis Laurinavičius, vadovas]. – Vilnius, 1995. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Išeik,gaspadini / Aukštelkai, Radviliškio r. ; 2. Barborytės polka / (kapela), Rokiškio r. ; 3. Pinki broliai / Aukštelkai, Radviliškio r. ; 4. Valsas / (kapela) ; 5. Polkutė / (kapela), Punskas ; 6. Degtinės gorčius / Vaikantonys, Alytaus r. ; 7. Arielkytė dylio / Vabalninkas ; 8. Gerkit, brolaliai / Žiūrai, Varėnos r. ; 9. Šilgalio polka / Kupiškio r. ; 10. Ginučių mėnesėlis / Ginučiai, Ignalinos r. ; 11. Šviesiom žvaigždelėm / Aukštelkai, Radviliškio r. ; 12. Pranavada / (kapela) ; 13. O tai aš jojau / Vėžionys, Alytaus r. ; 14. Vaikščiojo mergelė / Žiūrai, Varėnos r. ; 15. Makaro valsas / Ginučiai, Ignalinos r. ; 16. Polka su bandonija / (kapela) ; 17. Tėvas pirka arklį seną / (kapela) ; 18. Petraičio polka / (smuikai), Girėnai, Šakių r. B 1. Tu avinėli, riestaragėli / Kupiškio r. ; 2. Ančių tupi trys pulkai / (skudučiai), Papilys, Biržų r.; 3. Ąžuolėlis / (skudučiai), Papilys, Biržų r.; 4. Du raiti jojo / Papilys, Biržų r.; 5. Lioj bajoraite / (lamzdeliai) ; 6. Kas ty važiuoja / Adutiškis ; 7. Kūlį kepė / (skudučiai), Pandėlys, Biržų r.; 8. Ridikas / (skudučiai) ; 9. Eik, oželi, undenio ; 10. Mes buviemu tūto / (lamzdeliai) ; 11. Aš viena martela / Nemunėlio Radviliškis, Biržų r.; 12. Untytė ? / Pandėlys ; 13. Bitytė sode, sodauja / (skudučiai) ; 14. Kukal, Baltrau / (rageliai) ; 15. Brolis brolį klausė / Papilys, Biržų r.; 16. Lioj lioj šalavijas / (lamzdeliai) ; 17. Man’ čiučiulis / Papilys, Biržų r.; 18. Kieme žalia žolelė / (skudučiai), Vabalninkas ; 19. Škic, kate / (skudučiai), Biržai ; 20. Ant ulyčių, ant plačių / Liškiavos k. ; 21. Gegutytė sode / Biržai ; 22. Perluti rytata / (rageliai) ; 23. Be vardo ir be žodžių / (skudučiai), Salamiestis ; 24. Tu, lapela,lengvapėde / Zervynos, Varėnos r. ; 25. Polka “Per virvutę” / Ginučiai, Ignalinos r. ; 26. Gudėna polka / (smuikas), Zarasų r. ; 27. O kad aš gėriau / Pelučių k.

VERPETA (Kaišiadorių rajonas)

96
Verpeta. Kaišiadorių krašto folkloras

/ [atlieka] Kaišiadorių folklorinis ansamblis “Verpeta” ; Aidmantas Bernatonis, vadovas. – Vilnius, [1992]. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Garny garny / Kietaviškių apyl., Šuoliai ; 2. Šviesi aušra / Ilgakiemio apyl., Slabada ; 3. Žvirblis alų darė / Ilgakiemio apyl., Slabada ; 4. Šiū namon / Kaišiadorių apyl., Kasciukiškės ; 5. Džiaugės tėvas / Ilgakiemio apyl., Slabada ; 6. Per lygius laukus / Palomenės apyl., Bagdoniškės ; 7. Lygiam lauke / Kaišiadorių apyl., Kasciukiškės ; 8. Ty pakalnėj / Paparčiai ; 9. Oi tu strazde / Žiežmarių apyl., Bačkonys ; 10. Einu aš per kiemų / Paparčių apyl., Laukagalis ; 11. Aš šių naktį / Ilgakiemio apyl., Slabada ; 12. Kam šėrei žirgelį / Paparčiai ; 13. Ajai, dievuliau / Palomenės apyl., Mackūnai ; 14. Už ežerėlio / Kietaviškių apyl., Žikaronys ; 15. Skrenda gulbės / Paparčių apyl., Laukagalis ; 16. Augo jovaras / Ilgakiemio apyl., Slabada . B 1. Lėkė puolė du karveliai / Zūbiškės ; 2. Šį rudenėlį / Paparčių apyl., Dainavėlė ; 3. Lėkė sulėkė / Palomenės apyl., Pašuliai ; 4. Ko nuliūdus, mergela / Kietaviškių apyl., Žikaronys ; 5. Ženijosi mūsų broliai / Paparčių apyl., Laukagalis ; 6. Kas tau, motula / Ilgakiemio apyl., Slabada ; 7. Piršly, šelma, melagi / Paparčiai ; 8. Padarysim alutį / Ilgakiemio apyl., Slabada ; 9. Prašom, sveteliai / Kalvių apyl., Šnipeliai ; 10. Kadrilius / Kaišiadorių apyl., Kalniškės ; 11. Ne’tjok, berneli, pavasarėly / Paparčiai ; 12. Jau saulutė nusileido / Kalvių apyl., Kovaičiai .

VERPETUKAI (Kaišiadorys)

97
Vaikų folkloro ansamblis “Verpetukai”

/ [atlieka] vaikų folkloro ansamblis “Verpetukai” ; Aidmantas Bernatonis, vadovas. – Kaišiadorys, 1996. – 1 g.j.

Atlikėjai: Rasa Glinskytė, Simas Glinskis, Sonata Kondrotaitė, Saulius Venclauskas, Austė Umbrasaitė, Indrė Umbrasaitė, Birutė Jonikaitė, Vaidotas Gudeliauskas, Edvinas Gudeliauskas, Vilija Nanartavičiūtė, Vytautas Bagdonas, Radvilė Morkūnaitė, Aidmantas Bernatonis – ansamblio vadovas .

Turinys: A 1. Džaugės tėvas / Kaišiadorys ; 2. Šviesi aušra / Kaišiadorys ; 3. Šiū namo / Kaišiadorys ; 4. Ėsk, karvyte / Adutiškis ; 5. Kėkštas kėkštelis / Rimšė ; 6. Tetervins subilda / Anykščiai ; 7. Valioj dalgela / Rokiškis ; 8. Vai tu vasilka / Adutiškis ; 9. Avižėla / Pasvalys ; l0. Verda boba / Liškiava ; 11. Padarė žvirblalis / Panevežys ; 12. Aš turėjau daržely / Varėna ; 13. Tu, lapela, lengvapėde / Varėna ; 14. An mana langa / Panevėžys ; 15. Jojau dienelį / Varėna ; 16. Pas tėvučius augau / Baisogala ; 17. Čiužinėja laputala / Panevėžys ; 18. Po stojnelį / Žiežmariai ; 19. Šių naktį per naktį / Žiežmariai ; 20. Aš pasėjau žalią liną / Pasvalys . B 1. Verkia dukrela / Žasliai ; 2. Išvažiava tėvelis / Kruonis ; 3.Mano bernelis / Žiežmariai ; 4. Pamarėliais / Žiežmariai ; 5. Bernelis mergelę / Bačkonys ; 6. Vai giedra giedra / Žiežmariai ; 7. Tu, sesute / Žiežmariai ; 8. Anyta marčios / Žasliai ; 9. Atjoja trys berneliai / Žiežmariai ; 10. Išsiilgsi, močiute / Žiežmariai ; 11. Rūta žalia / Anykščiai .

VISI (Vilnius)

98
Žemaičių dūnininkų dainos ir šokiai. Folkloro ansamblis VISI

/ [atlieka] folkloro ansamblis VISI ; Evaldas Vyčinas, vadovas. – Vilnius : Garsų pasaulis, 1996. – 1 g.j.

Atlikėjai: Evaldas Vyčinas (smuikas), Daiva Vyčinienė (kanklės), Dalia Vaicinavičienė (kanklės), Eglė Sereičikienė (būgnas), Gytis Gasparaitis (cimbolai), Liuda Liaudanskaitė (smuikas), Raimundas Vaiginis (bosas), Rimantas Vaicenavičius (bosas), Saulė Matulevičienė (kanklės), Saulius Žilinskas, Ž. Šikšniūtė .

Turinys: A Dainos: 1. Gėriau alutį per dieną ; 2. Oi gidra gidra šį vasareli ; 3. Eisiu lauko paveizėti . Šokiai: 4. Šeinas ; 5. Valsas ; 6. Kadagys . Dainos: 7. Ant aukšto kalno bernelis stovieje ; 8. Oi gėriau gėriau ; 9. Gyst vuolungeli ; 10. Per šilą juojau . B Dainos: 1. Šelmi berneli laidūnėli ; 2. Dainiūkit, mergelis, ko nedainiūjet ; 3. Dalgelį traukiau, vakarėli laukiau ; 4. Atjuo našlys per laukelį . Šokiai: 5. Anės polka ; 6. Skambalų polka ; 7. Mazurpolkė . Dainos: 8. Pasėjau linelius lunkoj lunkoj ; 9. Tojoj ūlyčioj juovareli ; 10. Kas do laikas do gadynė . Šokiai: 11. Polkutė ; 12. Valsas ; 13. Valsas .

VYDRAGA (Vilnius)

99
Folkloro ansamblis “Vydraga

” / [atlieka] folkloro ansamblis “Vydraga” ; Algirdas Klova, vadovas. – Vilnius : Vilniaus plokštelių įrašų studija, 1993. – 1 g.j.

Turinys: A1. Patrakęs kadrilius / Žagarė ; 2. Sesute mona / Molėtai, Suginčiai ; 3. Kur lygių lygios lankos / iš S.Stanevičiaus rinkinio ; 4. Valsas / Varėna, Vaizgirdonys ; 5. Polka / Varėna,Vaizgirdonys ; 6.Aš Išėjau šilan grybaucie / Varėna, Panočiai ; 7. Veža mani / Kaišiadorys ; 8. Tas mano palšys / Alytus, Seirijai ; 9. Valsas / Joniškis, Lydekiai ; 10. Žiūriu, žiūriu aš pro lungų / Anykščiai, Šeimyniškiai ; 11. Anoj pusėj Dunajelia / Ukmergė, Šešuoliai ; 12. Paraj dukrelė / Varėna, Panočiai ; 13. Zuikelis / Raseiniai., Paalsiai ; 14. Sena patranka / maršas–fokstrotas .B 1. Mergele mano, jaunoji / Kietaviškės ; 2. Rūdynai, purvynai / Kaišiadorių r., Gilučiai ; 3. Labryt, labryt, panyte / Tauragė ; 4. Valsas / Skapiškis ; 5. Ant kalnelio šaltinelis / Šilalė, Upyna ; 6. Oi gaidžij gaidžij / Širvintos, Antakalniai ; 7. “Paduškėlė” / Tauragė ; 8.Tigris / Kaunas ; 9. Antanas / Pilviškiai ; 10. Vuo, kad aš juojau / Raseiniai, Rezgaliai ; 11. Par tėvo dvarų / Varėna, Panočiai ; 12. Augino močiutė / Veliuona ; 13. “Kuilys darže” / Raseiniai ; 14. Gale ulyčios stovi sėklyčia / Kietaviškės ; 15. Polka / Luokė ; 16. Polka / Kretinga.

100
Folkloro ansamblis “Vydraga

” / Folkloro ansamblio dešimtmečiui 1988–1998 ; / sudarė Algirdas Klova ; [atlieka] folkloro ansamblis “Vydraga”, Algirdas Klova, vadovas. – Vilnius : UAB AZBI, 1998. – 1 g.j. – Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr. 18)

Atlikėjai: Rūta Aladavičiūtė, Aušra Antanavičienė, Darius Bachovas, Rasa Balandienė, Henrikas Balandis, Idalija Butkienė, Darius Butkus, Eglė Bruzgelevičiūtė–Ivinskienė, Živilė Časaitė, Vita Ivanauskaitė, Antanas Ivinskis, Linas Jonušas, Ingrida Karbauskaitė, Arvydas Kirda, Algirdas Klova, Jūratė Kurtinienė, Artūnas Kurtinys, Robertas Laniauskas, Vytautas Linkevičius, Gražina Pakalnienė, Gintaras Plytnikas, Artūras Puskunigis, Giedrė Putraitė, Gediminas Rakauskas, Skirmantas Sasnauskas, Marijus Šnaras, Kęstutis Taraila, Dalia Usinavičienė, Lilija Vickūnienė, Raimundas Žinys, Eglė Žinytė–Žinienė

Turinys: 1. Šiaučius / Skriaudžiai ; 2. Ajajai, keldams / Gargždai ; 3. Vieversėli, maž paukšteli / Gargždai ; 4. Valsas / Vilkaviškis; 5. Plauko rugeliai; 6. Jau aušreli bejauštunti / Šilalės r.; 7. Valsas / Vilkaviškis ; 8. Kad sulaukčia / Švenčionių r.; 9. Polka / Biržai ; 10. Sėjau rugclius / Gargždai ; 11. Polka iš Kartenos / Kretingos r. ; 12. Polka / Luokė ; 13. Polka / Luokė ; 14. Fokstrotas / Varėna ; 15. Keibišky pas tetušį / Biržai ; 16. Bitutė, samanė / Seredžius ; 17. Kriaku, kriaku, kriakoviakas / Seredžius ; 18. Pamerginis / Zarasai ; 19. Išjos braliukas / Kupiškis ; 20. Polka / Kretinga ; 21. Ratasiai / Švenčionių r. ; 22. Oi tu bijūn, bijūnėli / Kietaviškės ; 23. Oi lygūs, lygūs / Kietaviškės ; 24. Šleiperis / Paalsiai ; 25. Jonkelis / Gargždai ; 26. Buvo dūda Vilniuj / Gargždai ; 27. Patrakęs kadrilis / Žagarė ; 28. Sasute mana / Molėtai ; 29. Tas mano palšys / Alytaus r. ; 30. “Sena patranka”: maršas–fokstrotas / Joniškis.

101
Folkloro ansamblis “Vydraga

” / [atlieka] folkloro ansamblis “Vydraga” ; Algirdas Klova, vadovas. - Vilnius: BOMBA, 1993. - 1 g. j.

Turinys: A 1. Keibišky pas tetušė / (piemenų melodija )Biržai ; 2. Vokietuks / (šokis) Skaudvilė ; 3. Bitute,samanė / (vaišių daina) Seredžius ; 4.Stovi jievaras / (pabaigtuvių daina) Seredžius ;5. Kriaku,kriaku / (šokis) Seredžius ; 6. Ratelis / (šokis)Seredžius ; 7. Kaleda juočia /(apeiginė,žiemos)Adutiškis ; 8. Tu,voveraite / (apeiginė,žiemos) Alytus ; 9. Trake berželis / instr.(okarina)Veliuona ; 10. Oi,an lauko (apeiginė,žiemos) Dieveniškės ; 11. Tas mano palšys / instr.(smuikas) Seirijai ; 12. Tu,šermuonėli / (apeiginė žiemos)Merkinė ; 13. Čiužinėjo laputala / Skapiškis ; 14.Pamerginis / instr.(smuikas) Dusetos ; 15. Laukėlį oria / (jaunimo-meilės) Skapiškis ; 16. Atajoja raitas / (sutartinė) Biržai ; 17. Išjos braliukas / (sutartinė) Kupiškis. 18. Obelyt,gražuolyt / (sutartinė lamzdeliais) Vabalninkas ; 19. Trepute,martela / (sutartinė) Pabaiskas ; 20. Polka / (instr.grupė) Joniškis. B 1. Ratasiai / (šokis)Bajorų k.,Švenčionių aps. ; 2. Oi tu, sakal / (jaunimo-meilės) Kietaviškės ; 3. Oi tu,bijūn / (vestuvinė) Kietaviškės ; 4. Oi lygūs,lygūs / (vestuvinė) Kietaviškės ; 5. Šleiperis / (šokis) Paalsiai ; 6. Kelkis, sūneli / (vestuvinė) Kietaviškės ; 7. Lėkė,puolė / (jaunimo-meilės) Kietaviškės;8.Oi,ko verki, mergele / (jaunimo-meilės) Kietaviškės ; 9. Vaikštinėjo tėvužėlis / (rugiapjūtės) Kietaviškės ; 10. Mes turim,svotuliams / (vestuvinė) Kietaviškės 11. Lek gulbelės / Gargždai ;12. Jonkelis / (šokis) Gargždai ; 13. Buvo dūda Vilniuj / (šokis) Švenčionių aps.

102
Internationales chor-und folklore-koncert

/ [atlieka] folkloro

ansamblis “Vydraga” ; Algirdas Klova, vadovas. - Limburg Germany : GEMA 1887GV Eintracht, 1993 - 1 g. j.

VORUSNĖ (Klaipėda)

103
Folkloro ansamblis “Vorusnė”

/ [atlieka Klaipėdos universiteto folkloro ansamblis “Vorusnė” ; Audronė Kaukienė, vadovė. – [Klaipėda], 1993. –1 g.j.

Turinys: A Mažosios Lietuvos dainos, užrašytos ir paskelbtos L. Rėzos 1825 m. : 1. O, kur rėdaisi / (jaunimo–meilės) ; 2. Netankiai jojau / (vestuvinė) ; 3. Nepūskite, vėjeliai / (vestuvinė) ; 4. Ežere vanduo liuliavo / (vestuvinė) ; 5. Toli, taip toli / (vestuvinė) ; 6. Kol už stalo, vis gerai / (vaišių) ; 7. Strazde, strazdeli / (vestuvinė baladė), Klaipėdos krašto dainos ; 8. Parbėg parbėg laivelis / (vestuvinė, piršlybų) , Šilutės apyl. ; 9. Oi brolyt, brolyt / (vestuvinė) , Klaipėdos apyl. ; 10. Už stalelio sėdau / (jaunimo–meilės) , Pagėgių apyl. ; 11. Oi tamsi, oi tamsi / (jaunimo–meilės) , Klaipėdos apyl. 12. Kurdinau laivėlį / (vestuvinė–piršlybų) , Šilutės apyl. ; 13. Aš keleivis keleivėlis / (jaunimo) , Klaipėdos apyl.; B Evangeliškos giesmės ; 14. Ak, gražus dangau / (laidotuvių) ; 15. Dvasia šventoji, ateiki (Sekminių) ; 16. Taigi imk mano ranką ; Suvalkijos krašto dainos: 17. Verkė sirata / (našlaičių) , Punsko vls. ; 18. Mano bernelis / (šeimos) , Punsko vls. ; Dzūkijos krašto daina: 19. Vediau žirgelį / (vestuvinė, piršlybų), Merkinės apyl. ; Aukštaitijos krašto dainos: 20. Auga dukrala / (vestuvinė, mergvakario) , Kupiškio apyl. ; 21. Tu, tydy, tydeli / (keturinė sutartinė) , Kupiškio apyl. ; Žemaitijos krašto dainos: 22. Vo tu putineli / (jaunimo–meilės) , Raseinių apyl. ; 23. Pušų stala / (šeimos) , Akmenės apyl. ; 24. Puo beržyną vakščiuojau / (jaunimo–meilės) , Akmenės apyl. ; Klaipėdos krašto daina: 25. Aš išdainavau visas daineles / (jaunimo–meilės).

VORUSNĖLĖ (Klaipėda)

104
“Vorusnėlė”

/ [atlieka] Lietuvininkų bendrijos “Mažoji Lietuva” vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis “Vorusnėlė” ; Dalia Kiseliūnaitė, vadovė. – Vilnius : Garsų pasaulis, [1998]. – 1 g.j.

Atlikėjai: Diana Aleksandrova, Justinas Barauskas, Aistė Budreikaitė, Aušra Debolskytė, Ieva Gaidamavičiūtė, Kristina Gibiš,.Donatas Gurauskas, Erika Jakaitė, Vytautas Jundulas, Dalia Kiseliūnaitė,Julija Konstantinova, Inga Kurtkutė, Gintarė Lingaitytė, Aistė Paulauskaitė, Emilija Samulionytė, Lina Stanelytė, Adomas Šeputis, Andrius Voitechovskis.

Turinys: Mažosios Lietuvos tautosaka: A 1. Išbėg išbėgo iš Rusnės kiemo / Rusnė ; 2. Parbėg laivelis / Ventė ; 3. Dirbdysu laivą / Giruliai ; 4. Čiulba rezga paukštužėliai / Stalupėnai ; 5. Anksti rytą rytužį / Piktupėnai ; 6. Ei brolyt, brolyt / Kalnininkai ; 7. Vai kur nužėgliuos / Pagėgiai ; 8. Aš viens keleivis / Rusnė ; 9. Rita brauksam jūrina / kuršininkų kalba ; / Nida ; 10. Išvažiavo šinkis ; 11. Parbėg parbėg laivelis / Jonaičiai ; 12. Bile vy, bile vai ; 13. Kad veik išauštų aušružė / Pagėgiai ; 14. Miegužio noriu / Rusnė ; 15. Aš išdainavau / Klaipėda . B Tradicinės Mažosios Lietuvos giesmės: 1. Šventa Dvasia, mūsump ateik / (M. Mažvydas) ; 2. Pilnos rankos / (liaudies giesmė) ; 3. Ak, kaipgi aš vertingai / (tradicinės giesmės liaudiškas variantas) ; 4. Sielos yr išganytingos / (mel. liaudies) ; 5. Dievs yra meilė / (tradicinė giesmė) ; 6. Pranašai didis / (mel. liaudies, tekstas Vydūno) ; 7. Dvasia šventoji, ateiki / (mel. liaudies) ; 8. Taigi imk mano ranką / (tradicinė giesmė).

ŽAISA (Kaunas)

105
Prašom, svečiai, keminėt. Folkloro ansamblis “Žaisa”

/ [atlieka] folkloro ansamblis “Žaisa” ; Ramunė Pečiulienė ; Mintautas Pečiulis, Gražina Daunienė, vadovai. – Kaunas : Pūkas, 1996. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Prašom, svečė, keminėt ; 2. Oi, iš ežerų ; 3. Kūmė, kūmė ; 4. Oi, brolio brolio ; 5. Oi, tek, tek ; 6. Žiūrėk, sesute ; 7.Ainam, sesutės ; 8. Maršas ; 9. Lancajiedas ; 10. Valsas . B 1. Mano tėvelis ; 2. Nepūsk, vėjas ; 3. Galy ūlyčios ; 5. Tu, lapute ; 6. Trijų spurgų apynių ; 7. Gieda gaideliai ; 8. Lelenderis ; 9. Kadrilis .

ŽIŪRŲ ETNOGRAFINIS ANSAMBLIS (Varėnos rajonas)

106
Ir prapuolė ma dalałė. Žiūrų dainos

/ Dzūkijos nacionalinis parkas ; [atlieka] Žiūrų etnografinis ansamblis ; [Marcelė Pigagaitė–Paulauskienė, vadovė]. – Vilnius : Vilniaus plokštelių įrašų studija, 1999. – 1 g. j.

Atlikėjai: Dana Alubauskienė, Elena Česnulevičienė, Ona Česnulienė, Pranė Česnulienė, Jecenta Širienė, Janė Čirienė, Antanina Kalantienė, Kristina Leikauskienė, Marcelė Paulauskienė, Ona Pigagienė, Pranė Pigagienė, Marija Raulušaitienė, Ona Rauluškevičienė, Stasė Valašynienė .

Turinys: A 1. Per laukų ajau ; 2. Per pucino šakelį ; 3. Vai, giegula tu mano ; 4. Galan svirno ; 5. Vai, aš nelaušiu ; 6. Josiu in kalnelius ; 7. Dar neišaušo giedri dzienelė ; 8. Nei gegulė kukavo ; 9. Vaikščiojo mergelė ; 10. Lėk, sakale ; 11. Važiavau dzienų . B 12. Koki dzyvai ; 13. Brolaliai mano ; 14. Aš, jauna mergelė ; 15. Vai, martela, vai, uogela, kelaliu ; 17. Kalba mani šiokia ; 18. Kap aš buvau maža ; 19. Vai aš turiu bernelį ; 20. Ir prapuolė ma dalalė ; 21. Pailsiau žirgelį ; 22. Ankstų rytelį kėliau .

107
Žiūrų etnografinis ansamblis

/ Dzūkijos nacionalinis parkas ; [atlieka] Žiūrų etnografinis ansamblis ; Marcelė Pigagaitė–Paulauskienė, vadovė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių įrašų studija, 1996. – 1 g.j.

Atlikėjai: D. Alubauskienė, E. Česnulevičienė, P. Česnulevičienė, O. Česnulienė, P. Česnulienė, J. Širienė, J. Čirienė, A. Kalantienė, K. Leikauskienė, M. Paulauskienė, O. Pigagienė, P. Pigagienė, J. Pigagienė, M. Raulušaitienė, O. Rauluškevičienė, S. Valašinienė, O. Siauraitienė, V. Pigaga, V. Paulauskas, B. Čiras, P. Valašinas, P. Česnulis, J. Raulušaitis .

Turinys: A Mergvakaris, etnografinio spektaklio scena: 1. Motula širdela ; 2. Vėlų vakarėlį ; 3. Subatėlės vakarėlį ; 4. Oi, Onula ; 5. Kas apsakys ; 6. Sėjau rūtą ; 7. Vai tu, kasela ; 8. Vai tu, sesyčiuke ; 9. Dainuok sesulas ; 10. Vai, Onula ; 11. Atskyrė sesulį ; 12. Liūdnas man rytelis ; 13. Vai kai aš buvau . B Dainos: 1. Ne bet kokia mergelė aš buvau ; 2. Kad aš turėtau ; 3. Iškasiau šulinėlį ; 4. Nuo pucinų ir aviecių ; 5. Vai laukės laukės ; 6. Daina apie Žiūrus .